[Stable Update] 2022-11-02 - Kernel, Plasma 5.26.2, Plasma Mobile Gear 22.09,

Nowa aktualizacja gałęzi stable.