Ostatnie aktualizacje i brak Conky

Po ostatnich aktualizacjach zniknęły mi z pulpitu wszystkie widgety Conky. Ponowne uruchomienie ich po przez Conky Manager nie dają żadnego rezultatu.
A konsola pokazuje to:

[norbi@asus ~]$ conky
conky: no personal or system-wide config file found, using builtin default
conky: desktop window (1e0000f) is subwindow of root window (30b)
conky: window type - desktop
conky: drawing to created window (0x5200001)
conky: drawing to double buffer

Conky jako takie działa, zmieniła się składnia plików, więc albo trzeba ją zmienić ręcznie w każdym widgecie albo potraktować skryptem – żadna aktualizacja tego nie naprawi, zwłaszcza jeśli są to pliki w twoim katalogu domowym.
Najprościej zastosować się do tej instrukcji, tylko zmień ~/.config/conky/ na ścieżkę w której trzymasz swoje configi conky.

EDIT: Albo do tej instrukcji – z tą różnicą że ostatnie polecenie będziesz musiał powtórzyć dla każdego pliku conkyrc.

1polubienie

Jak pewnie pamiętasz próbowałem tego sposobu jakiś czas temu - pomysł podsunął mi @napcok.
Efekt - żaden.

[norbi@asus conky]$ cp /usr/share/doc/conky-1.11.6_pre/convert.lua ~/bin/
cp: nie można wykonać stat na '/usr/share/doc/conky-1.11.6_pre/convert.lua': Nie ma takiego pliku ani katalogu
[norbi@asus conky]$ chmod +x ~/bin/convert.lua
chmod: nie ma dostępu do '/home/norbi/bin/convert.lua': Nie ma takiego pliku ani katalogu
[norbi@asus conky]$ 
[norbi@asus conky]$ cd ~/.config/conky/
[norbi@asus conky]$ for i in $(ls *.conkyrc);do convert.lua $i;done
ls: nie ma dostępu do '*.conkyrc': Nie ma takiego pliku ani katalogu

Katalogi były tworzone i usuwane … i nic.
Jak nie działa tak nie działa.

Jeśli masz zainstalowane conky to ten plik powinieneś mieć, w pamacu stoi jak byk, że conky go tworzy przy instalacji. Jednak jeśli grzebałeś w plikach i go usunąłeś to otrzymujesz taki komunikat. Przeinstaluj conky, a plik powinien wrócić. I jeszcze jedno:

Ten fragment dostosowujesz tam, gdzie masz swoje configi conky. One mogą być wszędzie, w pobranych, na pulpicie – sam powinieneś wiedzieć, gdzie je zapisywałeś.

To był tylko przykład - specyficzny dla Maboxa, który oczywiście należy dostosować pod siebie.

Skoro nie potrafisz tego zrobić, to podaj chociaż ścieżkę do twoich plików conky. Przygotujemy ci gotowca na tacy :slight_smile:

Od początku: usunięcie Conky z systemu, usunięcie wszystkich katalogów, reinstalacja Conky poprzez Pamac. Po ponownej instalacji w systemie nie ma żadnych katalogów z nazwą conky - szukałem przez Krusadera i Dolphina.
Jedyne co pokazuje Krusader to:

file:///home/norbi/.local/share/icons/la-capitaine-icon-theme/apps/scalable/conky-manager.svg
file:///home/norbi/.local/share/icons/la-capitaine-icon-theme/apps/scalable/conky.svg
file:///home/norbi/.config/conky-manager.json
file:///home/norbi/.config/autostart/conky.desktop

Próba uruchomienia w konsoli:

[norbi@asus conky]$ conky
conky: no personal or system-wide config file found, using builtin default
conky: desktop window (1e0000f) is subwindow of root window (30b)
conky: window type - desktop
conky: drawing to created window (0x6800001)
conky: drawing to double buffer

Tylko po co te kombinacje?
Jak jedyne co trzeba zrobić to przekonwertować stare konfigi Conky do nowego formatu?

Problem nie dotyczy chyba Conky tylko conky-manager.
Masz w ogóle jakieś configi do przekonwertowania?

Ten domyślny wbudowany konfig też nie działa?

Nie mam nic, w ~/home/norbi/.config/ nic nie ma ( co dotyczy Conky ).
Ale co ciekawe Conky Manager nie jest zainstalowany więc może dlatego.

Czyli nie masz żadnych configów Conky?

To co chcesz uruchomić?

Czy ten domyślny wbudowany config conky się uruchamia, czy nie?

To pytanie z gatunku tych podchwytliwych rozumiem.
Przed usunięciem Conky miałem plik konfiguracyjny a po ponownej instalacji tego pliku nie ma więc podejrzewam że nie ma go dlatego ponieważ nie jest zainstalowany Conky Manager. Doinstaluję go i sprawdzę jeszcze raz.

Conky-manager to zupełnie inny program i nie ma nic do rzeczy (prawdopodobnie i tak już nie działa).

Ciężko jest ustalić o co w ogóle chodzi.
Zadałbym po raz trzeci pytanie:
Czy ten domyślny wbudowany config conky się uruchamia, czy nie?

Ale w sumie to ja się już poddaję. Powodzenia.

Doinstalowałem Conky Manager i dalej żadnego pliku ~/config w ~/home/norbi/.config/ nie ma. A Conky jak się nie uruchamiał tak się dalej nie uruchamia.
Na zdrowy rozsądek po instalacji każdego albo prawie każdego pakietu/programu plik konfiguracyjny powinien być tworzony automatycznie a tu niespodzianka.
Trudno, bez widżetów Conky na pulpicie można żyć :wink:

Zacznijmy może od nowa.

 1. ~/config - takiego katalogu nie ma, jeśli już to ~/.config
 2. ~/home/norbi/.config/ - jeśli już to bez tyldy
 3. Katalog lub sam config conky powinien być w Twoim katalogu domowym, dlatego podaj:
find ~/ -iname *conky*
 1. No i co masz wreszcie zainstalowane:
pacman -Qs conky

Podstawowa rzecz, jak napisał @napcok, to uruchom terminal i wpisz conky i wtedy się okaże czy domyślny config się uruchamia.

Podpinam się pod temat, bo u mnie występuje identyczny problem.

conky
conky: no personal or system-wide config file found, using builtin default
conky: desktop window (320002b) is subwindow of root window (6b8)
conky: window type - desktop
conky: drawing to created window (0x5800001)
conky: drawing to double buffer

Na moim przykładzie. Sprawdź gdzie masz katalog conky:

find ~/ -iname *conky
/home/aquila/.conky

Trzeba przekonwertować plik tematu conky. Robimy:

cp /usr/share/doc/conky-1.11.6_pre/convert.lua ~/
chmod +x ~/convert.lua
./convert.lua ~/.conky/Gotham/Gotham

Uruchamiamy:

conky -c ~/.conky/Gotham/Gotham

Oczywiście Wy to robicie na swoich plikach.

1polubienie

Nowa składnia powinna wyglądać tak

conky.config = {
--- Conky settings ---
  update_interval = 1,	
  total_run_times = 0,	
  background = false,
  cpu_avg_samples = 1,
  net_avg_samples = 1,
  double_buffer = true,
  no_buffers = true,
  
--- Window specifications ---
  own_window = true,
  own_window_type = 'normal',
  own_window_transparent = true,
  own_window_argb_visual = true,
  own_window_hints = 'undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager',
  --own_window_colour = '#000000',
  maximum_width = 300,
  alignment = 'top_right',
  gap_x = 0,
  gap_y = 0,

--- Graphics settings ---
  draw_shades = false,
  draw_outline = false,
  draw_borders = true,
  draw_graph_borders = true,
  border_width = 0,
  border_inner_margin = 0,
  border_outer_margin = 4,

--- Text settings ---
  override_utf8_locale = true,
  use_xft = true,
  font = 'Bold:size=9',
  xftalpha = 1, 
  text_buffer_size = 2048,

--- Color settings ---
  default_color = '#0A960F',
  color0 = '#FFFFFF',
  color1 = '#0998ED',
  color2 = '#C37D0E',
  color3 = '#0EB3C3',

};

conky.text = [[
##########
# SYSTEM #
##########
${voffset -15}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 0,0 -s 38x38}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 260,0 -s 38x38}
${color3}${font Roboto Black:size=21}${alignc}${time %H:%M:%S}
${voffset -15}${font Roboto Black:size=14}${alignc}${time %A} ${time %d} ${time %B} ${time %Y}
${color1}${voffset -12}${font Roboto Black:size=9}${scroll 44 2 ${execi 1200 whoami}@${nodename}-$sysname $kernel $machine}
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}SYSTEM ${color}${font} Arch Linux Xfce             ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}$sysname kernel: ${font}$kernel${alignr}$machine
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Czas działania: ${font}${alignr}$uptime
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Temperatura gpu: ${font}${alignr}$acpitemp${color0}°C
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Paczki do aktualizacji: ${font}${alignr 8}${color2}${execi 80 checkupdates | wc -l}${color}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Paczki zainstalowane: ${font}${alignr}${execi 10 pacman -Q | wc -l}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Ostatnia aktualizacja: ${font}${alignr}${voffset 1}${execi 10 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
##########
# CPU #
##########
${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}${color2}CPU${color}${font}  Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU@3.10GHz ${color0} 
#Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color}
#Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color}
${alignc 30}${voffset -5}${cpugraph 1 20,148 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,148 0000ff 00ff00 -t} 
${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,148}${alignr}${cpubar cpu2 5,148}
${alignc 30}${voffset -6}${color}${font Play :Bold:size=11}Core 1 ${font}${cpu cpu1}% ${alignr 30}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Core 2 ${font}${cpu cpu2}%
####################
${font Roboto Black:size=10}${color2}USAGE${font Roboto Black:size=10}${color2}${alignr 47}RAM${color2}${alignr 18}${font Roboto Black:size=10}CPU
${font :Bold:size=10}${color1}${top name 1}${voffset -3}${font}${alignr}${top cpu 1} %
${voffset -16}${alignr}${voffset 2}${offset -60}${top mem 1} %
${font :Bold:size=10}${top name 2}${voffset -3}${font}${alignr}${top cpu 2} %
${voffset -16}${alignr}${voffset 2}${offset -60}${top mem 2} %
${font :Bold:size=10}${top name 3}${voffset -3}${font}${alignr}${top cpu 3} %
${voffset -16}${alignr}${voffset 2}${offset -60}${top mem 3} %
${font :Bold:size=10}${top name 4}${voffset -3}${font}${alignr}${top cpu 4} %
${voffset -16}${alignr}${voffset 2}${offset -60}${top mem 4} %
${font :Bold:size=10}${top name 5}${voffset -3}${font}${alignr}${top cpu 5} %
${voffset -16}${alignr}${voffset 2}${offset -60}${top mem 5} %
${font :Bold:size=10}${top name 6}${voffset -3}${font}${alignr}${top cpu 6} %
${voffset -16}${alignr}${voffset 2}${offset -60}${top mem 6} %
##########
# MEMORY #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}MEMORY ${font}${color}$memperc% ${color0}${membar 5}
${voffset -10}${color}$hr
${color}${font Play :Bold:size=11}${voffset -7}Used: ${font}$mem of $memmax${alignr}${font Play :Bold:size=11}${voffset -3}Free: ${font}${memeasyfree}${alignr}
${font Play :Bold:size=11}${voffset -2}Buffer: ${font}$buffers${alignr}${font Play :Bold:size=11}${voffset -4}Cache: ${font}$cached${alignr}
${voffset -15}${color}${voffset 5}$hr
${font :Bold:size=10}${color1}${top_mem name 1}${font}${alignr}${top_mem mem_res 1}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 2}${font}${alignr}${top_mem mem_res 2}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 3}${font}${alignr}${top_mem mem_res 3}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 4}${font}${alignr}${top_mem mem_res 4}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 5}${font}${alignr}${top_mem mem_res 5}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 6}${font}${alignr}${top_mem mem_res 6}
${voffset -17}${alignr}
##########
# HDD #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}DISC ${color}${font} sda: ${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font :Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color0}°C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 8,60 F57900 FCAF3E}
#home
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Home used: (${fs_type /}) ${font}${fs_used /} of ${fs_size /} ${color} ${fs_used_perc /}% ${color0}
#boot
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Boot used: (${fs_type /boot/}) ${font}${fs_used /boot/} of ${fs_size /boot/} ${color} ${fs_used_perc /boot/}% ${color0}
$color${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}write: ${font}${diskio_write /dev/sda2}${alignc}${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}read: ${font}${diskio_read /dev/sda2}
#swap
${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Swap used: ${font}$swap of $swapmax ${color}${alignr}$swapperc% ${color0}${swapbar 8,60}
##########
# NETWORK #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}NETWORK ${execpi 4 echo "\${font}\${color} (ping: \${font Roboto Black:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 192.168.8.1 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"})
${voffset -4}${color1}${font Roboto Black:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600 curl -s http://icanhazip.com/}
###########
#Wykrywanie karty sieciowej
${voffset 2}${color}Network connected $hr
${if_existing /proc/net/route enp0s26u1u3}
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s26u1u3} kB/s ${alignr}${totaldown enp0s26u1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s26u1u3 8,85 000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s26u1u3} kB/s ${alignr}${totalup enp0s26u1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s26u1u3 8,85 000000 66aaff}
#
${else}${if_existing /proc/net/route enp0s26u1u3}
#
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s26u1u3} kB/s ${alignr}${totaldown enp0s26u1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s26u1u3 8,85 000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s26u1u3} kB/s ${alignr}${totalup enp0s26u1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s26u1u3 8,85 000000 aaddff}
#
${else}${if_existing /proc/net/route enp0s26u1u3}
#
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s26u1u3} kB/s ${alignr}${totaldown enp0s26u1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s26u1u3 8,85 000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s26u1u3} kB/s ${alignr}${totalup enp0s26u1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s26u1u3 8,85 000000 aaddff}
${endif}${endif}${endif}
#Koniec wykrywania karty sieciowej
${voffset -25}${color}$hr
${color}${execi 600 curl -s pl.wttr.in/Szczecin?0 | sed -n '3,7{s/\d27\[[0-9;]*m//g;s/^..//;s/ *$//;p}'}
]];

conky -c ~/.conky/Gotham/Gotham —> u mnie działa w terminalu, Gotham się wyświetla
po zamknięciu terminalu znika.Ale w conky-manager nadal nie można wyświetlić żadnego widgetu. Arch Linux

1polubienie

To u mnie wyrzuca:
conky: Syntax error (/home/jack/.conky/Gotham/Gotham:1: syntax error near ‘yes’) while reading config file.
conky: Assuming it’s in old syntax and attempting conversion.
conky: [string “…”]:159: attempt to call a nil value (global ‘loadstring’)

Bo conky-manager nie wykrywa configów conky tych z nową składnią, radzę go usunąć bo do niczego on się nie nadaje.
A tu jest instrukcja jak uruchomić conky bez conky-managera
https://forum.linuxiarze.pl/index.php/topic,3357.msg19165.html#msg19165

1polubienie

forum.manjaro.pl - polskie wsparcie Manjaro. Hostowane przez: vpsadmin - hosting Discourse