Manjaro 32 bit

Witam, jeśli miałem Windows 10 w wersji 32 bit to Manjaro również taki powinienem


instalować? Pytam ponieważ pobrałem z tej strony manjaro i na końcu instalacji wyskakuje błąd jak w załączniku.

Niekoniecznie. To zależy od twojego sprzętu. Poza tym Manjaro nie oferuje 32-bitowej wersji.

A coś więcej na temat samej instalacji? Robisz dualboot z Windowsem – przygotowałeś odpowiednio swój komputer? Co do samego komunikatu to niewiele on mówi, uruchom instalator w trybie debugowania:

sudo calamares -d

powinien się pokazać trochę bardziej konkretny komunikat. Możesz też skorzystać z innych rad wspomnianych tutaj, może coś nasunie właściwe rozwiązanie.

1 polubienie

Teraz właściwie to chciałem zainstalować Tylko manjaro i właśnie za każdym razem jest to samo

A uruchomiłeś instalator w trybie debugowania jak pisałem wcześniej? Mógłbyś tutaj wkleić logi? A może komunikat ze zdjęcia wygląda trochę inaczej?

Przede wszystkim ustal, jaki masz komputer. Jak napisał @Tomek, Manjaro jest dostępne tylko dla sprzętu 64-bit.
Z poziomu LiveUSB Manjaro wpisz w konsoli komendę inxi -C .
Informacja bits: 64 powie Ci, że masz maszynę 64-bit.

(W windzie takiego info szukaj tu.)

Jeśli zaś masz sprzęt 32-bit, to pozostaje Ci inna dystrybucja niż Manjaro, na komputery 32-bit.

Niemal na pewno 64 bity. Inaczej ISO w ogóle by się nie załadowało.

sprawdziłem mam jak najbardziej 64 bit w związku że jako nowy mogę złączać tylko jeden plik multimedialny będę wysyłał kolejno zdjęcia
po włożeniu pendriva z manjaro po krótkim czasie pojawia się okienko

klikam w uruchom instalator przechodzę do kolejnego kroku gdzie wybieram co chce zrobić

następnie pojawia się kolejne okno

system się instaluje a na końcu

co robię nie tak i jak uruchomić debugowanie?

@Bodek po uruchomieniu sesji live, przed instalacją uruchom konsolę
image
i wpisz

W konsoli rozpocznie się przetwarzanie polecenia co będzie skutkowało między innymi uruchomieniem instalatora. Po całej operacji - jeśli ponownie pojawi się ten błąd, skopiuj całą zawartość z konsoli i wklej tu na forum (o znacznikach code zapewne za wcześnie by mówić)

Niestety dalej ten sam błąd

nie wstawię treści z konsoli ponieważ mogę tylko 2 linki wstawić

To zabezpieczenie przed potencjalnymi spamerami. Po jakimś czasie dostaniesz większe możliwości. Do wklejenia tekstu z konsoli możesz użyć znaczników code (czyli po prostu używasz potrójnych apostrofów dookoła cytowanego tekstu):

```
tekst z konsoli
tekst z konsoli
```

Efekt będzie taki:

tekst z konsoli
tekst z konsoli

Natomiast linki możesz otoczyć pojedynczym apostrofem:

`https://duckduckgo.com/`

Efekt będzie następujący: https://duckduckgo.com/

QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
09:47:10 [6]: Calamares::Settings::Settings(const QString&, bool)
  Using Calamares settings file at "/etc/calamares/settings.conf"
  .. Required settings.conf key hide-back-and-next-during-exec is missing.
09:47:10 [6]: void Logger::setupLogfile()
  Using log file: "/root/.cache/calamares/session.log"
09:47:10 [6]: void CalamaresApplication::init()
  Calamares version: 3.2.60-5
  .. languages: "ar, as, ast, az, az_AZ, be, bg, bn, ca, ca@valencia, cs_CZ, da, de, el, en, en_GB, eo, es, es_MX, et, eu, fa, fi_FI, fr, fur, gl, he, hi, hr, hu, id, is, it_IT, ja, ko, lt, ml, mr, nb, nl, oc, pl, pt_BR, pt_PT, ro, ru, si, sk, sl, sq, sr, sr@latin, sv, tg, th, tr_TR, uk, vi, zh_CN, zh_TW"
09:47:10 [6]: bool CalamaresUtils::initQmlModulesDir()
  Using Calamares QML directory "/usr/share/calamares/qml"
09:47:10 [6]: Calamares::Branding::Branding(const QString&, QObject*)
  Using Calamares branding file at "/usr/share/calamares/branding/manjaro/branding.desc"
09:47:10 [2]: void Calamares::flavorAndSide(const YAML::Node&, const char*, Branding::PanelFlavor&, Branding::PanelSide&)
  WARNING: Branding setting for sidebar is missing, using "widget" "left"
09:47:10 [2]: void Calamares::flavorAndSide(const YAML::Node&, const char*, Branding::PanelFlavor&, Branding::PanelSide&)
  WARNING: Branding setting for navigation is missing, using "widget" "bottom"
09:47:10 [2]: Calamares::Branding::Branding(const QString&, QObject*)
  WARNING: the branding component "/usr/share/calamares/branding/manjaro" does not ship translations.
09:47:10 [6]: Calamares::Branding::Branding(const QString&, QObject*)
  Loaded branding component "manjaro"
  .. No translation for "tz_" "C" using default (en)
  .. No translation for "calamares_" "C" using default (en)
  .. STARTUP: initSettings, initQmlPath, initBranding done
  .. STARTUP: initModuleManager: module init started
09:47:10 [2]: static Calamares::ModuleSystem::Descriptor Calamares::ModuleSystem::Descriptor::fromDescriptorData(const QVariantMap&, const QString&)
  WARNING: Descriptor file "/usr/lib/calamares/modules/servicescfg/module.desc"
WARNING:   .. Module descriptor contains extra keys:
   "requires"
09:47:10 [6]: void Calamares::ModuleManager::doInit()
  Found 57 modules
09:47:10 [6]: void CalamaresApplication::initView()
  STARTUP: initModuleManager: all modules init done
09:47:10 [6]: void CalamaresApplication::initView()
  STARTUP: initJobQueue done
09:47:10 [6]: CalamaresWindow::CalamaresWindow(QWidget*)
  Available desktop QSize(1600, 900) minimum size QSize(1024, 520)
  .. Proposed window size: 1024 560
09:47:10 [2]: QString Calamares::_stylesheet(const QDir&)
  WARNING: The branding component "/usr/share/calamares/branding/manjaro" does not ship stylesheet.qss.
09:47:10 [6]: void CalamaresApplication::initView()
  STARTUP: CalamaresWindow created; loadModules started
09:47:10 [6]: void Config::initLanguages()
  Trying to match locale "C"
09:47:10 [6]: void Config::initLanguages()
  Trying to match locale QLocale(C, Default, Default)
  .. Trying to match approximate locale QLocale::C
  .. Trying to match English (US)
09:47:10 [6]: void Config::setLocaleIndex(int)
  Index 14 Selected locale "en"
  .. Loaded QRC translation "tz_" "en"
  .. Loaded QRC translation "calamares_" "en"
09:47:10 [6]: QPair<CalamaresUtils::Network::RequestStatus, QNetworkReply*> CalamaresUtils::Network::synchronousRun(QNetworkAccessManager*, const QUrl&, const RequestOptions&)
  HTTP error QNetworkReply::HostNotFoundError on request for QUrl("https://ipapi.co/json")
09:47:10 [2]: virtual QString CalamaresUtils::GeoIP::GeoIPJSON::rawReply(const QByteArray&)
  WARNING: Invalid YAML data for GeoIPJSON
09:47:10 [2]:  OpenType support missing for "Mukti Narrow", script 12
09:47:10 [2]:  OpenType support missing for "Droid Sans", script 11
09:47:11 [6]: virtual void Calamares::ViewModule::loadSelf()
  ViewModule "welcome@welcome" loading complete.
09:47:11 [6]: QStringList loadLocales(const QString&)
  Loading locales from "/etc/locale.gen"
  .. Read 488 lines
  .. After filtering 314 lines
09:47:11 [6]: virtual void Calamares::ViewModule::loadSelf()
  ViewModule "locale@locale" loading complete.
09:47:11 [6]: KeyboardModelsModel::KeyboardModelsModel(QObject*)
  Loaded 189 keyboard models
09:47:11 [6]: KeyboardPage::KeyboardPage(Config*, QWidget*)
  Variants now total= 0 selected= -1
  .. Loaded QRC translation "kb_" "en"
09:47:11 [6]: void Config::detectCurrentKeyboardLayout()
  ("pc", "us", "inet(evdev)", "terminate(ctrl_alt_bksp)\"")
09:47:12 [6]: virtual void Calamares::ViewModule::loadSelf()
  ViewModule "keyboard@keyboard" loading complete.
09:47:12 [6]: CalamaresUtils::Partition::InternalManager::InternalManager()
  KPMCore backend starting ..
09:47:12 [6]: Loaded backend plugin: "pmsfdiskbackendplugin"
  .. Backend @0x55efa2a911f0 "pmsfdiskbackendplugin" "1"
09:47:12 [2]: virtual void PartitionViewStep::setConfigurationMap(const QVariantMap&)
  WARNING: Partition-module setting *defaultPartitionTableType* is unset, will use gpt for efi or msdos for bios
09:47:12 [6]: virtual void Calamares::ViewModule::loadSelf()
  ViewModule "partition@partition" loading complete.
09:47:12 [2]: void copyLegacy(const QVariantMap&, const QString&, QVariantMap&, const QString&)
  WARNING: Legacy *users* key "userShell" overrides hostname-settings.
09:47:12 [6]: virtual void Calamares::ViewModule::loadSelf()
  ViewModule "users@users" loading complete.
09:47:12 [6]: virtual void Calamares::ViewModule::loadSelf()
  ViewModule "summary@summary" loading complete.
09:47:12 [6]: void Calamares::ModuleManager::loadModules()
  Module "partition@partition" already loaded.
09:47:12 [6]: Calamares::SlideshowQML::SlideshowQML(QWidget*)
  QML import paths:
   "/usr/share/calamares/qml"
   "/usr/bin"
   "qrc:/qt-project.org/imports"
   "/usr/lib/qt/qml"
09:47:12 [2]: QThread::setPriority: Cannot set priority, thread is not running
09:47:12 [2]: virtual void MachineIdJob::setConfigurationMap(const QVariantMap&)
  WARNING: MachineId: configuration setting *symlink* is deprecated, use *dbus-symlink*.
09:47:12 [6]: virtual void Calamares::CppJobModule::loadSelf()
  CppJobModule "machineid@machineid" loading complete.
09:47:12 [6]: void Calamares::ModuleManager::loadModules()
  Module "locale@locale" already loaded.
09:47:12 [6]: void Calamares::ModuleManager::loadModules()
  Module "keyboard@keyboard" already loaded.
09:47:12 [6]: virtual void Calamares::CppJobModule::loadSelf()
  CppJobModule "luksopenswaphookcfg@luksopenswaphookcfg" loading complete.
09:47:12 [6]: virtual void Calamares::CppJobModule::loadSelf()
  CppJobModule "luksbootkeyfile@luksbootkeyfile" loading complete.
09:47:12 [6]: virtual void Calamares::CppJobModule::loadSelf()
  CppJobModule "initcpio@initcpio" loading complete.
09:47:12 [6]: void Calamares::ModuleManager::loadModules()
  Module "users@users" already loaded.
09:47:12 [6]: virtual void Calamares::CppJobModule::loadSelf()
  CppJobModule "umount@umount" loading complete.
09:47:12 [2]: void Config::setConfigurationMap(const QVariantMap&)
  WARNING: Configuring the finished module with deprecated restartNowEnabled settings
09:47:12 [6]: virtual void Calamares::ViewModule::loadSelf()
  ViewModule "finished@finished" loading complete.
09:47:12 [6]: setGeoIP(Config*, const QVariantMap&)::<lambda()>
  GeoIP result for welcome= ""
09:47:12 [6]: void setCountry(Config*, const QString&, CalamaresUtils::GeoIP::Handler*)
  Unusable country code ""
  .. Obtained from "https://ipapi.co/json" ( 1 "country" )
09:47:12 [6]: void Config::xkbApply()
  xkbmap selection changed to: "us" - ""
  .. Loaded QRC translation "kb_" "en"
09:47:12 [6]: void CalamaresApplication::initViewSteps()
  STARTUP: loadModules for all modules done
09:47:12 [6]: void Calamares::ModuleManager::checkRequirements()
  Checking module requirements ..
09:47:12 [6]: void CalamaresApplication::initViewSteps()
  STARTUP: Window now visible and ProgressTreeView populated
  .. 8 view steps loaded.
09:47:12 [6]: QPair<CalamaresUtils::Network::RequestStatus, QNetworkReply*> CalamaresUtils::Network::synchronousRun(QNetworkAccessManager*, const QUrl&, const RequestOptions&)
  HTTP error QNetworkReply::HostNotFoundError on request for QUrl("https://ipapi.co/json")
09:47:13 [6]: bool GeneralRequirements::checkHasPower()
  A battery exists, checking for mains power.
09:47:13 [6]: QPair<CalamaresUtils::Network::RequestStatus, QNetworkReply*> CalamaresUtils::Network::synchronousRun(QNetworkAccessManager*, const QUrl&, const RequestOptions&)
  HTTP error QNetworkReply::HostNotFoundError on request for QUrl("https://manjaro.org")
09:47:13 [6]: Calamares::RequirementsList GeneralRequirements::checkRequirements()
  GeneralRequirements output:
   storage :  8482560409
   enoughStorage :  true
   RAM :  1073741824
   enoughRam :  true
   hasPower :  true
   hasInternet :  false
   isRoot :  true
09:47:13 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::addCheckedRequirements(Calamares::Module*)
  Got 5 requirement results from "welcome"
09:47:14 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
  Remaining modules: 1
   "partition"
09:47:14 [6]: smartctl initialization failed for "/dev/sdb" : No such file or directory
09:47:14 [6]: error during smart output parsing for "/dev/sdb" : Success
09:47:14 [6]: QList<Device*> PartUtils::getDevices(DeviceType)
  Removing unsuitable devices: 2 candidates.
  .. Running ("blkid", "/dev/sda")
  .. Finished. Exit code: 0 output:
 /dev/sda: PTUUID="334ba80a-3cfe-954e-a5dc-f8e0d3857a62" PTTYPE="gpt"
  .. Running ("blkid", "")
  .. Target cmd: ("blkid", "") Exit code: 2 (no output)
  .. Running ("blkid", "/dev/sda1")
  .. Finished. Exit code: 0 output:
 /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="NO_LABEL" LABEL="NO_LABEL" UUID="05C5-6AF6" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="752eba00-bef1-4f4f-8926-dda45c9c39f6"
  .. Running ("blkid", "/dev/sda2")
09:47:15 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
  Remaining modules: 1
   "partition"
  .. Finished. Exit code: 0 output:
 /dev/sda2: UUID="27571f8f-86c0-426e-bd57-e06acba124cd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="root" PARTUUID="30f83410-0fa7-7448-84e7-cca9d3d40a87"
  .. Running ("blkid", "")
  .. Target cmd: ("blkid", "") Exit code: 2 (no output)
  .. Running ("blkid", "/dev/sdb")
  .. Finished. Exit code: 0 output:
 /dev/sdb: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2022-07-21-09-20-14-00" LABEL="MANJARO_KDE_2135" TYPE="iso9660" PTTYPE="dos"
  .. Removing device with iso9660 filesystem (probably a CD) on it "/dev/sdb"
  .. there are 1 devices left.
09:47:15 [6]: void PartitionCoreModule::doInit()
  LIST OF DETECTED DEVICES:
  .. node   capacity    name  prettyName
  .. "/dev/sda" 500105249280 DevName$b6150467 DevNamePretty$eec5b854
  .. 1 devices detected.
09:47:16 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
  Remaining modules: 1
   "partition"
09:47:17 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
  Remaining modules: 1
   "partition"
09:47:18 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
  Remaining modules: 1
   "partition"
09:47:20 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
  Remaining modules: 1
   "partition"
  .. Running ("blkid", "-s", "TYPE", "-o", "value", "/dev/sda2")
  .. Finished. Exit code: 0 output:
 ext4
09:47:20 [6]: FstabEntryList PartUtils::lookForFstabEntries(const QString&)
  Checking device "/dev/sda2" for fstab (fs= "ext4" )
  .. Running ("mount", "-o", "ro,noload", "/dev/sda2", "/tmp/calamares-iqulTN")
  .. Running ("udevadm", "settle")
  .. Running ("sync")
  .. got 10 fstab entries from 10 lines in "/tmp/calamares-iqulTN/etc/fstab"
  .. Running ("umount", "-R", "/tmp/calamares-iqulTN")
  .. Running ("udevadm", "settle")
  .. Running ("sync")
09:47:20 [6]: bool PartUtils::canBeResized(Partition*, const Logger::Once&)
  Partition "/dev/sda2" authorized for resize + autopartition install.
  .. os-prober lines after cleanup:
   "/dev/sda2:Manjaro Linux (21.3.5):ManjaroLinux:linux"
09:47:20 [6]: void PartitionCoreModule::scanForEfiSystemPartitions()
  system is EFI and new EFI system partition has been found.
09:47:20 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::addCheckedRequirements(Calamares::Module*)
  Got 1 requirement results from "partition"
09:47:20 [6]: void ChoicePage::updateDeviceStatePreview()
  Updating partitioning state widgets.
09:47:20 [6]: void ChoicePage::setupActions()
  Setting up actions for "/dev/sda" with 1 entries.
  .. Can not resize "/dev/sda" , filesystem "unknown" does not support resize.
  .. Checking if "/dev/sda" can be replaced.
  .. NO, insufficient storage
   Required storage B: 9019431321 "(7.9GiB)"
   Available storage B: 1048576 "(0GiB)"
  .. Can not resize "/dev/sda1" , filesystem "fat32" does not support resize.
  .. Checking if "/dev/sda1" can be replaced.
  .. NO, insufficient storage
   Required storage B: 9019431321 "(7.9GiB)"
   Available storage B: 314572800 "(0GiB)"
  .. Partition "/dev/sda2" authorized for resize + autopartition install.
  .. contains resizable "/dev/sda2"
  .. Checking if "/dev/sda2" can be replaced.
  .. Partition "/dev/sda2" authorized for replace install.
  .. contains replaceable "/dev/sda2"
  .. Can not resize "/dev/sda" , filesystem "unknown" does not support resize.
  .. Checking if "/dev/sda" can be replaced.
  .. NO, insufficient storage
   Required storage B: 9019431321 "(7.9GiB)"
   Available storage B: 2595840 "(0GiB)"
09:47:20 [6]: ChoicePage::setupActions()::<lambda()>
  Setting texts for 1 non-empty osprober entry
09:47:20 [6]: void ChoicePage::continueApplyDeviceChoice()
  Previous device -1 new device 0
09:47:20 [6]: void ChoicePage::applyActionChoice(InstallChoice)
  Prev -1 InstallChoice Config::Erase "erase"
09:47:20 [6]: PartitionTable* CreatePartitionTableJob::createTable()
  CreatePartitionTableJob::createTable trying to make table for device "/dev/sda"
09:47:20 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::finished()
  All requirements have been checked.
09:47:20 [6]: void Calamares::RequirementsModel::describe() const
  Requirements model has 6 items
  .. requirement 0 "storage" satisfied? true mandatory? true
  .. requirement 1 "ram" satisfied? true mandatory? true
  .. requirement 2 "power" satisfied? true mandatory? false
  .. requirement 3 "internet" satisfied? false mandatory? false
  .. requirement 4 "root" satisfied? true mandatory? true
  .. requirement 5 "partitions" satisfied? true mandatory? true
09:47:20 [2]: void PartitionCoreModule::scanForEfiSystemPartitions()
  WARNING: system is EFI but no EFI system partitions found.
09:47:21 [6]: void PartitionCoreModule::scanForEfiSystemPartitions()
  system is EFI and new EFI system partition has been found.
09:47:21 [6]: void PartitionCoreModule::dumpQueue() const
  # Queue:
  .. ## Device: "/dev/sda"
  .. - CreatePartitionTableJob
  .. - CreatePartitionJob
  .. - SetPartFlagsJob
  .. - CreatePartitionJob
09:47:21 [6]: void ChoicePage::updateActionChoicePreview(InstallChoice)
  Updating partitioning preview widgets.
^A

