Platformio: sketch

Witam wszystki mam stary sketch który działa tylko na sarych wersjach arduino.Chciałbym żeby działał na: Platformio niestety jak go wgrywam wyskakują błedy.

#include <Wire.h>
#include "Adafruit_MCP23017.h"
 
 
//Adafruit_MCP23017 *mcp[8]; 
Adafruit_MCP23017 mcp;
Adafruit_MCP23017 mcp2;
Adafruit_MCP23017 mcp3;
Adafruit_MCP23017 mcp4;
Adafruit_MCP23017 mcp5;
Adafruit_MCP23017 mcp6;
Adafruit_MCP23017 mcp7;
Adafruit_MCP23017 mcp8;
 
unsigned long previousMillis = 0;    // will store last time was updated
const long intervalMilis = 500;      // interval at which to blink (milliseconds)
 
byte pressTable[128][1];
 
void setup() { 
 
 Wire.begin();
  
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial);      
 Serial.println("\nI2C Scanner");
 i2cscanner();
  
 mcp.begin(0);
 mcp2.begin(1);
 mcp3.begin(2);
 mcp4.begin(3);
 mcp5.begin(4);
 mcp6.begin(5);
 mcp7.begin(6);
 mcp8.begin(7);
 
 byte i=0;
 
 for(i=0;i<=15;i++){
  mcp.pinMode(i, INPUT);
  mcp.pullUp(i, HIGH);
 }
 
 for(i=0;i<=15;i++){
  mcp2.pinMode(i, INPUT);
  mcp2.pullUp(i, HIGH);
 }
 
 for(i=0;i<=15;i++){
  mcp3.pinMode(i, INPUT);
  mcp3.pullUp(i, HIGH);
 }
 
 for(i=0;i<=15;i++){
  mcp4.pinMode(i, INPUT);
  mcp4.pullUp(i, HIGH);
 }
 
  for(i=0;i<=15;i++){
  mcp5.pinMode(i, INPUT);
  mcp5.pullUp(i, HIGH);
 }
 
 for(i=0;i<=15;i++){
  mcp6.pinMode(i, INPUT);
  mcp6.pullUp(i, HIGH);
 }
 
 for(i=0;i<=15;i++){
  mcp7.pinMode(i, INPUT);
  mcp7.pullUp(i, HIGH);
 }
 
 for(i=0;i<=15;i++){
  mcp8.pinMode(i, INPUT);
  mcp8.pullUp(i, HIGH);
 }
 
 delay(1000);
}
 
void loop() {
 
 byte in;
 byte i;
  
 for(i=0;i<16;i++){
  in = mcp.digitalRead(i);
  if(in == 0){
   pressTable[i][0] = 1; 
  }
 }
 
 for(i=0;i<16;i++){
  in = mcp2.digitalRead(i);
  if(in == 0){
   pressTable[i+16][0] = 1; 
  }
 }
 
 for(i=0;i<16;i++){
  in = mcp3.digitalRead(i);
  if(in == 0){
   pressTable[i+32][0] = 1; 
  }
 }
 
 for(i=0;i<16;i++){
  in = mcp4.digitalRead(i);
  if(in == 0){
   pressTable[i+48][0] = 1; 
  }
 }
 
 for(i=0;i<16;i++){
  in = mcp5.digitalRead(i);
  if(in == 0){
   pressTable[i+64][0] = 1; 
  }
 }
 
 for(i=0;i<16;i++){
  in = mcp6.digitalRead(i);
  if(in == 0){
   pressTable[i+80][0] = 1; 
  }
 }
 
 for(i=0;i<16;i++){
  in = mcp7.digitalRead(i);
  if(in == 0){
   pressTable[i+96][0] = 1; 
  }
 }
 
 for(i=0;i<16;i++){
  in = mcp8.digitalRead(i);
  if(in == 0){
   pressTable[i+112][0] = 1; 
  }
 }
 
  unsigned long currentMillis = millis();
 
   
    
 if (currentMillis - previousMillis >= intervalMilis) {    
  for(i=0;i<129;i++){
   if(pressTable[i][0] == 1){
    Serial.print("Press MCP: ");
    Serial.println(i);  
   }
  }
  resetTable();
  previousMillis = currentMillis; 
 }
 
  
}
 
void resetTable(){
 byte i;
 for(i=0;i<129;i++){
  pressTable[i][0] = 0;
 }
}
 
void i2cscanner() {
 byte error, address;
 int nDevices;
 
 Serial.println("Scanning...");
 
 nDevices = 0;
 for(address = 1; address < 127; address++ )
 {
  // The i2c_scanner uses the return value of
  // the Write.endTransmisstion to see if
  // a device did acknowledge to the address.
  Wire.beginTransmission(address);
  error = Wire.endTransmission();
 
  if (error == 0)
  {
   Serial.print("I2C device found at address 0x");
   if (address<16)
    Serial.print("0");
   Serial.print(address,HEX);
   Serial.println(" !");
 
   nDevices++;
  }
  else if (error==4)
  {
   Serial.print("Unknown error at address 0x");
   if (address<16)
    Serial.print("0");
   Serial.println(address,HEX);
  }  
 }
 if (nDevices == 0)
  Serial.println("No I2C devices found\n");
 else
  Serial.println("done\n");
}

Jakie błędy? Podzieliłeś tylko kodem, który nie wiadomo co robi, nie wiadomo, do jakich płytek jest przeznaczony. Opisz swój problem, to może rozwiązanie się znajdzie.

Pozwoliłem też sobie poprawić twój wpis – w przyszłości jak będziesz wklejał kod czy logi to używaj znaczników kodu :wink: