Sterownik nvidia

Witam mam problem z instalacją sterownika. Mam laptopa Lenovo g700 jest tam grafika hybrydowa intel hd 3000/nvidia m720 na mincie działały mi sterowniki w wersji nvidia 390. Próbowałem zainstalować taką wersję sterownika przez menedzer ustawien manjaro ale system nie wystartował tak samo przez terminal. instalowałem pozostałe dostępne sterowniki w menedzerze, po nich system się uruchomił ale w inxi nadal jest intel jako direct render. Nie wiem co dalej robić? Help

ok poradziłem sobie tylko że nie pokazuje się ekran logowania i jak wpisze hasło to się zaloguję ale ekran logowania jest czarny

Podaj przynajmniej podstawowe informacje. Z jakiego DM korzystasz – sddm, gdm, lightdm itp.? Jakie sterowniki ostatecznie zainstalowałeś? Podaj mhwd -li, mhwd -l oraz inxi -Fazy. Patrzyłeś w logi?

Mam Manjaro z Cinamonem, nie wiem jakie DM nie jestem aż tak obeznany w tym. Zrobiłem tak wszedłem do pamac wpisałem nvidia 390 i zainstalowałem wszystkie pozycje.

inxi -Fazy

[bobek@bobek-20251 ~]$ inxi -Fazy
System:
 Kernel: 5.16.11-2-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
  parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.16-x86_64
  root=UUID=793fc4f8-9543-45cc-b981-3524f2006de3 rw quiet
  resume=UUID=f4918f0c-d54a-4dba-bb41-0938e9d4eeda udev.log_priority=3
 Desktop: Cinnamon 5.2.7 tk: GTK 3.24.31 vt: 7 dm: LightDM 1.30.0
  Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Machine:
 Type: Laptop System: LENOVO product: 20251 v: Lenovo G700
  serial: <superuser required> Chassis: type: 10 v: Lenovo G700
  serial: <superuser required>
 Mobo: LENOVO model: G700 serial: <superuser required> UEFI: LENOVO
  v: 7ACN24WW date: 06/25/2013
Battery:
 ID-1: BAT0 charge: 28.2 Wh (97.2%) condition: 29.0/40.4 Wh (71.7%)
  volts: 11.6 min: 10.8 model: Lenovo L11L6Y01 type: Li-ion serial: N/A
  status: Discharging
CPU:
 Info: model: Intel Core i7-3612QM bits: 64 type: MT MCP arch: Ivy Bridge
  family: 6 model-id: 0x3A (58) stepping: 9 microcode: 0x21
 Topology: cpus: 1x cores: 4 tpc: 2 threads: 8 smt: enabled cache:
  L1: 256 KiB desc: d-4x32 KiB; i-4x32 KiB L2: 1024 KiB desc: 4x256 KiB
  L3: 6 MiB desc: 1x6 MiB
 Speed (MHz): avg: 1478 high: 1844 min/max: 1200/2100 scaling:
  driver: intel_cpufreq governor: schedutil cores: 1: 1844 2: 1524 3: 1799
  4: 1455 5: 1197 6: 1197 7: 1259 8: 1550 bogomips: 33534
 Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
 Vulnerabilities:
 Type: itlb_multihit status: KVM: VMX disabled
 Type: l1tf
  mitigation: PTE Inversion; VMX: conditional cache flushes, SMT vulnerable
 Type: mds mitigation: Clear CPU buffers; SMT vulnerable
 Type: meltdown mitigation: PTI
 Type: spec_store_bypass
  mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl
 Type: spectre_v1
  mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
 Type: spectre_v2 mitigation: Full generic retpoline, IBPB: conditional,
  IBRS_FW, STIBP: conditional, RSB filling
 Type: srbds status: Vulnerable: No microcode
 Type: tsx_async_abort status: Not affected
Graphics:
 Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Lenovo driver: i915
  v: kernel ports: active: LVDS-1 empty: DP-1,HDMI-A-1,VGA-1 bus-ID: 00:02.0
  chip-ID: 8086:0166 class-ID: 0300
 Device-2: NVIDIA GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT
 620M/625M/630M/720M]
  vendor: Lenovo driver: nvidia v: 390.147 alternate: nouveau,nvidia_drm pcie:
  gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 8 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1140
  class-ID: 0302
 Device-3: Realtek Lenovo EasyCamera type: USB driver: uvcvideo
  bus-ID: 1-1.1:3 chip-ID: 0bda:5731 class-ID: 0e02 serial: <filter>
 Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X:
  loaded: modesetting,nvidia unloaded: nouveau alternate: fbdev,nv,vesa
  gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
 Screen-1: 0 s-res: 1600x900 s-dpi: 96 s-size: 423x238mm (16.7x9.4")
  s-diag: 485mm (19.1") monitors: <missing: xrandr>
 Monitor-1: LVDS-1 model: Chi Mei Innolux built: 2011 res: 1600x900
  dpi: 104 gamma: 1.2 size: 382x215mm (15x8.5") diag: 448mm (17.6")
  ratio: 16:9 modes: 1600x900
 OpenGL: renderer: GeForce GT 720M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.147
  direct render: Yes
Audio:
 Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Lenovo
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:1e20
  class-ID: 0403
 Sound Server-1: ALSA v: k5.16.11-2-MANJARO running: yes
 Sound Server-2: JACK v: 1.9.20 running: no
 Sound Server-3: PulseAudio v: 15.0 running: yes
 Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.47 running: no
Network:
 Device-1: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter vendor: Lenovo
  driver: ath9k v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1
  bus-ID: 08:00.0 chip-ID: 168c:0032 class-ID: 0280
 IF: wlp8s0 state: up mac: <filter>
 Device-2: Qualcomm Atheros QCA8172 Fast Ethernet vendor: Lenovo
  driver: alx v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: 2000
  bus-ID: 09:00.0 chip-ID: 1969:10a0 class-ID: 0200
 IF: enp9s0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
 Device-1: Qualcomm Atheros AR3012 Bluetooth 4.0 type: USB driver: btusb
  v: 0.8 bus-ID: 1-1.4:5 chip-ID: 0cf3:3004 class-ID: e001 serial: <filter>
 Report: bt-adapter ID: hci0 rfk-id: 3 state: up address: <filter>
Drives:
 Local Storage: total: 585 GiB used: 12.59 GiB (2.2%)
 SMART Message: Required tool smartctl not installed. Check --recommends
 ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: A-Data model: SU800 size: 119.24 GiB
  block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s type: SSD
  serial: <filter> rev: 6A scheme: GPT
 ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Crucial model: CT500MX500SSD1
  size: 465.76 GiB block-size: physical: 4096 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
  type: SSD serial: <filter> rev: 023
Partition:
 ID-1: / raw-size: 110.15 GiB size: 107.86 GiB (97.92%)
  used: 12.59 GiB (11.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2
 ID-2: /boot/efi raw-size: 300 MiB size: 299.4 MiB (99.80%)
  used: 288 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
Swap:
 Kernel: swappiness: 60 (default) cache-pressure: 100 (default)
 ID-1: swap-1 type: partition size: 8.8 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
  dev: /dev/sda3 maj-min: 8:3
Sensors:
 System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: 37.0 C gpu: nvidia temp: 30 C
 Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
 Processes: 259 Uptime: 3m wakeups: 1 Memory: 7.64 GiB used: 1.38 GiB (18.1%)
 Init: systemd v: 250 tool: systemctl Compilers: gcc: 11.2.0 clang: 13.0.1
 Packages: pacman: 991 lib: 290 flatpak: 0 Shell: Bash v: 5.1.16
 running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.13
[bobek@bobek-20251 ~]$ mhwd -li
> Installed PCI configs:
--------------------------------------------------------------------------------
         NAME        VERSION     FREEDRIVER      TYPE
--------------------------------------------------------------------------------
      video-linux      2018.05.04        true      PCI


Warning: No installed USB configs!
[bobek@bobek-20251 ~]$ mhwd -l
> 0000:01:00.0 (0302:10de:1140) Display controller nVidia Corporation:
--------------------------------------------------------------------------------
         NAME        VERSION     FREEDRIVER      TYPE
--------------------------------------------------------------------------------
video-hybrid-intel-nvidia-prime      2021.12.18        false      PCI
video-hybrid-intel-nvidia-470xx-prime      2021.12.18        false      PCI
video-hybrid-intel-nvidia-390xx-bumblebee      2021.12.18        false      PCI
     video-nvidia      2021.12.18        false      PCI
  video-nvidia-470xx      2021.12.18        false      PCI
  video-nvidia-390xx      2021.12.18        false      PCI
      video-linux      2018.05.04        true      PCI


> 0000:00:02.0 (0300:8086:0166) Display controller Intel Corporation:
--------------------------------------------------------------------------------
         NAME        VERSION     FREEDRIVER      TYPE
--------------------------------------------------------------------------------
video-hybrid-intel-nvidia-prime      2021.12.18        false      PCI
video-hybrid-intel-nvidia-470xx-prime      2021.12.18        false      PCI
video-hybrid-intel-nvidia-390xx-bumblebee      2021.12.18        false      PCI
      video-linux      2018.05.04        true      PCI
   video-modesetting      2020.01.13        true      PCI
      video-vesa      2017.03.12        true      PCI

Nie patrzyłem w logi

Czyli innymi słowy zrobiłeś sobie bałagan. W Manjaro sterownikami zarządza się przy użyciu mhwd, każda inna metoda oznacza potencjalne problemy przy aktualizacji. Usuń to co do tej pory zainstalowałeś i zainstaluj sterowniki jeszcze raz, tym razem zgodnie ze sztuką. Jeśli chcesz korzystać tylko z Nvidii:

mhwd -i pci video-nvidia-390xx

Albo jeśli interesują cię hybrydowe sterowniki:

mhwd -i pci video-hybrid-intel-nvidia-390xx-bumblebee

Pomiędzy kartami możesz się przełączać np. przy użyciu Optimus Managera.

Zrobiłem co mówiłeś i po zainstalowaniu sterownika samej nvidii wg polecenia jakie dałeś GUI nie wstaje


Moge jedynie wył GUI i np odinstalować sterownik

Inxi - Fxz

Pokaż jeszcze mhwd -li oraz sprawdź, czy są jakieś błędy journalctl -b -p 3. Jeśli możesz, zapisz pełne logi do pliku (np. journalctl -b > logi.txt) i wrzuć na pastebin.

Takie coś

@Bobek Znam rozwiązanie, ale tylko dla sterownika bumblebee. Na Manjaro zwykły sterownik u mnie, nie chce działać. Jeśli po instalacji sterownika interfejs nie jest wyświetlany, to dostań się do konsoli ctrl+alt+F2 i sprawdź w wyniku lspci na jakim BusID występuje karta. U mnie np wygląda to tak:

01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 540M] (rev ff)
dalej z uprawnieniem root wejdź do katalogu /etc/bumblebee i w pliku xorg.conf.nvidia dodaj do sekcji “Device” na końcu wiersza BusId karty. Przykład BusID "1:0:0" Wcześniej na Manjaro nie trzeba było tego robić, ale ostatnio już tak.

Niezbyt przyjazny system. A w wersji z gnome będzie tak samo?

Niestety ta edycja pliku też nie zadziałała. Nie ma sekcji device wogole a jedynie

Option “UseDID” “false” wpisałem zamiast false id karty ale to też nie działa. Dobra nie mam więcej już czasu na tą zabawę wracam na minta. Dzięki za męki.

Pozdro

Tylko że kolega mówił o BusID a nie o UseDID

Ale jak wyżej napisałem

nie ma wcale sekcji “device” u mnie ani BusID

Jak nie ma, to chyba oczywiste, że trzeba sobie takową dopisać. Tutaj masz opisane co i jak: NVIDIA - ArchWiki