To sugeruje jakby był jakiś problem z dyskiem. U siebie nigdy nie widziałem podobnych komunikatów.

Pobierz najnowsze ISO. Nie da się wykluczyć, że natrafiłeś na jakiś bug w instalatorze w tym wydaniu, choć nie znalazłem na ten temat żadnych informacji.

I co dalej? Wyraźnie widać, że log jest ucięty i nie dotarłeś z instalatorem do komunikatu o błędzie.

No i sprawa dość zasadnicza, sprawdzenie sumy kontrolnej pobieranego obrazu iso. Jasne, że może nie mieć to żadnego znaczenia, ale winno być nawykiem…

1 polubienie

Tak sie konczy log nie wiem może rzeczywiście coś ucieło, dziwne trochę bo próbowałem zainstalować win 10 i poszło bez problemu, więc wyczyćiłem jeszcze raz dysk próbowałem jeszcze raz manjaro i na końcu ten sam błąd. Sciągnę jeszcze raz z linku z postu i zobaczę.

Powyższe, w połączeniu z komunikatem z loga: “filesystem “unknown” does not support resize”, sugerowałoby, że być może masz w Bios ustawioną jakąś blokadę, pozwalającą na instalację TYLKO Windowsa.
Sprawdź to dokładnie (wskazówki masz w podanym wcześniej przez @Tomek linku).
Sprawdź także, jak widzi system twoje dyski. Zobacz (ew. pokaż) wynik komendy fdisk -l

Sprawdzałem w BIOSIE mam ustawione UEFI mam ustawione na włączone, zrobiłem tak że wpisałem w konsoli komendę sudo calamares -d po chwili uruchomiła się instalacja systemu nie łączyłem z internatem.
treść konsoli:

 QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
18:55:37 [6]: Calamares::Settings::Settings(const QString&, bool)
  Using Calamares settings file at "/etc/calamares/settings.conf"
  .. Required settings.conf key hide-back-and-next-during-exec is missing.
18:55:37 [6]: void Logger::setupLogfile()
  Using log file: "/root/.cache/calamares/session.log"
18:55:37 [6]: void CalamaresApplication::init()
  Calamares version: 3.2.60-5
  .. languages: "ar, as, ast, az, az_AZ, be, bg, bn, ca, ca@valencia, cs_CZ, da, de, el, en, en_GB, eo, es, es_MX, et, eu, fa, fi_FI, fr, fur, gl, he, hi, hr, hu, id, is, it_IT, ja, ko, lt, ml, mr, nb, nl, oc, pl, pt_BR, pt_PT, ro, ru, si, sk, sl, sq, sr, sr@latin, sv, tg, th, tr_TR, uk, vi, zh_CN, zh_TW"
18:55:37 [6]: bool CalamaresUtils::initQmlModulesDir()
  Using Calamares QML directory "/usr/share/calamares/qml"
18:55:37 [6]: Calamares::Branding::Branding(const QString&, QObject*)
  Using Calamares branding file at "/usr/share/calamares/branding/manjaro/branding.desc"
18:55:37 [2]: void Calamares::flavorAndSide(const YAML::Node&, const char*, Branding::PanelFlavor&, Branding::PanelSide&)
  WARNING: Branding setting for sidebar is missing, using "widget" "left"
18:55:37 [2]: void Calamares::flavorAndSide(const YAML::Node&, const char*, Branding::PanelFlavor&, Branding::PanelSide&)
  WARNING: Branding setting for navigation is missing, using "widget" "bottom"
18:55:37 [2]: Calamares::Branding::Branding(const QString&, QObject*)
  WARNING: the branding component "/usr/share/calamares/branding/manjaro" does not ship translations.
18:55:37 [6]: Calamares::Branding::Branding(const QString&, QObject*)
  Loaded branding component "manjaro"
  .. No translation for "tz_" "C" using default (en)
  .. No translation for "calamares_" "C" using default (en)
  .. STARTUP: initSettings, initQmlPath, initBranding done
  .. STARTUP: initModuleManager: module init started
18:55:37 [2]: static Calamares::ModuleSystem::Descriptor Calamares::ModuleSystem::Descriptor::fromDescriptorData(const QVariantMap&, const QString&)
  WARNING: Descriptor file "/usr/lib/calamares/modules/servicescfg/module.desc"
WARNING:   .. Module descriptor contains extra keys:
   "requires"
18:55:37 [6]: void Calamares::ModuleManager::doInit()
  Found 57 modules
18:55:37 [6]: void CalamaresApplication::initView()
  STARTUP: initModuleManager: all modules init done
18:55:37 [6]: void CalamaresApplication::initView()
  STARTUP: initJobQueue done
18:55:37 [6]: CalamaresWindow::CalamaresWindow(QWidget*)
  Available desktop QSize(1600, 900) minimum size QSize(1024, 520)
  .. Proposed window size: 1024 560
18:55:37 [2]: QString Calamares::_stylesheet(const QDir&)
  WARNING: The branding component "/usr/share/calamares/branding/manjaro" does not ship stylesheet.qss.
18:55:37 [6]: void CalamaresApplication::initView()
  STARTUP: CalamaresWindow created; loadModules started
18:55:37 [6]: void Config::initLanguages()
  Trying to match locale "C"
18:55:37 [6]: void Config::initLanguages()
  Trying to match locale QLocale(C, Default, Default)
  .. Trying to match approximate locale QLocale::C
  .. Trying to match English (US)
18:55:37 [6]: void Config::setLocaleIndex(int)
  Index 14 Selected locale "en"
  .. Loaded QRC translation "tz_" "en"
  .. Loaded QRC translation "calamares_" "en"
18:55:37 [6]: QPair<CalamaresUtils::Network::RequestStatus, QNetworkReply*> CalamaresUtils::Network::synchronousRun(QNetworkAccessManager*, const QUrl&, const RequestOptions&)
  HTTP error QNetworkReply::HostNotFoundError on request for QUrl("https://ipapi.co/json")
18:55:37 [2]: virtual QString CalamaresUtils::GeoIP::GeoIPJSON::rawReply(const QByteArray&)
  WARNING: Invalid YAML data for GeoIPJSON
18:55:37 [2]:  OpenType support missing for "Mukti Narrow", script 12
18:55:37 [2]:  OpenType support missing for "Droid Sans", script 11
18:55:38 [6]: virtual void Calamares::ViewModule::loadSelf()
  ViewModule "welcome@welcome" loading complete.
18:55:38 [6]: QStringList loadLocales(const QString&)
  Loading locales from "/etc/locale.gen"
  .. Read 488 lines
  .. After filtering 314 lines
18:55:38 [6]: virtual void Calamares::ViewModule::loadSelf()
  ViewModule "locale@locale" loading complete.
18:55:38 [6]: KeyboardModelsModel::KeyboardModelsModel(QObject*)
  Loaded 189 keyboard models
18:55:38 [6]: KeyboardPage::KeyboardPage(Config*, QWidget*)
  Variants now total= 0 selected= -1
  .. Loaded QRC translation "kb_" "en"
18:55:38 [6]: void Config::detectCurrentKeyboardLayout()
  ("pc", "us", "inet(evdev)", "terminate(ctrl_alt_bksp)\"")
18:55:39 [6]: virtual void Calamares::ViewModule::loadSelf()
  ViewModule "keyboard@keyboard" loading complete.
18:55:39 [6]: CalamaresUtils::Partition::InternalManager::InternalManager()
  KPMCore backend starting ..
18:55:39 [6]: Loaded backend plugin: "pmsfdiskbackendplugin"
  .. Backend @0x56034d0c94d0 "pmsfdiskbackendplugin" "1"
18:55:39 [2]: virtual void PartitionViewStep::setConfigurationMap(const QVariantMap&)
  WARNING: Partition-module setting *defaultPartitionTableType* is unset, will use gpt for efi or msdos for bios
18:55:39 [6]: virtual void Calamares::ViewModule::loadSelf()
  ViewModule "partition@partition" loading complete.
18:55:39 [2]: void copyLegacy(const QVariantMap&, const QString&, QVariantMap&, const QString&)
  WARNING: Legacy *users* key "userShell" overrides hostname-settings.
18:55:39 [6]: virtual void Calamares::ViewModule::loadSelf()
  ViewModule "users@users" loading complete.
18:55:39 [6]: virtual void Calamares::ViewModule::loadSelf()
  ViewModule "summary@summary" loading complete.
18:55:39 [6]: void Calamares::ModuleManager::loadModules()
  Module "partition@partition" already loaded.
18:55:39 [6]: Calamares::SlideshowQML::SlideshowQML(QWidget*)
  QML import paths:
   "/usr/share/calamares/qml"
   "/usr/bin"
   "qrc:/qt-project.org/imports"
   "/usr/lib/qt/qml"
18:55:39 [2]: QThread::setPriority: Cannot set priority, thread is not running
18:55:39 [2]: virtual void MachineIdJob::setConfigurationMap(const QVariantMap&)
  WARNING: MachineId: configuration setting *symlink* is deprecated, use *dbus-symlink*.
18:55:39 [6]: virtual void Calamares::CppJobModule::loadSelf()
  CppJobModule "machineid@machineid" loading complete.
18:55:39 [6]: void Calamares::ModuleManager::loadModules()
  Module "locale@locale" already loaded.
18:55:39 [6]: void Calamares::ModuleManager::loadModules()
  Module "keyboard@keyboard" already loaded.
18:55:39 [6]: virtual void Calamares::CppJobModule::loadSelf()
  CppJobModule "luksopenswaphookcfg@luksopenswaphookcfg" loading complete.
18:55:39 [6]: virtual void Calamares::CppJobModule::loadSelf()
  CppJobModule "luksbootkeyfile@luksbootkeyfile" loading complete.
18:55:39 [6]: virtual void Calamares::CppJobModule::loadSelf()
  CppJobModule "initcpio@initcpio" loading complete.
18:55:39 [6]: void Calamares::ModuleManager::loadModules()
  Module "users@users" already loaded.
18:55:39 [6]: virtual void Calamares::CppJobModule::loadSelf()
  CppJobModule "umount@umount" loading complete.
18:55:39 [2]: void Config::setConfigurationMap(const QVariantMap&)
  WARNING: Configuring the finished module with deprecated restartNowEnabled settings
