Firefox podczas uruchamiania - mignie ekran na sekundę i to wszystko

Witajcie! Jak w tytule tematu: ostatnimi czasu zauważyłem, że podczas uruchamiania przeglądarki FF, pokaże się na sekundę, jakby okno, po czym znika i, tyle. Ponowne uruchomienie, już działa ok. Spotkał ktoś się z czymś takim? Jeśli zbyt pokracznie opisałem mój kłopot, dajcie znać to poprawię.

U mnie też się to zdarza. Jeśli Ci mrugnie okno na sekunde, to uruchom jeszcze raz i wyczyść historię. Potem zabij wszystkie procesy firefoksa i powinien znów normalnie działać.

No tak. Do ponownego uruchomienia systemu. Nie stanowi dla mnie to jakiegoś wielkiego problemu, bo jak pisałem, ponowne uruchomienie przeglądarki, działa już ok. Jednak ostatecznie wydaje się mi, że tak być nie powinno.

Spróbuj FF pierwszy raz po uruchomieniu kompa/zalogowaniu uruchomić w terminalu. Może coś pokaże.

1 polubienie

Niestety nic nie pokazało.


I brak reakcji.
Zrobię jeszcze reinstall ff.
Edit: Po reinstalacji, okno w całości się pokazało, zniknęło i, zaś się wyświetliło. Działa, ale jakieś to dziwaczne :smiley:

Edycja: Jednak nie. Po kolejnym uruchomieniu, dalej to samo. Widać, że dysk mieli, mignie i koniec.

No to użyj jeszcze gdb (jeśli nie masz zainstaluj, jest w repo) i:

gdb firefox
c #u mnie trzeba wcisnąć, potem
r # jeśli dalej nic ciekawego nie pokaże to 
Cttr+c
bt

Komendy wpisujesz gdy pojawi się (gdb)

No to mamy chyba odpowiedź, choć nie bardzo rozumiem, jak może być zły format, nie rozpoznany, pliku

“0x7ffc54b6f5e0s”: not in executable format: file format not recognized

No tak, nie napisałem, że może się tak zdarzyć chociaż u mnie nie nastąpiło.
gdb /usr/lib/firefox/firefox

Nic nie znalazł: (No debugging symbols found in /usr/lib/firefox/firefox)

Pisałeś wcześniej, że nie uruchamia sie pierwszy raz po zalogowaniu więc trzeba by się wylogować lub zresetować i uruchomić gdb /usr/lib/firefox/firefox a potem r. I czy się rzeczywiście uruchomi.

wow, wow, wow! pizza! :smiley: Trochę posypało tego. Okienko zniknęło, ale zaraz jednak pojawiło się.

Starting program: /usr/lib/firefox/firefox 
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/usr/lib/libthread_db.so.1".
[New Thread 0x7ffff77ff640 (LWP 1524)]
[Thread 0x7ffff77ff640 (LWP 1524) exited]
[Detaching after fork from child process 1525]
[Detaching after fork from child process 1526]
[New Thread 0x7ffff77ff640 (LWP 1529)]
[New Thread 0x7fffe968b640 (LWP 1530)]
[New Thread 0x7fffe82ff640 (LWP 1531)]
[New Thread 0x7fffe3e80640 (LWP 1532)]
[New Thread 0x7fffe3e3f640 (LWP 1533)]
[New Thread 0x7fffe3dfe640 (LWP 1534)]
[New Thread 0x7fffe3dbd640 (LWP 1535)]
[New Thread 0x7fffe3bba640 (LWP 1536)]
[Thread 0x7fffe3bba640 (LWP 1536) exited]
[New Thread 0x7fffe3b79640 (LWP 1537)]
[Detaching after fork from child process 1538]
[New Thread 0x7fffe8e8a640 (LWP 1539)]
[Thread 0x7fffe3b79640 (LWP 1537) exited]
[New Thread 0x7fffe2eff640 (LWP 1545)]
[New Thread 0x7fffe2d00640 (LWP 1546)]
[New Thread 0x7fffe2b01640 (LWP 1547)]
[New Thread 0x7fffe2902640 (LWP 1548)]
[New Thread 0x7fffe2703640 (LWP 1549)]
[New Thread 0x7fffe2504640 (LWP 1550)]
[New Thread 0x7fffe2305640 (LWP 1551)]
[New Thread 0x7fffe2106640 (LWP 1552)]
[New Thread 0x7fffe1f07640 (LWP 1553)]
[New Thread 0x7fffe8e31640 (LWP 1554)]
[New Thread 0x7fffe1638640 (LWP 1555)]
[New Thread 0x7fffe15f7640 (LWP 1556)]
[New Thread 0x7fffe15b6640 (LWP 1557)]
[New Thread 0x7fffe1575640 (LWP 1558)]
[New Thread 0x7fffe12ff640 (LWP 1559)]
[New Thread 0x7fffe3b79640 (LWP 1560)]
[New Thread 0x7fffdfb0d640 (LWP 1561)]
[New Thread 0x7fffdf7be640 (LWP 1562)]
[New Thread 0x7fffdfacc640 (LWP 1563)]
[New Thread 0x7fffdefbd640 (LWP 1564)]
[New Thread 0x7fffdedbc640 (LWP 1565)]
[New Thread 0x7fffde9ff640 (LWP 1566)]
[New Thread 0x7fffde5ff640 (LWP 1567)]
[New Thread 0x7fffde1ff640 (LWP 1568)]
[New Thread 0x7fffdddff640 (LWP 1569)]
[New Thread 0x7fffdd9ff640 (LWP 1570)]
[New Thread 0x7fffdd5ff640 (LWP 1571)]
[New Thread 0x7fffdd0ff640 (LWP 1572)]
[New Thread 0x7fffdcefe640 (LWP 1573)]
[New Thread 0x7fffdcaff640 (LWP 1574)]
[New Thread 0x7fffdc5ff640 (LWP 1575)]
[New Thread 0x7fffdc3fe640 (LWP 1576)]
[New Thread 0x7fffdbeff640 (LWP 1577)]
[New Thread 0x7fffdbcfe640 (LWP 1578)]
[New Thread 0x7fffdb7ff640 (LWP 1579)]
[New Thread 0x7fffdfa8b640 (LWP 1580)]
[New Thread 0x7fffde3fe640 (LWP 1581)]
[New Thread 0x7fffddffe640 (LWP 1582)]
[New Thread 0x7fffda27b640 (LWP 1583)]
[Thread 0x7fffda27b640 (LWP 1583) exited]
[New Thread 0x7fffda27b640 (LWP 1584)]
[New Thread 0x7fffd9a7a640 (LWP 1585)]
[Thread 0x7fffda27b640 (LWP 1584) exited]
[New Thread 0x7fffda27b640 (LWP 1586)]
[New Thread 0x7fffd9279640 (LWP 1587)]
[Thread 0x7fffd9a7a640 (LWP 1585) exited]
[Thread 0x7fffda27b640 (LWP 1586) exited]
[Thread 0x7fffd9279640 (LWP 1587) exited]
[New Thread 0x7fffd9279640 (LWP 1588)]
[New Thread 0x7fffda27b640 (LWP 1589)]
[New Thread 0x7fffdd7aa640 (LWP 1590)]
[New Thread 0x7fffdd769640 (LWP 1591)]
[Detaching after fork from child process 1592]
[New Thread 0x7fffd80ff640 (LWP 1595)]
[Thread 0x7fffe1f07640 (LWP 1553) exited]
