Znikający pasek tytułowy okien

Mam problem z plasmą, po każdym restarcie systemu znika pasek tytułowy okien nie zależnie od programu.
inxi -G Graphics: Device-1: AMD Mullins [Radeon R4/R5 Graphics] driver: radeon v: kernel Device-2: Bison EasyCamera driver: uvcvideo type: USB Display: x11 server: X.Org v: 21.1.8 with: Xwayland v: 23.1.1 driver: X: loaded: radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa dri: radeonsi gpu: radeon resolution: 1: 1920x1080~60Hz 2: 1366x768~60Hz API: OpenGL Message: Unable to show GL data. Required tool glxinfo missing.

Być może używasz motywu okien niekompatybilnego z najnowszą plasmą. A czy problem występuje również z domyślnym motywem breeze ?

1 polubienie