18:55:39 [6]: virtual void Calamares::ViewModule::loadSelf()
  ViewModule "finished@finished" loading complete.
18:55:39 [6]: setGeoIP(Config*, const QVariantMap&)::<lambda()>
  GeoIP result for welcome= ""
18:55:39 [6]: void setCountry(Config*, const QString&, CalamaresUtils::GeoIP::Handler*)
  Unusable country code ""
  .. Obtained from "https://ipapi.co/json" ( 1 "country" )
  .. Loaded QRC translation "kb_" "en"
18:55:39 [6]: void CalamaresApplication::initViewSteps()
  STARTUP: loadModules for all modules done
18:55:39 [6]: void Calamares::ModuleManager::checkRequirements()
  Checking module requirements ..
18:55:39 [6]: void CalamaresApplication::initViewSteps()
  STARTUP: Window now visible and ProgressTreeView populated
  .. 8 view steps loaded.
18:55:39 [6]: void Config::xkbApply()
  xkbmap selection changed to: "us" - ""
18:55:39 [6]: QPair<CalamaresUtils::Network::RequestStatus, QNetworkReply*> CalamaresUtils::Network::synchronousRun(QNetworkAccessManager*, const QUrl&, const RequestOptions&)
  HTTP error QNetworkReply::HostNotFoundError on request for QUrl("https://ipapi.co/json")
18:55:39 [6]: bool GeneralRequirements::checkHasPower()
  A battery exists, checking for mains power.
18:55:39 [6]: QPair<CalamaresUtils::Network::RequestStatus, QNetworkReply*> CalamaresUtils::Network::synchronousRun(QNetworkAccessManager*, const QUrl&, const RequestOptions&)
  HTTP error QNetworkReply::HostNotFoundError on request for QUrl("https://manjaro.org")
18:55:39 [6]: Calamares::RequirementsList GeneralRequirements::checkRequirements()
  GeneralRequirements output:
   storage :  8482560409
   enoughStorage :  true
   RAM :  1073741824
   enoughRam :  true
   hasPower :  true
   hasInternet :  false
   isRoot :  true
18:55:39 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::addCheckedRequirements(Calamares::Module*)
  Got 5 requirement results from "welcome"
18:55:40 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
  Remaining modules: 1
   "partition"
18:55:41 [2]: unknown file system type "" on "/dev/sda3"
18:55:41 [6]: smartctl initialization failed for "/dev/sdb" : No such file or directory
18:55:41 [6]: error during smart output parsing for "/dev/sdb" : Success
18:55:41 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
  Remaining modules: 1
   "partition"
18:55:41 [6]: QList<Device*> PartUtils::getDevices(DeviceType)
  Removing unsuitable devices: 2 candidates.
  .. Running ("blkid", "/dev/sda")
  .. Finished. Exit code: 0 output:
 /dev/sda: PTUUID="0357131c-1a16-6948-a72a-630c4555c4c7" PTTYPE="gpt"
  .. Running ("blkid", "/dev/sda1")
  .. Finished. Exit code: 0 output:
 /dev/sda1: UUID="70FD-D21C" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="ba23d6f7-2b19-4ddc-942b-3ca25dd352b6"
  .. Running ("blkid", "/dev/sda2")
  .. Finished. Exit code: 0 output:
 /dev/sda2: UUID="92997057-7098-4b84-b284-6625f3d64805" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="Microsoft reserved partition" PARTUUID="deec9d1f-90a3-4fc1-9aa4-ad2f02e37d19"
  .. Running ("blkid", "/dev/sda3")
  .. Finished. Exit code: 0 output:
 /dev/sda3: PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="9c40c6f2-8deb-45b3-832f-62e418f30306"
  .. Running ("blkid", "/dev/sdb")
  .. Finished. Exit code: 0 output:
 /dev/sdb: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2022-07-21-09-20-14-00" LABEL="MANJARO_KDE_2135" TYPE="iso9660" PTTYPE="dos"
  .. Removing device with iso9660 filesystem (probably a CD) on it "/dev/sdb"
  .. there are 1 devices left.
18:55:42 [6]: void PartitionCoreModule::doInit()
  LIST OF DETECTED DEVICES:
  .. node   capacity    name  prettyName
  .. "/dev/sda" 500105249280 DevName$f6b2e92 DevNamePretty$e4bd45f5
  .. 1 devices detected.
18:55:42 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
  Remaining modules: 1
   "partition"
18:55:44 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
  Remaining modules: 1
   "partition"
18:55:45 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
  Remaining modules: 1
   "partition"
18:55:46 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
  Remaining modules: 1
   "partition"
18:55:47 [6]: OsproberEntryList PartUtils::runOsprober(DeviceModel*)
  os-prober gave no output.
18:55:47 [6]: void PartitionCoreModule::scanForEfiSystemPartitions()
  system is EFI and new EFI system partition has been found.
18:55:47 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::addCheckedRequirements(Calamares::Module*)
  Got 1 requirement results from "partition"
18:55:47 [6]: void ChoicePage::updateDeviceStatePreview()
  Updating partitioning state widgets.
18:55:47 [6]: void ChoicePage::setupActions()
  Setting up actions for "/dev/sda" with 0 entries.
  .. Can not resize "/dev/sda1" , filesystem "fat32" does not support resize.
  .. Checking if "/dev/sda1" can be replaced.
  .. NO, insufficient storage
   Required storage B: 9019431321 "(7.9GiB)"
   Available storage B: 104857600 "(0GiB)"
  .. NO, insufficient storage
   Required storage B: 11166914969 "(10.4GiB)"
   Available storage B: -13244719104 "(-12GiB)" for "/dev/sda2" length: 32768 sectorsUsed: 25901360 fsType: "ext4"
  .. Checking if "/dev/sda2" can be replaced.
  .. NO, insufficient storage
   Required storage B: 9019431321 "(7.9GiB)"
   Available storage B: 16777216 "(0GiB)"
  .. Can not resize "/dev/sda3" , filesystem "unknown" does not support resize.
  .. Checking if "/dev/sda3" can be replaced.
  .. Partition "/dev/sda3" authorized for replace install.
  .. contains replaceable "/dev/sda3"
18:55:47 [6]: ChoicePage::setupActions()::<lambda()>
  Setting texts for 0 osprober entries
18:55:47 [6]: void ChoicePage::setupActions()
  No partitions available for resize-action.
18:55:47 [6]: void ChoicePage::continueApplyDeviceChoice()
  Previous device -1 new device 0
18:55:47 [6]: void ChoicePage::applyActionChoice(InstallChoice)
  Prev -1 InstallChoice Config::Erase "erase"
18:55:47 [6]: PartitionTable* CreatePartitionTableJob::createTable()
  CreatePartitionTableJob::createTable trying to make table for device "/dev/sda"
18:55:47 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::finished()
  All requirements have been checked.
18:55:47 [6]: void Calamares::RequirementsModel::describe() const
  Requirements model has 6 items
  .. requirement 0 "storage" satisfied? true mandatory? true
  .. requirement 1 "ram" satisfied? true mandatory? true
  .. requirement 2 "power" satisfied? true mandatory? false
  .. requirement 3 "internet" satisfied? false mandatory? false
  .. requirement 4 "root" satisfied? true mandatory? true
  .. requirement 5 "partitions" satisfied? true mandatory? true
18:55:47 [2]: void PartitionCoreModule::scanForEfiSystemPartitions()
  WARNING: system is EFI but no EFI system partitions found.
18:55:47 [6]: void PartitionCoreModule::scanForEfiSystemPartitions()
  system is EFI and new EFI system partition has been found.
18:55:47 [6]: void PartitionCoreModule::dumpQueue() const
  # Queue:
  .. ## Device: "/dev/sda"
  .. - CreatePartitionTableJob
  .. - CreatePartitionJob
  .. - SetPartFlagsJob
  .. - CreatePartitionJob
18:55:47 [6]: void ChoicePage::updateActionChoicePreview(InstallChoice)
  Updating partitioning preview widgets.

czekam co dalej

czy jeśli kliknę w ikonę w lewym górnym rogu pulpitu “Install Manjaro Linux” to nie będzie lepiej niż z obrazu systemu z pendriva?

Samo UEFI, to za mało.
Dokładnie prześledź, krok po kroku, co piszą w podanym wcześniej linku i jak to wygląda u Ciebie/
W szczególności zwróć uwagę na te zapisy (choć nie tylko):

### Firmware checklist for EFI Systems

* Disable CSM (Legacy) boot
* Disable Secure Boot
* Enable AHCI
* Use latest available firmware
* Disable **Optane Memory and Rapid Storage Technology(RST)
* Disable RAID option
* Disable Fast Boot (if unable to boot from USB)

### Filesystem check

Linux is picky when it comes the Windows filesystem. Any inconsistencies in the filesystem and Linux will mount the filesystem read-only.

O ile masz na myśli ikonkę na pulpicie z Live Manjaro, to nie powinno tu być różnic (poza logami, gdy uruchamiasz z poziomu konsoli).

Masakra jakas nie mogę zainstalować żadnego linuxa ani Mina ani ubuntu pendrive nie bootuje :neutral_face:

Sprawdziłeś ustawienia w Bios?
To wygląda na włączone Secure Boot czy coś podobnego, mającego zapobiec instalowaniu innego niż Windows systemu.