Xfce - TigerVNC

Hej.
Bez powodzenia próbuję skonfigurować serwer VNC.
Żeby mieć pewność że na niepowodzeie nie ma wpływu oprogramowanie trzecie (w tym przypadku testówka na virtualboxie)… ostatecznie zaprzęgłem do akcji laptopa. Manjaro XFCE live cd:
Od początku, pierwsze uruchomienie:
[manjaro@manjaro ~]$ vncserver

 You will require a password to access your desktops.
 
 Password:
 Verify:
 Would you like to enter a view-only password (y/n)? n
 
 New 'manjaro:1 (manjaro)' desktop is manjaro:1
 
 Creating default startup script /home/manjaro/.vnc/xstartup
 Creating default config /home/manjaro/.vnc/config
 Starting applications specified in /home/manjaro/.vnc/xstartup
 Log file is /home/manjaro/.vnc/manjaro:1.log

Upewniłem się że odpalony jest tylko jeden serwer, potwierdziłem nr portu nasłuchu, ip komputera,
Jako klienta używam TigerVNC, oraz dodatkowo Remmina.
Nawiązuję połączenie, podaje prawidłowe hasło, połączenie nawiązane, lecz zamiast spodziewanego pulpitu widzę jedynie czarny ekran.

W logach serwera raczej czysto:

 Sun Feb 17 20:30:18 2019
 Connections: accepted: 192.168.21.12::48068
 SConnection: Client needs protocol version 3.8
 SConnection: Client requests security type VeNCrypt(19)
 SVeNCrypt:  Client requests security type TLSVnc (258)
 
 Sun Feb 17 20:30:22 2019
 VNCSConnST: Server default pixel format depth 24 (32bpp) little-endian rgb888
 VNCSConnST: Client pixel format depth 15 (16bpp) little-endian rgb555
 
 Sun Feb 17 20:32:21 2019
 Connections: closed: 192.168.21.12::48068 (Clean disconnection)
 EncodeManager: Framebuffer updates: 2
 EncodeManager:  Tight:
 EncodeManager:   Solid: 1 rects, 786.432 kpixels
 EncodeManager:      15 B (1:104858 ratio)
 EncodeManager:  Total: 1 rects, 786.432 kpixels
 EncodeManager:     15 B (1:104858 ratio)
 TLS:     TLS session wasn't terminated gracefully
 ComparingUpdateTracker: 0 pixels in / 0 pixels out
 ComparingUpdateTracker: (1:-nan ratio)

Przed napisaniem tutaj, nieco pogrzebałem w necie. Z tego co polecano sprawdzić to konfiguracja, w moim przypadku jest ona domyślna:

Supported server options to pass to vncserver upon invocation can be listed
in this file. See the following manpages for more: vncserver(1) Xvnc(1).
Several common ones are shown below. Uncomment and modify to your liking.

securitytypes=vncauth,tlsvnc
desktop=sandbox
 geometry=2000x1200
 localhost
 alwaysshared

oraz plik startowy .vnc/xstartup:

 #!/bin/sh
 
 unset SESSION_MANAGER
 unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
 OS=`uname -s`
 if [ $OS = 'Linux' ]; then
  case "$WINDOWMANAGER" in
   *gnome*)
    if [ -e /etc/SuSE-release ]; then
     PATH=$PATH:/opt/gnome/bin
     export PATH
    fi
    ;;
  esac
 fi
 if [ -x /etc/X11/xinit/xinitrc ]; then
  exec /etc/X11/xinit/xinitrc
 fi
 if [ -f /etc/X11/xinit/xinitrc ]; then
  exec sh /etc/X11/xinit/xinitrc
 fi
 [ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
 xsetroot -solid grey
 xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
 twm &

Powyżej znajduje się jego domyślna forma.
Próbowałem również w ostatniej linijce zakomentować twm i w jego miejsce wstawić startxfce4 &.
Sprawdzałem również konfigurację dostępną w https://wiki.archlinux.org/index.php/TigerVNC:

 #!/bin/sh
 unset SESSION_MANAGER
 unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
 exec startxfce4

Niestety bezowocnie.
Bardzo proszę o radę co może być nie tak z tą konfiguracją.

To co mi przychodzi do głowy (na podstawie wiedzy ogólnej, bo VNC nie używam), to:

 • różne wersje pakietów na połączonych komp’ach;
 • ustawienia video (rodzielczość).

@sabbath
mogę podpowiedzieć alternatywę dla TigerVNC w postaci X2Go

https://wiki.x2go.org/doku.php

X2Go jest w repo extra:

$ pamac search x2go
x2goclient                                     4.1.2.1-3  extra 
 a graphical client (Qt4) for the X2Go system
x2goserver                                     4.1.0.3-1  extra 
 Open source graphical Remote Desktop and terminal server based on NX technology