Problem z aktualizacją przeglądarki BRAVE

Podczas aktualizacji przeglądarki brave wywala mi takie komunikaty:

: (1/2) Przetwarzam SRCINFO: python2-xcb-proto
:: (2/2) Przetwarzam SRCINFO: brave

:: Klucze PGP wymagające zaimportowania:
 -> A66D805F7C9329B4C5D82767CCC4F07FAC641EFF, wymagane przez: python2-xcb-proto
 -> 3BB639E56F861FA2E86505690FDD682D974CA72A, wymagane przez: python2-xcb-proto
==> Import? [T/n] 
:: Importowanie kluczy przy użyciu gpg...
gpg: odbiór z serwera kluczy nie powiódł się: Błąd wejścia/wyjścia
błąd: pakiet python2-xcb-proto nie został znaleziony
błąd: pakiet gperf nie został znaleziony
błąd: pakiet compiler-rt nie został znaleziony
błąd: pakiet clang nie został znaleziony
błąd: pakiet lld nie został znaleziony

Chyba pospieszyłem się z tym postem, ponieważ udało mi się rozwiązać problem.
Wykonałem następujące polecenia:

sudo pacman -Syy
sudo rm -r /etc/pacman.d/gnupg
sudo pacman -Sy gnupg archlinux-keyring manjaro-keyring
sudo pacman-key --init
sudo pacman-key --populate archlinux manjaro
sudo pacman-key --refresh-keys
sudo pacman -Syyu

gpg --recv-key A66D805F7C9329B4C5D82767CCC4F07FAC641EFF
gpg --keyserver pool.sks-keyservers.net --recv-key 3BB639E56F861FA2E86505690FDD682D974CA72A

Dla wyjaśnienia:

 • zaktualizowałeś bazę pakietów;
 • usunąłeś katalog z kluczami;
 • przeinstalowałeś gnupg i pakiety z kluczami;
 • zainicjowałeś (etc …) klucze;
 • zaktualizowałeś system;
 • zaimportowałeś żądane klucze.

Rozumiem. Z wyjątkiem jednego: dlaczego przy drugim kluczu wskazałeś konkretny server kluczy, który - nawiasem - jest domyślnym server’em, uwzględnionym w konfiguracji:

/etc/pacman.d/gnupg/gpg.conf
--------------------------------------------
keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net

a więc i tak, w obu przypadkach, gpg będzie odwoływać się do niego.

Czy w tym przypadku cała procedura usuwania bazy kluczy i ich reinstalowani była konieczna?

Wydaje mi się, że tu wystarczyło jedynie zaimportować te konkretne klucze (z domyślnego serwera kluczy), tj.:

gpg --recv-key A66D805F7C9329B4C5D82767CCC4F07FAC641EFF
gpg --recv-key 3BB639E56F861FA2E86505690FDD682D974CA72A

Działałem trochę po omacku. Ciągle się uczę, ale dzięki za wyjaśnienie.
Tak, czy inaczej problem znikną.
Ten drugi klucz, nie chciał się zaktualizować przez gpg --recv-key
Więc użyłem gpg --keyserver pool.sks-keyservers.net --recv-key
i poszło.

5 postów zostało scalonych z istniejącym tematem: Konfiguracja GnuPG

forum.manjaro.pl - polskie wsparcie Manjaro. Hostowane przez: vpsadmin - hosting Discourse