[New Thread 0x7fffdd3fe640 (LWP 1596)]
[New Thread 0x7fffe1f07640 (LWP 1599)]
[New Thread 0x7fffdd3bd640 (LWP 1601)]
[New Thread 0x7fffdc8fe640 (LWP 1602)]
[New Thread 0x7fffdc8bd640 (LWP 1603)]
[New Thread 0x7fffdc87c640 (LWP 1604)]
[New Thread 0x7fffdbafd640 (LWP 1605)]
[New Thread 0x7fffdbabc640 (LWP 1606)]
[New Thread 0x7fffdba7b640 (LWP 1612)]
[New Thread 0x7fffdb5fe640 (LWP 1613)]
[New Thread 0x7fffdb5bd640 (LWP 1614)]
[New Thread 0x7fffdb57c640 (LWP 1615)]
[New Thread 0x7fffd8a78640 (LWP 1616)]
[New Thread 0x7fffd73ff640 (LWP 1617)]
[New Thread 0x7fffd73be640 (LWP 1618)]
[New Thread 0x7fffd9a7a640 (LWP 1621)]
[New Thread 0x7fffd68ff640 (LWP 1622)]
[New Thread 0x7fffd66fe640 (LWP 1623)]
[Detaching after fork from child process 1624]
[New Thread 0x7fffd737d640 (LWP 1626)]
[New Thread 0x7fffdc1fd640 (LWP 1628)]
[New Thread 0x7fffdc1bc640 (LWP 1629)]
[New Thread 0x7fffdc17b640 (LWP 1631)]
[New Thread 0x7fffd5995640 (LWP 1643)]
[New Thread 0x7fffd5794640 (LWP 1644)]
[Thread 0x7fffdc87c640 (LWP 1604) exited]
[New Thread 0x7fffdc87c640 (LWP 1652)]
[New Thread 0x7fffd0dff640 (LWP 1653)]
[New Thread 0x7fffc4246640 (LWP 1654)]
[New Thread 0x7fffc3bd8640 (LWP 1655)]
[New Thread 0x7fffc3cba640 (LWP 1656)]
[Thread 0x7fffc4246640 (LWP 1654) exited]
[New Thread 0x7fffc3c79640 (LWP 1657)]
[New Thread 0x7fffc4246640 (LWP 1658)]
[New Thread 0x7fffc28ff640 (LWP 1659)]
[New Thread 0x7fffc26fe640 (LWP 1660)]
[New Thread 0x7fffc24fd640 (LWP 1661)]
[Thread 0x7fffe15b6640 (LWP 1557) exited]
[New Thread 0x7fffc1dff640 (LWP 1662)]
[New Thread 0x7fffe15b6640 (LWP 1663)]
[New Thread 0x7fffc337a640 (LWP 1664)]
[New Thread 0x7fffc22fc640 (LWP 1665)]
[New Thread 0x7fffc16ff640 (LWP 1666)]
[New Thread 0x7fffc11ff640 (LWP 1667)]
[New Thread 0x7fffc0ffe640 (LWP 1668)]
[New Thread 0x7fffc0dfd640 (LWP 1669)]
[Detaching after fork from child process 1670]
[New Thread 0x7fffc22bb640 (LWP 1673)]
[New Thread 0x7fffc227a640 (LWP 1693)]
[New Thread 0x7fffc008d640 (LWP 1694)]
[New Thread 0x7fffc004c640 (LWP 1734)]
[Detaching after fork from child process 1736]
[New Thread 0x7fffdccfd640 (LWP 1737)]
[New Thread 0x7fffdccbc640 (LWP 1757)]
[New Thread 0x7fffdcc7b640 (LWP 1759)]
[New Thread 0x7fffbd6ff640 (LWP 1769)]
[New Thread 0x7fffbdeb3640 (LWP 1783)]
[New Thread 0x7fffbde72640 (LWP 1785)]
[New Thread 0x7fffbc6ff640 (LWP 1786)]
[New Thread 0x7fffbc66d640 (LWP 1792)]
[New Thread 0x7fffbabff640 (LWP 1795)]
[New Thread 0x7fffba9fe640 (LWP 1796)]
[New Thread 0x7fffba7fd640 (LWP 1797)]
[New Thread 0x7fffba77b640 (LWP 1799)]
[New Thread 0x7fffba7bc640 (LWP 1798)]
[Thread 0x7fffba77b640 (LWP 1799) exited]
[New Thread 0x7fffba77b640 (LWP 1800)]
[New Thread 0x7fffb93ff640 (LWP 1801)]
[Thread 0x7fffba9fe640 (LWP 1796) exited]
[New Thread 0x7fffba57a640 (LWP 1802)]
[Detaching after fork from child process 1803]
[Detaching after fork from child process 1805]
[New Thread 0x7fffbdf7f640 (LWP 1808)]
[New Thread 0x7fffbdf3e640 (LWP 1809)]
[New Thread 0x7fffbdefd640 (LWP 1811)]

