O kategorii Środowiska Graficzne / Menedżery okien

Dyskusje związane ze środowiskami graficznymi (DE - Desktop Environment) lub też menedżerami okien (WM - Window Manager)