[Stable Update] 2020-11-27 - Kernels, Browsers, Maui-Apps, Pamac 10.0-Beta,

Kolejna aktualizacja gałęzi Stable :slight_smile:

1 polubienie

Jeżeli ktoś ma zainstalowane CUPS, to :

CUPS update need manual intervention

After you update your system, update your systemd services like this:

sudo systemctl stop org.cups.cupsd.socket
sudo systemctl stop org.cups.cupsd.service
sudo systemctl stop org.cups.cupsd.path
sudo systemctl disable org.cups.cupsd.socket
sudo systemctl disable org.cups.cupsd.service
sudo systemctl disable org.cups.cupsd.path
sudo systemctl enable cups.service
sudo systemctl enable cups.socket
sudo systemctl enable cups.path

Sprowadziłem, to do trzech komend, wykonanych po update’cie systemu.

 1. Wyłączenie starych serwisów (u mnie zadziałało na jeden, po dwóch pozostałych już nie było śladu) :
sudo systemctl disable --now org.cups.cupsd.socket && sudo systemctl disable --now org.cups.cupsd.service && sudo systemctl disable --now org.cups.cupsd.path
 1. Włączenie nowych serwisów. Przy czym, pominąłem cups.service, bo i tak jego uruchomienie wymuszają .socket i .path :
sudo systemctl enable --now cups.socket && sudo systemctl enable --now cups.path
 1. Sprawdzenie stanu serwisów :
sudo systemctl status cups.service && sudo systemctl status cups.socket && sudo systemctl status cups.path
 1. Nie mam pewności, czy jest, to potrzebne, jeżeli po update’cie wykonamy restart systemu. Być może tylko wtedy, gdy zechcemy dalej pracować, bez ponownego uruchamiania.

Śpieszę z odpowiedzią. Trzeba to zrobić, po restarcie nowe usługi pozostają nieaktywne. Jednak wtedy można pominąć pierwsze trzy komendy (usług już nie ma, więc nie ma czego zatrzymywać). Jednak jeśli chcemy korzystać z drukarek i skanerów bez ponownego restartu systemu, trzeba dodać do listy polecenia:

sudo systemctl start cups.service
sudo systemctl start cups.socket
sudo systemctl start cups.path

Ale po kolejnym reboocie usługi znów będą nieaktywne. Potrzebna jest komenda
sudo systemctl enable cups.service.
Wtedy cały serwer wydruku będzie startował z systemem. Chyba, że ktoś woli mieć mniej procesów w tle, to można i z palca startować jak potrzeba coś wydrukować.

@Manonfire czytamy ze zrozumieniem. Napisałem, że w przypadku punktu 4 wspomnianego przez @azja obowiązują powyższe polecenia z wyjątkiem systemctl stop i że jak ktoś chce dodatkowo mieć obsługę drukarek bez ponownego restartu, to wpisuje jeszcze podany przeze mnie zestaw z systemctl start.

OK. Masz słuszność. Wszystko zostało już opisane. Ja tylko uprościłem procedurę po swojemu.

U mnie nie były potrzebne te dwa pierwsze polecenia (mam mabox z openbox) a ostatnie daje wynik, że;

● cups.service - CUPS Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cups.service; disabled; vendor pre>
   Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● cups.socket
    Docs: man:cupsd(8)

Nie trzeba. Temat załatwia parametr --now , który startuje service, zaraz po jego włączeniu (enable).


Spójrz na moje komendy - ‘enable --now’ załatwia włączenie i natychmiastowe uruchomienie. Prościej nie da rady, włącznie ze scaleniem wszystkich komend do trzech wierszy - mniej czytelne, ale zależało mi na prostocie.


Ostatni zestaw komend (trzeci) służy tylko sprawdzeniu stanu - niczego nie włącza/wyłącza, nie usuwa/dodaje, etc. Generalnie, całość jest nadmiarowa i w większości przypadków (wszystkich?) nie każda komenda jest potrzebna, ale mamy pewność, że są wszystkie niezbędne.


Nawiasem, zrobiłem błąd (już poprawiłem), w postaci podwójnego sudo - nikt tego nie zauważył? Nieee nooo, ludziska, czytajcie.

forum.manjaro.pl - polskie wsparcie Manjaro. Hostowane przez: vpsadmin - hosting Discourse