Nie uruchamia się SweetHome3D

Potrzebuje pomocy. Program ładuję sie ale nie startuje. Nie mogę odnaleźć przyczyny.

WARNING: An illegal reflective access operation has occurred
WARNING: Illegal reflective access by javax.media.j3d.JoglPipeline (file:/usr/lib/sweethome3d/java3d-1.6/j3dcore.jar) to method sun.awt.AppContext.getAppContext()
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of javax.media.j3d.JoglPipeline
WARNING: Use --illegal-access=warn to enable warnings of further illegal reflective access operations
WARNING: All illegal access operations will be denied in a future release
Inconsistency detected by ld.so: dl-lookup.c: 111: check_match: Assertion `version->filename == NULL || ! _dl_name_match_p (version->filename, map)’ failed!

Sprawdź którą wersję Javy masz zainstalowaną, SweetHome3D wymaga Javy w wersji 8 (jre8-openjdk)

Z tego co widzę, wymaga java-runtime >= 8 , więc aktualna java 13, o ile taką ma @CalvinLanger, powinna być właściwa.

Problem zapewne leży w tym, że Java jest w miarę świeża, sprzed miesiąca (v13), a SweetHome3D ma ich ‘już’ kilka. W razie czego, jest snap:

1lajk
[calvinl@calvin-pc ~]$ sudo snap install sweethome3d-homedesign
[sudo] hasło użytkownika calvinl: 
Setup snap "snapd" (5643) security profiles                 \sweethome3d
-help
--help
2019-12-08T17:49:45+01:00 INFO Waiting for restart...
sweethome3d-homedesign 6.2 from Jean-Baptiste Lallement (jibel) installed
[calvinl@calvin-pc ~]$ sweethome3d
WARNING: An illegal reflective access operation has occurred
WARNING: Illegal reflective access by javax.media.j3d.JoglPipeline (file:/usr/lib/sweethome3d/java3d-1.6/j3dcore.jar) to method sun.awt.AppContext.getAppContext()
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of javax.media.j3d.JoglPipeline
WARNING: Use --illegal-access=warn to enable warnings of further illegal reflective access operations
WARNING: All illegal access operations will be denied in a future release
Inconsistency detected by ld.so: dl-lookup.c: 111: check_match: Assertion `version->filename == NULL || ! _dl_name_match_p (version->filename, map)' failed!
[calvinl@calvin-pc ~]$ -help
bash: -help: nie znaleziono polecenia
[calvinl@calvin-pc ~]$ --help
bash: --help: nie znaleziono polecenia
[calvinl@calvin-pc ~]$ sweethome3d
WARNING: An illegal reflective access operation has occurred
WARNING: Illegal reflective access by javax.media.j3d.JoglPipeline (file:/usr/lib/sweethome3d/java3d-1.6/j3dcore.jar) to method sun.awt.AppContext.getAppContext()
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of javax.media.j3d.JoglPipeline
WARNING: Use --illegal-access=warn to enable warnings of further illegal reflective access operations
WARNING: All illegal access operations will be denied in a future release
Inconsistency detected by ld.so: dl-lookup.c: 111: check_match: Assertion `version->filename == NULL || ! _dl_name_match_p (version->filename, map)' failed!
[calvinl@calvin-pc ~]$

Program uruchomisz poleceniem sweethome3d-homedesign

1lajk

Pomogło z góry dziękuję :slight_smile:

Do wyszukiwania, instalacji i aktualizacji snap’ów, flatpak’ów czy appimage’ów można użyć bauh (community):

$ pamac info bauh
Nazwa         : bauh
Opis          : Graphical interface to manage Flatpaks, Snaps, AppImages and AUR packages
URL          : https://github.com/vinifmor/bauh
[...]

forum.manjaro.pl - polskie wsparcie Manjaro. Hostowane przez: