[Stable Update] 2020-03-28 - Kernels, Gnome 3.36.1, Browsers, AMDVLK, UKUI,

Użytkownicy Gnome!

Wymagana manualna akcja – aby uniknąć ewentualnych problemów powinniście przeprowadzić aktualizację przez TTY. Oto instrukcja:
  • Naciśnij skrót klawiszowy Ctrl+Alt+F3
  • Zaloguj się – podajesz nazwę użytkownika i hasło
  • Aktualizujesz system poleceniem sudo pacman -Syyu lub pamac upgrade --force-refresh
  • Po zainstalowaniu aktualizacji restartujesz komputer i gotowe :wink:

Dodatkowe informacje tutaj:

1lajk

Zalecany sposób aktualizacji bierze się z tego, że w GNOME uczynione zmiany, które spowodowany brak kompatybilności pewnych rozszerzeń. Wykonanie aktualizacji z interface’u graficznego może skutkować nieprawidłowym działaniem GNOME lub jego ucegleniem. Jeżeli nie lubicie życia na krawędzi, to zastosujcie się do powyższej instrukcji.

forum.manjaro.pl - polskie wsparcie Manjaro. Hostowane przez: