[Stable Update] 2021-10-16 - Haskell, Python, KDE Gear, KDE Framework,

Nowa aktualizacja gałęzi stable.

Gdyby ktoś natrafił na następujący błąd podczas aktualizacji:

błąd:  nie udało się dokonać transakcji (konfliktujące pliki)
/usr/share/bash-completion/completions/pamac znajduje się zarówno w 'pamac-cli' i w 'pamac-gtk'
/usr/share/fish/vendor_completions.d/pamac.fish znajduje się zarówno w 'pamac-cli' i w 'pamac-gtk'
/usr/share/zsh/site-functions/_pamac znajduje się zarówno w 'pamac-cli' i w 'pamac-gtk'
Wystąpiły błędy, nie zaktualizowano żadnego pakietu.

to rekomenduję odświeżyć mirrory: pacman-mirrors -f 5 lub poczekać chwilę i spróbować ponownie.

1 polubienie