Nie działa karta wifi TP LINK T2U NANO

Mam zainstalowany najnowszy manjaro .
Dziś kupiłem kartę wifi na usb - tplink t2u nano .
Jest ona rozpoznana w konsoli jako ;

Bus 002 Device 002: ID 2357:011e TP-Link AC600 wireless Realtek RTL8811AU [Archer T2U Nano
Ale nie działa .
Proszę o pomoc - co trzeba doinstalować i skonfigurować na najnowszym manjaro by ten dongiel wifi zadziałał

Potrzebujesz:

  • linuxXX-headers, XX zastępujesz numerem kernela, z którego korzystasz
  • dkms, warto, żebyś poznał podstawy obsługi, mogą się kiedyś przydać
  • rtl8821au-dkms-git z AUR, sterowniki dla twojej karty WiFi

Dla szerszej publiczności, w dwóch żołnierskich słowach:
DKMS, to moduły Kernel’a, które nie przychodzą z nim; tworzone są i dostarczane niezależnie.

Sprawdzanie zestawu kluczy…
Sprawdzanie spójności…
Wczytywanie plików pakietów…
Sprawdzanie konfliktów plików…
Sprawdzanie dostępnego miejsca na dysku…
Instalowanie rtl8821au-dkms-git (5.1.5.r83.g3a44070-1)…
Uruchomione zaczepy pooperacyjne…
Arming ConditionNeedsUpdate…
Install DKMS modules
==> dkms install --no-depmod -m rtl8821au -v 5.1.5.r83.g3a44070 -k 5.8.16-2-MANJARO
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.8.16-2-MANJARO (x86_64)
Błąd podczas konfiguracji
Consult /var/lib/dkms/rtl8821au/5.1.5.r83.g3a44070/build/make.log for more information.
==> Warning, `dkms install --no-depmod -m rtl8821au -v 5.1.5.r83.g3a44070 -k 5.8.16-2-MANJARO’ returned 10
==> depmod 5.8.16-2-MANJARO
==> Unable to install module rtl8821au/5.1.5.r83.g3a44070 for kernel 5.8.11-1-MANJARO: Missing kernel headers.
Operacja zakończona sukcesem.
Wyświetliło mi taki błąd …

Doinstalowałeś jak pisał @Tomek dkms i linux-headers? W twoim przypadku linux58-headers

1 polubienie

Czytaj @Dariusz_Wlodkowski starannie, @Tomek wszystko Ci rzeczowo wylistował. Komp, to nie kobieta (panie wybaczą) i nie domyśli się o co Ci chodzi. Instalujesz:

$ pamac install linux58-headers
$ pamac install dkms
$ pamac build rtl8821au-dkms-git

albo:

$ pamac install linux58-headers
$ pamac build rtl8821au-dkms-git

W drugim przypadku, rtl8821au-dkms-git doinstaluje dkms, w ramach zależności.

[darek@dariusz-jv71tr ~]$ sudo pamac install linux58-headers
[sudo] hasło użytkownika darek:
Przygotowanie…
Nie ma nic do zrobienia.
Operacja zakończona sukcesem.
[darek@dariusz-jv71tr ~]$ sudo pamac install dkms
Przygotowanie…
Nie ma nic do zrobienia.
Operacja zakończona sukcesem.
[darek@dariusz-jv71tr ~]$ sudo pamac build rtl8821au-dkms-git
Błąd: Tworzenie pakietów w trybie administratora jest niedozwolone
[darek@dariusz-jv71tr ~]$ pamac build rtl8821au-dkms-git
Przygotowanie…
Kopiowanie rtl8821au-dkms-git plików kompilacji…
Sprawdzanie rtl8821au-dkms-git zależności…
Uwaga: dezaktualizowanie pakietu rtl8821au-dkms-git (5.1.5.r83.g3a44070-1 => 5.1.5.r59.gaf07b27-1)
Rozwiązywanie zależności…
Sprawdzanie konflików między pakietami…
Do zbudowania (1):
rtl8821au-dkms-git 5.1.5.r59.gaf07b27-1 (5.1.5.r83.g3a44070-1) Repozytoria użytkowników Arch

Edytuj pliki budowania ? [t/N]

Zastosuj operację ? [t/N] t
==== AUTHENTICATING FOR org.manjaro.pamac.commit ====
Aby zainstalować, zaktualizować lub usunąć pakiety wymagana jest autoryzacja
Authenticating as: DARIUSZ WLODKOWSKI (darek)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====

