Problem z uruchomieniem GeoEasy

Witam
Próbuję uruchomić program GeoEasy GitHub - zsiki/GeoEasy: land surveying calculation, network adjustment, digital terrain models, regression calculation
wykonałem polecenie

make source

i uruchomiłem program, pojawiło się tylko puste okienko. Po jego zamknięciu w terminalu mam następujące błędy

Error in startup script: can't invoke "grab" command: application has been destroyed
  while executing
"grab release $grab"
  (procedure "tk::RestoreFocusGrab" line 11)
  invoked from within
"tk::RestoreFocusGrab $w $focus"
  (procedure "tk_dialog" line 141)
  invoked from within
"tk_dialog $wnd $title $msg $bitmap $def {*}$args"
  (procedure "geo_dialog" line 4)
  invoked from within
"geo_dialog .msg $geoEasyMsg(error) $geoEasyMsg(dtmModule) error 0 OK"
  (procedure "GeoModules" line 26)
  invoked from within
"GeoModules 0xFFFF"
  (procedure "GeoEasy" line 243)
  invoked from within
"GeoEasy ."
  (file "./geo_easy.tcl" line 1598)

Problemem jest też to, że w repozytorium manjaro nie ma cs2cs, gama-local i triangle

Nie ma potrzeby go kompilować, można pobrać binarkę - GeoEasy

Pozostaje tylko doinstalować zależności, których ci brakuje, czyli:

cs2cs – czy też raczej proj – jest w repozytoriach, choć jeśli program będzie wymagał starszej wersji to w aur są także proj4 i proj6
triangle – jest w aur AUR (en) - archimedes-tools
gama – jest w aur AUR (en) - gama

I trzecia kwestia, czyli

Program nie działa pod Waylandem, a XWayland daje tylko puste okienko. Musisz się przełączyć na X11.