Problem z uruchomieniem LM Studio

Po instalacji ostatniej dystrybucji LMstudio, nie chce się uruchomić.
Po próbie uruchomienia z terminala, wyświetla takie błędy:

~]$ lm-studio
11:47:14.444 › GPU info: '02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350/8350 Series]'
11:47:14.454 › Got GPU Type: amd
11:47:14.455 › LM Studio: gpu type = AMD
A JavaScript error occurred in the main process
Uncaught Exception:
Error: /usr/local/lib/libclblast.so.1: nie można otworzyÄ pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu
  at process.func [as dlopen] (node:electron/js2c/asar_bundle:2:1822)
  at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1326:18)
  at Object.func [as .node] (node:electron/js2c/asar_bundle:2:1822)
  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1096:32)
  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:937:12)
  at f._load (node:electron/js2c/asar_bundle:2:13330)
  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1120:19)
  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
  at 6829 (/tmp/.mount_lm-stuPLOhIn/resources/app/.webpack/main/index.js:2:1949)
  at r (/tmp/.mount_lm-stuPLOhIn/resources/app/.webpack/main/index.js:8:420935)
MESA: error: ZINK: vkEnumeratePhysicalDevices failed (VK_ERROR_INITIALIZATION_FAILED)
MESA: error: ZINK: failed to choose pdev
glx: failed to create drisw screen
failed to load driver: zink
libva error: vaGetDriverNames() failed with unknown libva error
[16234:0213/114714.981675:ERROR:viz_main_impl.cc(186)] Exiting GPU process due to errors during initialization
MESA: error: ZINK: vkEnumeratePhysicalDevices failed (VK_ERROR_INITIALIZATION_FAILED)
MESA: error: ZINK: failed to choose pdev
glx: failed to create drisw screen
failed to load driver: zink
libva error: vaGetDriverNames() failed with unknown libva error
[16254:0213/114715.157536:ERROR:viz_main_impl.cc(186)] Exiting GPU process due to errors during initialization
libva error: vaGetDriverNames() failed with unknown libva error
[16276:0213/114715.299996:ERROR:gpu_memory_buffer_support_x11.cc(49)] dri3 extension not supported.

Dodam, że to jest kolejna próba po aktualizacji systemu i wszystkich potrzebnych sterowników (gpu, libva, node … itp.)
Bardzo proszę o pomoc :slight_smile:

Zakładam, że masz już zainstalowany clblast z repozytoriów, w takim razie możesz po prostu utworzyć odpowiednie symlinki:

ln -s /usr/lib/libclblast.so /usr/local/lib/libclblast.so
ln -s /usr/lib/libclblast.so.1 /usr/local/lib/libclblast.so.1

Alternatywnie (i wg mnie lepiej i pewniej) możesz użyć tego pkgbuilda do stworzenia linków :wink:

Dziękuję Tomek, To rozwiązało cały problem. Wielkie dzięki :wink: