Problem ze sterownikami

Cześć, zainstalowałam manjaro i mam problem ze sterownikami do karty RTX 4070 Super.

Graphics:
 Device-1: NVIDIA AD104 [GeForce RTX 4070 SUPER] vendor: Gigabyte driver: N/A
  arch: Lovelace pcie: speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 1c:00.0
  chip-ID: 10de:2783
 Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.4
  compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: modesetting,nouveau
  alternate: fbdev,nv,vesa gpu: N/A display-ID: :0 screens: 1
 Screen-1: 0 s-res: 1024x768
 Monitor-1: Unknown-1 mapped: None-1 res: 1024x768 size: N/A
 API: EGL v: 1.5 platforms: device: 0 drv: swrast gbm: drv: kms_swrast
  surfaceless: drv: swrast x11: drv: swrast inactive: wayland
 API: OpenGL v: 4.5 vendor: mesa v: 24.0.2-manjaro1.1 glx-v: 1.4
  direct-render: yes renderer: llvmpipe (LLVM 16.0.6 256 bits)
  device-ID: ffffffff:ffffffff
[luna@lunarey ~]$ mhwd -li
> Installed PCI configs:
--------------------------------------------------------------------------------
         NAME        VERSION     FREEDRIVER      TYPE
--------------------------------------------------------------------------------
      video-linux      2018.05.04        true      PCI


Warning: No installed USB configs!

luna@lunarey ~]$ sudo mhwd -i pci video-nvidia
> Installing video-nvidia...
Sourcing /etc/mhwd-x86_64.conf
Has lib32 support: true
Sourcing /var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/nvidia/MHWDCONFIG
Processing classid: 0300
Sourcing /var/lib/mhwd/scripts/include/0300
Processing classid: 0302
:: Synchronizowanie baz danych z pakietami…
 core downloading...
 extra downloading...
 multilib downloading...
ostrzeżenie: nvidia-utils-550.54.14-3 jest w najnowszej wersji -- pomijanie
błąd: pakiet linux65-nvidia nie został znaleziony
Error: pacman failed!
Error: script failed!

Jakieś rady?

Na jakim jesteś jądrze? uname -a Zainstaluj najnowsze stabilne w Menadżer ustawień Manjaro. Np. linux68-nvidia ma się zgadzać z zainstalowanym kernelem linux68.

Zainstalowałam linux68-nvidia i nic to nie dało

[luna@lunarey ~]$ uname -a
Linux lunarey 6.5.3-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Sep 13 12:21:35 UTC 2023 x86_64 GNU/Linux

A na pewno masz kernel 6.8?

Dobra bo nie ogarnęłam XD instaluje linux66-nvidia bo nie ma 65 nvidia

Zainstalowałam inny kernel i wszystko gra. Więcej problemu niz z czystym archem XD dzięki za pomoc