[Stable Update] 2022-07-29 - Kernels, Cinnamon, Haskell, Python, Virtualbox,

Nowa aktualizacja gałęzi stable.

1 polubienie

Tego zdania nie bardzo rozumiem: AUR ([Arch User Repository ](https://wiki.manjaro.org/index.php/Arch_User_Repository)) packages are neither supported by Arch nor Manjaro. Posts about them in Announcement topics are off-topic and will be flagged, moved or removed without warning. Może ktoś po chłopsku wytłumaczyć?
Ok jasne jakby, ale dotąd nie wiedziałem, że to repozytorium nie jest wspierane co do problemów.