Budowanie rtl8821au-dkms-git…
==> Tworzenie pakietu: rtl8821au-dkms-git 5.1.5.r83.g3a44070-1 (wto, 20 paź 2020, 12:05:44)
==> Sprawdzanie zależności potrzebnych do uruchomienia…
==> Sprawdzanie zależności potrzebnych do budowy…
==> Pobieranie źródeł…
-> Aktualizowanie rtl8812au repozytorium git…
Fetching origin
-> Znaleziono dkms.conf
==> Sprawdzanie plików source za pomocą sha256sums…
rtl8812au … Pominięto
dkms.conf … Zgadza się
==> Usuwanie istniejącego katalogu $srcdir/…
==> Rozpakowywanie źródeł…
-> Tworzenie kopii roboczej repozytorium rtl8812au git…
Cloning into ‘rtl8812au’…
done.
==> Rozpoczynanie pkgver()…
==> Wchodzenie do środowiska fakeroot…
==> Rozpoczynanie package()…
==> Sprzątanie instalacji…
-> Usuwanie libtool plików…
-> Usuwanie niechcianych plików…
-> Usuwanie statycznych plików bibliotek
-> Wyrzucanie niepotrzebnych symboli z plików binarnych i bibliotek
-> Kompresowanie stron man oraz info…
==> Sprawdzanie problemów z pakietami…
==> Tworzenie pakietu “rtl8821au-dkms-git”…
-> Generowanie pliku .PKGINFO…
-> Generowanie pliku .BUILDINFO…
-> Generowanie pliku .MTREE…
-> Kompresowanie pakietu…
==> Opuszczanie środowiska fakeroot.
==> Ukończono tworzenie: rtl8821au-dkms-git 5.1.5.r83.g3a44070-1 (wto, 20 paź 2020, 12:06:18)
==> Sprzątanie…

Sprawdzanie zestawu kluczy… [1/1]
Sprawdzanie spójności… [1/1]
Wczytywanie plików pakietów… [1/1]
Sprawdzanie konfliktów plików… [1/1]
Sprawdzanie dostępnego miejsca na dysku… [1/1]
==> Unable to remove module rtl8821au/5.1.5.r83.g3a44070 for kernel 5.8.16-2-MANJARO: Not found in dkms status output.
Przeinstalowywanie rtl8821au-dkms-git (5.1.5.r83.g3a44070-1)… [1/1]
Uruchomione zaczepy pooperacyjne…
Arming ConditionNeedsUpdate… [1/2]
Install DKMS modules [2/2]
==> dkms install --no-depmod -m rtl8821au -v 5.1.5.r83.g3a44070 -k 5.8.16-2-MANJARO
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.8.16-2-MANJARO (x86_64)
Błąd podczas konfiguracji
Consult /var/lib/dkms/rtl8821au/5.1.5.r83.g3a44070/build/make.log for more information.
==> Warning, `dkms install --no-depmod -m rtl8821au -v 5.1.5.r83.g3a44070 -k 5.8.16-2-MANJARO’ returned 10
==> depmod 5.8.16-2-MANJARO
Operacja zakończona sukcesem.
[darek@dariusz-jv71tr ~]$
Wszystkie te 3 niezbędne rzeczy miałem zainstalowane już wczoraj .
Dziś wykonałem jeszcze raz te 3 konieczne polecenia w konsoli i wynik jest taki jak widać .
Karta wifi na usb nadal nie działa na linuksie …

Przed chwilą uruchomiłem z płytki live ubuntu 20.04 i też jest źle ;

lubuntu@lubuntu:~$ git clone https://github.com/jeremyb31/rtl8812au-1.git
Cloning into ‘rtl8812au-1’…
remote: Enumerating objects: 7008, done.
remote: Total 7008 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 7008
Receiving objects: 100% (7008/7008), 32.40 MiB | 1.91 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (4781/4781), done.
lubuntu@lubuntu:~$ cd rtl8812au-1
lubuntu@lubuntu:~/rtl8812au-1$ sudo ./dkms-install.sh
About to run dkms install steps…

Creating symlink /var/lib/dkms/rtl8812au/5.3.4/source ->
/usr/src/rtl8812au-5.3.4

DKMS: add completed.

Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping…

Building module:
cleaning build area…
‘make’ -j2 KVER=5.4.0-26-generic KSRC=/lib/modules/5.4.0-26-generic/build…(bad exit status: 2)
ERROR (dkms apport): binary package for rtl8812au: 5.3.4 not found
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.4.0-26-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/rtl8812au/5.3.4/build/make.log for more information.

Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping…

Building module:
cleaning build area…
‘make’ -j2 KVER=5.4.0-26-generic KSRC=/lib/modules/5.4.0-26-generic/build…(bad exit status: 2)
ERROR (dkms apport): binary package for rtl8812au: 5.3.4 not found
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.4.0-26-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/rtl8812au/5.3.4/build/make.log for more information.
Finished running dkms install steps.
lubuntu@lubuntu:~/rtl8812au-1$

W AUR jest jeszcze:

rtl88xxau-aircrack-dkms-git
rtl8812au-dkms-git

Spróbuj jeszcze z nimi. Jeśli nie załapie to możesz zrobić to tak:

git clone https://aur.archlinux.org/rtl88xxau-aircrack-dkms-git.git
cd rtl88xxau-aircrack-dkms-git
makepkg -sirc
echo -e "88XXau" | sudo tee /etc/modules-load.d/88XXau.conf
reboot

Pacman’a uruchamiasz z uprawnienami root’a, np. za pomocą sudo.
Ale Pamac ma swój mechanizm kontroli uprawnień i jego uruchamiasz “na swoim user’ze”.

ŻLE:

$ sudo pamac install linux58-headers

DOBRZE:

$ pamac install linux58-headers

@Aquila - tobie najbardziej dzięki za poradę :grinning:
Po wykonaniu poleceń ;

git clone https://aur.archlinux.org/rtl88xxau-aircrack-dkms-git.git
cd rtl88xxau-aircrack-dkms-git
makepkg -sirc
echo -e "88XXau" | sudo tee /etc/modules-load.d/88XXau.conf
  • dongiel wifi działa . Na windows świeci się ciągle w nim niebieska dioda ,
    a na linuksie manjaro - ta dioda w nim miga cały czas .
    Czy to nie szkodzi temu urządzeniu ?

Nie ma żadnego standardu migania diod - każdy producent czy urządzenie może migać jak uważa. Musisz sprawdzić w dokumentacji urządzenia, co oznacza takie zachowanie. Jeżeli nie masz takiej, to poszukaj jej w net’ie - w pierwszej kolejności na stronie producenta.


EDIT-20201020-2104 … albo odezwie się jakiś użytkownik takiego urządzenia, który będzie wiedział. W przypadku urządzeń sieciowych, nieregularne miganie informuje - zazwyczaj - o przesyłaniu danych.

W moim przypadku (karta wewnętrzna Intela) na miganie pomogło stworzenie pliku /etc/modprobe.d/wireless.conf o zawartości options iwlwifi led_mode=1 z poziomu root’a. Możesz to zrobić np. $ sudo nano /etc/modprobe.d/wireless.conf. U Ciebie zamiast iwlwifi będzie nazwa Twojego sterownika karty, prawdopodobnie 88XXau. Na wszelki wypadek zobacz komendą $ inxi -N jaki sterownik odpowiada za tę zewnętrzną kartę. Nie wiem, czy strownik obsługuje taką opcję, ale zawsze warto spróbować. Mnie to miganie irytowało niemiłosiernie - miga, gdy pobiera/wysyła dane. Posobnie jak u Ciebie pod Win dioda świeciła stałym światłem.

Manonfire - stworzyłem plik wireless.conf z wpisem takim jak doradasz , ale to nie omogło .
Nadal dioda miga jak chce :kissing:

Doczytałem się, to jednak dotyczy tylko driverów Intela :(. Zawsze rozwiązaniem jest zaklejenie diody taśmą izolacyjną…
TU może znajdziesz coś, co pomoże.

A do którego podkatalogu w manjaro trzeba by wrzucić ten plik “realtek-leds.conf” ?

Dziękuję dobry człowieku, nareszcie jest jak być powinno :grinning:

Nie musisz kombinować z tym plikiem, na stronie pobranego przez ciebie sterownika jest dokładnie opisane jak sterować diodą.

[…] sprawdzić w dokumentacji urządzenia, co oznacza takie zachowanie. Jeżeli nie masz takiej, to poszukaj jej w net’ie - w pierwszej kolejności na stronie producenta […]

[…] na stronie pobranego przez ciebie sterownika jest dokładnie opisane jak sterować diodą.

No właśnie.


@Manonfire, taśma izolacyjna jest, moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem i powinna być referencyjnym - tanio, szybko, skutecznie. Popieram.

Zastosowałem obydwie metody opisane na Githubie ;

options 88XXau rtw_led_ctrl=0
echo “0” > /proc/net/rtl8812au/$(your interface name)/led_ctrl

ale nic to nie pomogło .
Na linuksie dioda led w donglu wifi nadal miga sobie jak chce …

forum.manjaro.pl - polskie wsparcie Manjaro. Hostowane przez: vpsadmin - hosting Discourse