###!!! [Child][MessageChannel] Error: (msgtype=0x390143,name=PContent::Msg_AsyncMessage) Channel closing: too late to send/recv, messages will be lost

[Thread 0x7fffbdf3e640 (LWP 1809) exited]
[New Thread 0x7fffb9131640 (LWP 1848)]
[New Thread 0x7fffb90f0640 (LWP 1849)]
[New Thread 0x7fffb90af640 (LWP 1852)]
[New Thread 0x7fffb906e640 (LWP 1857)]
[New Thread 0x7fffb8cff640 (LWP 1858)]
[New Thread 0x7fffb8cbe640 (LWP 1859)]
[New Thread 0x7fffb8c7d640 (LWP 1860)]
[Detaching after fork from child process 1861]
[New Thread 0x7fffb7eff640 (LWP 1862)]
[Thread 0x7fffb93ff640 (LWP 1801) exited]
[New Thread 0x7fffb7ebe640 (LWP 1883)]
[New Thread 0x7fffb6458640 (LWP 1894)]
[New Thread 0x7fffb6cff640 (LWP 1897)]
[New Thread 0x7fffb6cbe640 (LWP 1898)]
[New Thread 0x7fffb5a75640 (LWP 1899)]
[New Thread 0x7fffb5a34640 (LWP 1901)]
[New Thread 0x7fffb93ff640 (LWP 1908)]
[New Thread 0x7fffba9fe640 (LWP 1909)]
[New Thread 0x7fffb56eb640 (LWP 1910)]
[New Thread 0x7fffc2227640 (LWP 1911)]
[New Thread 0x7fffb4c17640 (LWP 1912)]
[New Thread 0x7fffb4a16640 (LWP 1913)]
[New Thread 0x7fffb4815640 (LWP 1914)]
[New Thread 0x7fffb0614640 (LWP 1915)]
[Detaching after fork from child process 1917]
[New Thread 0x7fffa294a640 (LWP 1919)]
[Thread 0x7fffbc6ff640 (LWP 1786) exited]
[Thread 0x7fffb906e640 (LWP 1857) exited]
[Thread 0x7fffc004c640 (LWP 1734) exited]
[Thread 0x7fffba7bc640 (LWP 1798) exited]
[Thread 0x7fffb9131640 (LWP 1848) exited]
[Thread 0x7fffbde72640 (LWP 1785) exited]
[Thread 0x7fffbc66d640 (LWP 1792) exited]
[Thread 0x7fffd9279640 (LWP 1588) exited]
[Thread 0x7fffb90f0640 (LWP 1849) exited]
[Thread 0x7fffb7ebe640 (LWP 1883) exited]
[Thread 0x7fffdc8bd640 (LWP 1603) exited]
[Thread 0x7fffb6cbe640 (LWP 1898) exited]
[Thread 0x7fffb6cff640 (LWP 1897) exited]
[Thread 0x7fffdbafd640 (LWP 1605) exited]
[Thread 0x7fffdbabc640 (LWP 1606) exited]
[Thread 0x7fffb8c7d640 (LWP 1860) exited]
[Thread 0x7fffe15f7640 (LWP 1556) exited]
[Thread 0x7fffdd3bd640 (LWP 1601) exited]
[Thread 0x7fffbdeb3640 (LWP 1783) exited]
[New Thread 0x7fffdb513640 (LWP 1962)]
[New Thread 0x7fffd9279640 (LWP 1963)]
[New Thread 0x7fffa05ff640 (LWP 1964)]
[New Thread 0x7fffa03fe640 (LWP 1965)]
[Thread 0x7fffb8cff640 (LWP 1858) exited]
[Thread 0x7fffb8cbe640 (LWP 1859) exited]
[Thread 0x7fffc227a640 (LWP 1693) exited]
[Thread 0x7fffbdefd640 (LWP 1811) exited]
[Thread 0x7fffc16ff640 (LWP 1666) exited]
[New Thread 0x7fffbdefd640 (LWP 1988)]

Zdaje się, że nic sensownego tu nie ma. Spróbuję raz jeszcze usunąć przeglądarkę, wraz ze wszystkim co jej dotyczy.

Możesz poszukać na internecie co to oznacza.
Jeszcze jest opcja firefox --safe-mode bez dodatków i czy się uruchomi. Ciągle mówimy o pierwszym uruchomieniu więc jak wcześniej reset lub logout
A komenda bt? Coś wypisuje?

1 polubienie