Problem z traffictoll

traffictoll (z AUR) przestało mi działać.

Po poprawnym uruchomieniu wyskakiwał mi komunikat błędu:

Traceback (most recent call last):
 File "/usr/sbin/tt", line 6, in <module>
  from pkg_resources import load_entry_point
 File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3252, in <module>
  def _initialize_master_working_set():
 File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3235, in _call_aside
  f(*args, **kwargs)
 File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3264, in _initialize_master_working_set
  working_set = WorkingSet._build_master()
 File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 583, in _build_master
  ws.require(__requires__)
 File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 900, in require
  needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))
 File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 786, in resolve
  raise DistributionNotFound(req, requirers)
pkg_resources.DistributionNotFound: The 'TrafficToll==0.1.0' distribution was not found and is required by the application

Widząc ostatnią linię komunikatu, pomimo że mam zainstalowany aktualny traffictoll 0.1.0-4, ponownie zainstalowałem traffictoll.
Teraz, traffictoll ciągle n ie działa, jednak zmieniła się ostatnia linia komunikatu błędu na:

Traceback (most recent call last):
 File "/usr/sbin/tt", line 6, in <module>
  from pkg_resources import load_entry_point
 File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3252, in <module>
  def _initialize_master_working_set():
 File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3235, in _call_aside
  f(*args, **kwargs)
 File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3264, in _initialize_master_working_set
  working_set = WorkingSet._build_master()
 File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 583, in _build_master
  ws.require(__requires__)
 File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 900, in require
  needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))
 File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 786, in resolve
  raise DistributionNotFound(req, requirers)
pkg_resources.DistributionNotFound: The 'loguru' distribution was not found and is required by TrafficToll

Rozumiem, że termin ‘loguru’ w ostatnim wierszu odnosi się do zależności tego pakietu python-loguru, który również jest zainstalowany.

Macie jakieś pomysły?

Ostatnia aktualizacja trochę namieszała w zależnościach Pythona i AUR. Spróbuj tego rozwiązania.

Zaktualizowałem zależności zgodnie z zaleceniami, ale ciągle są błedy, tym razem inne.

Traceback (most recent call last):
 File "/usr/sbin/tt", line 11, in <module>
  load_entry_point('TrafficToll==0.1.0', 'console_scripts', 'tt')()
 File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 489, in load_entry_point
  return get_distribution(dist).load_entry_point(group, name)
 File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2852, in load_entry_point
  return ep.load()
 File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2443, in load
  return self.resolve()
 File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2449, in resolve
  module = __import__(self.module_name, fromlist=['__name__'], level=0)
 File "/usr/lib/python3.8/site-packages/traffictoll/cli.py", line 19, in <module>
  argument_parser.add_argument('--logging-level', '-l', choices=logger._levels, default='INFO')
AttributeError: 'Logger' object has no attribute '_levels'

Chyba przyjdzie mi poczekać na kolejne aktualizacje Pythona, gdzie nie będzie trzeba za każdym razem aktualizować wszystkich zależności.

@majo, próbowałeś przebudować pakiet?

Tak. Przebudowany pakiet jak i jego zależności.

Być może developer coś z tym zrobi.

Dopiero ręczna modyfikacja pliku /usr/lib/python3.8/site-packages/traffictoll/cli.py rozwiązała sprawę, tj. linia 19 powinna tu wyglądać tak:
argument_parser.add_argument('--logging-level', '-l', choices=logger._core.levels, default='INFO')

Założyłem nowy wątek z tym dziwnym/ciekawym przypadkiem:
Problem podczas aktualizacji w AUR - plik się nie aktualizuje

forum.manjaro.pl - polskie wsparcie Manjaro. Hostowane przez: