Zegar w conky

Ma może ktoś pomysł na taki zegar w conky:
https://flipclock.us/#/

Chodzi o to aby przeskakiwały „klapki” z cyferkami.

mam coś podobnego, ale to jest statyczne.

Zrzut ekranu z 2023-01-06 14-11-00

Jeśli chodzi ci o efekt animacji przeskakiwania, to w zwykłym Conky raczej nie da się tego osiągnąć.
Przy okazji czy to nie jest Conky dostarczane kiedyś z Maboxem?

To ze zrzutu nazywa się MIUI i chyba jest z MX Linux, ale pewności nie mam.

Ok, dzięki. Znajdę sobie.

Akurat mam podobny zegar na pulpicie - w ramach poszukiwań ciekawych starych configów do modernizacji :wink:

2023-01-09_18-50

nie trzeba szukać skoro jest gotowe :slight_smile:

conky.config = {
-- WINDOW
	own_window = true,
	own_window_type = 'desktop',
	own_window_transparent = true,
	own_window_hints = 'undecorated,below,skip_taskbar,skip_pager,sticky',
	own_window_colour = '#000000',
	own_window_argb_visual = true,
	own_window_argb_value = 60,
--own_window_class Conky
	own_window_title = 'Weater Conky',

	gap_x = 5,
	gap_y = 15,
--minimum_width 250
	minimum_width = 250, minimum_height = 0,--## w|h
	alignment = 'top_middle',

-- FONTS

	use_xft = true,
	font = 'AvantGarde LT Medium:size=40',
	override_utf8_locale = true,
	text_buffer_size = 2048,

-- COLORS
	draw_shades = false,--yes
	default_shade_color = '#000000',
	draw_outline = false,
	default_outline_color = '#000000',

--default_color 656667 # Waldorf original colour
--default_color 7a7a7a # Flame  & Bunsen Grey
--default_color 929292 # Labs Grey
--default_color C0C0C0 # Silver
--default_color FFFFFF
	default_color = '#080808',
	default_shade_color = '#1d1d1d',
	color0 = '#ffffff',
	color1 = '#ffffff',
	color2 = '#ffffff',

-- BORDERS
	draw_borders = false,--yes
-- Stippled borders?
	stippled_borders = 5,
-- border margins
	border_inner_margin = 15,
	border_outer_margin = 15,
-- border width
	border_width = 2,
-- graph borders
-- draw_graph_borders yes
-- default_graph_size 15 40

-- MISC

-- Boolean value, if true, Conky will be forked to background when started.
	background = false,

-- Adds spaces around certain objects to stop them from moving other things
-- around, this only helps if you are using a mono font
-- Options: right, left or none
	use_spacer = 'none',

-- Subtract (file system) buffers from used memory?
	no_buffers = true,

-- Imlib2 image cache size, in bytes. Default 4MiB Increase this value if you use
-- $image lots. Set to 0 to disable the image cache.
	imlib_cache_size = 0,

-- Use the Xdbe extension? (eliminates flicker)
-- It is highly recommended to use own window with this one
-- so double buffer won't be so big.
	double_buffer = true,

	update_interval = 1.0,

};

conky.text = [[
${voffset 11} ${goto 60}${time %I} ${goto 140}${time %M}
${image /home/wiini/.conky/Conky_MIUI/b.png -p 0,0 -s 188x100}
${voffset -180} ${goto 270}${font AvantGarde LT Medium:size=10}${time %A} ${font}
${font AvantGarde LT Medium:size=38}${voffset -65}${goto 255}${time %d}
${image /home/wiini/.conky/Conky_MIUI/c.png -p 200,0 -s 100x100}

]];

obrazki
b
c

a tak wygląda całośc bo to jest z z kalendarzem

miui

1 polubienie