Problemy z conky

Mam pytanie, czy u Was też conky nie wyświetla powiadomień o poczcie gmail-a?
Mam dodany skrypt perl, a jak dodam skrypt python to w logu pojawiają się błędy.

u mnie sie rozciągneło w pionie,obcieło mi panel pogody i nie wiem dlaczego, pozdro :slight_smile:

A jak masz to ustawione

  border_inner_margin = 0,
  border_outer_margin = 0,

Bo u mnie jest na 0.

@robson gdzie to mam wkleić bo u mnie tego nie ma, mam twój config sprzed dwóch lat
znalazłem coś takiego:
gap_x = 0,
gap_y = 0,

wersję z github mi nie wyświetla

conky.config = {
--- Conky settings ---
  update_interval = 1,	
  total_run_times = 0,	
  background = false,
  cpu_avg_samples = 2,
  net_avg_samples = 2,
  double_buffer = true,
  
--- Window specifications ---
  own_window = true,
  own_window_type = 'normal',
  own_window_transparent = true,
  own_window_argb_visual = true,
  own_window_hints = 'undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager',
  --own_window_colour = '#000000',
  maximum_width = 300,
  alignment = 'top_right',
  gap_x = 1,
  gap_y = 0,

--- Graphics settings ---
  draw_shades = false,
  draw_outline = false,
  draw_borders = true,
  draw_graph_borders = true,
  border_width = 0,
  border_inner_margin = 0,
  border_outer_margin = 0,

--- Text settings ---
  override_utf8_locale = true,
  use_xft = true,
  font = 'Bold:size= 9',
  xftalpha = 1, 

--- Color settings ---
  default_color = '#0A960F',
  color0 = '#FFFFFF',
  color1 = '#0998ED',
  color2 = '#C37D0E',
  color3 = '#0EB3C3',
  color4 = '#FCE94F',
}

niestety nadal rozciągnięte w pionie
w panelu network connected: zamiast strzałeczek mam jakieś kwadraty xd

A której wersji conky używasz? Bo ja 1.12.1, ponieważ najnowsza wersja u mnie też źle działała. Jeżeli chcesz to pobierz wersje przeze mnie zbudowaną.

conky 1.12.2-2 dobra sprawdzę twoją

nadal ten sam problem, z github nie wyświetla a mój config rozciąga

A jakiego DE używasz? bo jakiś miesiąc temu testowałem Plasmę, i były objawy identyczne jak u Ciebie.

ja tylko XFCE
ale wiesz co @robson pamiętam kilka miesięsy temu była aktualizacja pakietu fontconfig i od tego czasu mam problem z twoim configiem conky, mam inny config conky i działa, nie rozumiem gdzie leży problem

U mnie wszystko gra, być może dlatego że ja mam zainstalowane paczki z fontami które są w moim configu conky. A weź pobierz fonty i je zainstaluj, i jeszcze doinstaluj ttf-ubuntu-font-family. I reboot systemu.

bez zmian dalej problem może mi czegoś brakuje w systemie ale kurcze działało
dziwi mnie dlaczego nie wyświetla wersji z github

@poyep przetestuj mój aktualny config:

fontami w katalogu się nie przejmuj ( on był w standardzie do zegara ) a i tak korzystam z innych…

osobiście najlepiej w conky działa Hack Nerd Font lub obecnie mam RobotoMono Nerd Font
z tych innych co testowałem to była kicha…

a to rozjeżdżanie u ciebie może być po części przez fonty…

@LinGruby prawej strony mi nie wyświetla, zmieniłem tylko ścieżki do .PNG i w conky-start.sh
mniejsza z tym moje działa:


ale najbardziej mi leży wersja od @robsona tylko że nie chce działać :frowning:

To w czym problem? Weź dodaj do mojego configu conky
conky.config = {...}
z działającego configu.

nie wyświetla ale wkleiłem to: z wersji z github i też wyświetla mój stary config ale rozciągnięty,może problem jest gdzieś niżej

conky.config = {
--- Conky settings ---
  update_interval = 1,	
  total_run_times = 0,	
  background = false,
  cpu_avg_samples = 2,
  net_avg_samples = 2,
  double_buffer = true,
  
--- Window specifications ---
  own_window = true,
  own_window_type = 'normal',
  own_window_transparent = true,
  own_window_argb_visual = true,
  own_window_hints = 'undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager',
  --own_window_colour = '#000000',
  maximum_width = 300,
  alignment = 'top_right',
  gap_x = 1,
  gap_y = 0,

--- Graphics settings ---
  draw_shades = false,
  draw_outline = false,
  draw_borders = true,
  draw_graph_borders = true,
  border_width = 0,
  border_inner_margin = 0,
  border_outer_margin = 0,

--- Text settings ---
  override_utf8_locale = true,
  use_xft = true,
  font = 'Bold:size= 9',
  xftalpha = 1, 

--- Color settings ---
  default_color = '#0A960F',
  color0 = '#FFFFFF',
  color1 = '#0998ED',
  color2 = '#C37D0E',
  color3 = '#0EB3C3',
  color4 = '#FCE94F',
}
conky.text = [[

@robson może dam ci mój stary config do przepatrzenia jak chcesz?

Podaj mi tutaj swój obecny, działający config.

prosze bardzo:

conky.config = {
-- Conky settings --
  update_interval = 1,
  total_run_times = 0,							
  background = true,								
  cpu_avg_samples = 1,							
  net_avg_samples = 1,							
  override_utf8_locale = true,					
  double_buffer = true,							
  no_buffers = true, 							
  text_buffer_size = 256, 							
  imlib_cache_size = 10,
  format_human_readable = true,					

-- Window specifications --
  own_window = true, 							
  own_window_type = 'normal',  					
  own_window_transparent = true, 				
  own_window_argb_visual = true, 					
  own_window_argb_value = 0,   				
  own_window_hints = 'undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager', 					
--  own_window_colour = '#484B52',
  maximum_width = 300, 							
  alignment = 'top_right', 						
  gap_x = 0, 								  
  gap_y = 0, 								  

-- Graphics settings --
  draw_shades = false, 						
  draw_outline = false,							
  draw_borders = false,							
  draw_graph_borders = true, 					
  border_width = 0, 								

-- Text settings --
  override_utf8_locale = true, 							
  use_xft = true, 							
  font = 'Bold:size=9', 							
  xftalpha = 0.5, 							

-- Color settings -,
  default_color = '0A960F', 							
  color1 = '0998ED', 							
  color2 = 'C37D0E', 							
  color3 = '0EB3C3', 							

};

conky.text = [[
#${alignr}${font Ubuntu:pixelsize=26}${desktop}${font}
##########
# SYSTEM #
##########
${voffset -15}${image /home/poyep/.conky/Logo.png -p 0,0 -s 38x38}${image /home/poyep/.conky/Logo.png -p 260,0 -s 38x38}
${color3}${font Roboto Black:size=20}$alignc${time %H:%M:%S}
${voffset -15}${font Roboto Black:size=14}$alignc${time %A} ${time %d} ${time %B} ${time %Y}
${color1}${voffset -12}${font Roboto Black:size=9}${scroll 44 2 ${execi 1200 whoami}@${nodename}-$sysname $kernel $machine}
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}SYSTEM $color$font Arch Linux Xfce             ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}$sysname kernel: $font$kernel$alignr$machine
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Czas działania: $font$alignr$uptime
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Temperatura gpu: $font$alignr${execi 30 sensors | grep 'temp1:' | cut -c16-19}${color0}°C
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Paczki do aktualizacji: $font${alignr 8}${color1}${execpi 80 checkupdates | wc -l}${color}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Paczki zainstalowane: $font$alignr${execi 10 pacman -Q | wc -l}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Ostatnia aktualizacja: $font$alignr${voffset 1}${execi 10 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
##########
# CPU #
##########
${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}${color2}CPU${color}${font} Intel Core 2 Duo T9600 (2) @ 2.80GHz $acpitemp${color0}°C 
#Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color}
#Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color}
${alignc 30}${voffset -5}${cpugraph 1 20,148 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,148 0000ff 00ff00 -t}
${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,148}${alignr}${cpubar cpu2 5,148}
${alignc 30}${voffset -6}${color}${font Play :Bold:size=11}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Core 2 $font${cpu cpu2}%
####################
${font Roboto Black:size=10}${color2}USAGE${font Roboto Black:size=10}${color2}${alignr 47}RAM${color2}${alignr 18}${font Roboto Black:size=10}CPU
${font :Bold:size=10}${color1}${top name 1}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 1} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 1} %
${font :Bold:size=10}${top name 2}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 2} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 2} %
${font :Bold:size=10}${top name 3}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 3} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 3} %
${font :Bold:size=10}${top name 4}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 4} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 4} %
${font :Bold:size=10}${top name 5}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 5} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 5} %
${font :Bold:size=10}${top name 6}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 6} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 6} %
##########
# MEMORY #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}MEMORY $font${color}$memperc% ${color0}${membar 5}
${voffset -10}${color}$hr
${color}${font Play :Bold:size=11}${voffset -7}Used: $font$mem of $memmax$alignr${font Play :Bold:size=11}${voffset -3}Free: $font$memeasyfree$alignr
${font Play :Bold:size=11}${voffset -2}Buffer: $font$buffers$alignr${font Play :Bold:size=11}${voffset -4}Cache: $font$cached$alignr
${voffset -15}${color}${voffset 5}$hr
${font :Bold:size=10}${color1}${top_mem name 1}$font$alignr${top_mem mem_res 1}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 2}$font$alignr${top_mem mem_res 2}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 3}$font$alignr${top_mem mem_res 3}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 4}$font$alignr${top_mem mem_res 4}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 5}$font$alignr${top_mem mem_res 5}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 6}$font$alignr${top_mem mem_res 6}
${voffset -17}${alignr}
##########
# HDD #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}DISC ${color}$font sda: ${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color 0A960F}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font :Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color0}°C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 8,60 F57900 FCAF3E}
#home
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Home used: (${fs_type /home/}) $font${fs_used /home/} of ${fs_size /home/} ${color} ${fs_used_perc /home/}% ${color0}
#boot
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Boot used: (${fs_type /boot/}) $font${fs_used /} of ${fs_size /boot/} ${color} ${fs_used_perc /boot/}% ${color0}
$color${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}write: $font${diskio_write /dev/sda6}${alignc}${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}read: $font${diskio_read /dev/sda6}
#swap
${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Swap used: $font$swap of $swapmax ${color}$alignr$swapperc% ${color0}${swapbar 8,60}
##########
# NETWORK #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}NETWORK ${execpi 4 echo "\${font}\${color} (ping: \${font Roboto Black:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 192.168.33.3 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"})
${voffset -4}${color1}${font Roboto Black:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600 curl -s www.icanhazip.com}
#####################
#Wykrywanie karty sieciowej
${voffset 2}${color}Network connected $hr
${if_existing /proc/net/route wlp12s0}
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf wlp12s0} kB/s $alignr${totaldown wlp12s0}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph wlp12s0 8,85 000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf wlp12s0} kB/s $alignr${totalup wlp12s0}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph wlp12s0 8,85 000000 66aaff}
#
${else}${if_existing /proc/net/route wlp12s0}
#
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf wlp12s0} kB/s $alignr${totaldown wlp12s0}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph wlp12s0 8,85 000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf wlp12s0} kB/s $alignr${totalup wlp12s0}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph wlp12s0 8,85 000000 aaddff}
#
${else}${if_existing /proc/net/route wlp12s0}
#
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf wlp12s0} kB/s $alignr${totaldown wlp12s0}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph wlp12s0 8,85 000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf wlp12s0} kB/s $alignr${totalup wlp12s0}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph wlp12s0 8,85 000000 aaddff}
${endif}${endif}${endif}
#Koniec wykrywania karty sieciowej
${voffset -25}${color}$hr
${color}${texeci 120 curl -s pl.wttr.in/Wieliczka?0 | sed -n '3,7{s/\d27\[[0-9;]*m//g;s/^..//;s/ *$//;p}'}
]];

Mnie chodziło o ten działający config

9f40ebf71b62de23d3f31100298186a0a3754294_2_205x500