Script Manjaro po reinstalacji systemu

#!/bin/bash

echo "First we refreshing your mirror's"

sudo pacman-mirrors -g

echo "initialize upadte & upgrade process..."

sudo pacman -Syy
sudo pacman -Syu
sudo pamac update

echo "Your system is update & upgrade"
echo "Now will be install snapd and flatpak"

sudo pacman -S snapd
sudo systemctl enable --now snapd.socked
sudo pamac install flatpak
sudo flatpak upgrade

echo "That's all!"
echo "Take care of you and have fun with your fresh Manjaro!!!"

Co myslicie o takim skrypcie w bashu po instalacji Manjaro?? Jest on dobrze napisany? Cos zmienic dodac?

Prosze o wyrozumialosc dopiero ucze sie programowac :slight_smile:

1 polubienie

Powodzenia w nauce skryptowania w bashu.
Na razie skrypt jest bardzo prosty i ciężko się do czegoś przyczepić :wink:

No to i ja dołożę swoje “trzy grosze”. Wymagana instalacja zenity. Program można sobie rozbudować także o inne funkcje.

#!/bin/bash

clear
yellow='\e[1;33m'
red='\e[1;31m'
blinkRed='\e[05;31m'
white='\e[1;37m'
endColor='\e[1;32m' # zielony

function main_menu() {
# SEKCJA ZBIERANIA DANYCH #
	menu_glowne=$(zenity --height=150 --width=390 --title="C o c h c e s z  z r o b i ć  ?" --text="M e n u  g ł ó w n e" --list --radiolist --column="Wybierz" --column="Nazwa" --column="" --cancel-label="Zamknij program" --ok-label="Dalej" \
	TRUE "Aktualizuj system" "")

	if [ "$menu_glowne" = "Aktualizuj system" ]; then
		aktualizuj_sys;
	else
		wyjdz;
	fi

}

function aktualizuj_sys() {
# SEKCJA ZBIERANIA DANYCH #
	system=$(zenity --height=165 --width=400 --title="C o  c h c e s z  z r o b i ć ?" --text="W y b i e r z  s y s t e m  o p e r a c y j n y :" --list --radiolist --column="Wybierz" --column="Nazwa" --column="" --cancel-label="Wróć" --ok-label="Dalej" \
	TRUE "Manjaro" ""\
	FALSE "Ubuntu" "")
	
	if [ "$system" = "Manjaro" ]; then
		flatpak_snap=$(zenity --height=320 --width=400 --separator=" " --title="C o  c h c e s z  z r o b i ć ?" --text="Wybierz także inne środowiska uruchomieniowe:" --list --checklist --column="Wybierz" --column="Nazwa" --column="" --cancel-label="Wróć" --ok-label="Dalej" \
		FALSE "Flatpak" ""\
		FALSE "Snap" "")

		set -- $flatpak_snap;
		if [ "$#" = 1 ]; then
			flatpak=$1;
			snap=$1;
		else
			flatpak=$1;
			snap=$2;
		fi
	
# SEKCJA WYKONYWANIA POLECEŃ #
		echo -e "${red} Trwa aktualizacja systemu ${yellow} Manjaro !! \n${white}"
		sudo pacman-mirrors -g
		yay -Syyu
		sudo pamac update  && sudo pamac upgrade
	
		if [ "$flatpak" = "Flatpak" ]; then
			echo -e "${red} Trwa aktualizacja środowiska uruchomieniowego ${yellow} Ftalpak !! \n${white}"
			sudo pamac install flatpak
			sudo flatpak upgrade
		fi
	
		if [ "$snap" = "Snap" ]; then
			echo -e "${red} Trwa aktualizacja środowiska uruchomieniowego ${yellow} Snap !! \n${white}"
			sudo pacman -S snapd
			sudo systemctl enable --now snapd.socked	
		fi
		
	elif [ "$system" = "Ubuntu" ]; then
		echo -e "${red} Trwa aktualizacja systemu ${yellow} Ubuntu !! \n${white}"
		sudo apt-get update -y
		sudo apt-get upgrade -y
		sudo apt-get dist-upgrade -y
		sudo apt-get -f install -y
		sudo apt autoremove -y
		sudo do-release-upgrade -c
	fi
	zenity --width=400 --info --text="Aktualizacja systemu \"$system\" zakończona pomyślnie."
	wyjdz;
}

# ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA PROGRAMU aktualizuj.sh #
function wyjdz() {
	# clear
	cd /tmp
	echo "";
	echo -ne "${red} <-<-<- Bye Bye ->->-> \n${white}";
	echo -ne "$endColor";
	echo "";
	exit 0;
}

# START PROGRAMU aktualizuj.sh #
main_menu;
2 polubienia

Trzymałbym się Pamac’a albo Pacman’a - bez mieszania, bo od tego głowa boli. Pamac ma mniejszy zestaw komend, ale wszystkie podstawowe na miejscu, więc pozostaje przemyśleć sprawę, zdecydować się na konkretny program i trzymać się go - tak w ogóle, albo w ramach skryptu.

Snap i Flatpak, są domyślnie zainstalowane … czy tylko tak mi się wydaje, bo mam je w palcach?

@spirit.of.nikopol jeśli bawisz się zenity to polecam sprawdzić też yad GitHub - v1cont/yad: Yet Another Dialog

To zależy. W tradycyjnym wydaniu są obecne, w minimalnym już nie.

Dlatego w moim skrypcie instalacja snap i flatpak jest opcjonalnie.
@napcok a co do yad to jak najbardziej jest wart zainteresowania. Dzięki za sugestię.

forum.manjaro.pl - polskie wsparcie Manjaro. Hostowane przez: vpsadmin - hosting Discourse