Nie mogę odtworzyć płyty CD z muzyką

Kupiłem sobie płytę z muzyką. W Archu odtwarzała się bez problemów, a w Manjaro nie chce się dać uruchomić.
/usr/bin/mpv --no-config --no-quiet --terminal --no-msg-color --input-file=/dev/stdin --msg-level=ffmpeg/demuxer=error --no-fs --hwdec=no --sub-auto=fuzzy --framedrop=vo --autosync=100 --mc=0 --no-input-default-bindings --input-vo-keyboard=no --no-input-cursor --cursor-autohide=no --no-keepaspect --wid=2097547 --monitorpixelaspect=1 --osd-level=1 --osd-scale=1 --osd-bar-align-y=0.6 --sub-ass --embeddedfonts --sub-ass-line-spacing=0 --sub-scale=1 --sub-font=Arial --sub-color=#ffffffff --sub-shadow-color=#ff000000 --sub-border-color=#ff000000 --sub-border-size=0.75 --sub-shadow-offset=2.5 --sub-font-size=50 --sub-bold=no --sub-italic=no --sub-codepage=ISO-8859-1 --sub-pos=100 --vf-add=lavfi=[eq=1:0:1:1,hue=h=0] --volume=79 --cdrom-device=/dev/cdrom --cache=auto --screenshot-template=cap_%F_%p_%02n --screenshot-format=jpg --screenshot-directory=/home/wojtek/Obrazy/smplayer_screenshots --af-add=lavfi=[acompressor] --audio-pitch-correction=yes --af-add=lavfi=[firequalizer=gain=‘cubic_interpolate(f)’:zero_phase=on:wfunc=tukey:delay=0.027:gain_entry=‘entry(0,5.3);entry(62.5,2.9);entry(125,0);entry(250,-4.1);entry(500,-2.3);entry(1000,0.5);entry(2000,4.7);entry(4000,6.5);entry(8000,7.1);entry(16000,7.1)’] --volume-max=220 --term-playing-msg=MPV_VERSION=${=mpv-version:}

INFO_VIDEO_WIDTH=${=width}

INFO_VIDEO_HEIGHT=${=height}

INFO_VIDEO_ASPECT=${=video-aspect}

INFO_VIDEO_FPS=${=container-fps:${=fps}}

INFO_VIDEO_FORMAT=${=video-format}

INFO_VIDEO_CODEC=${=video-codec}

INFO_AUDIO_FORMAT=${=audio-codec-name}

INFO_AUDIO_CODEC=${=audio-codec}

INFO_AUDIO_RATE=${=audio-params/samplerate}

INFO_AUDIO_NCH=${=audio-params/channel-count}

INFO_LENGTH=${=duration:${=length}}

INFO_DEMUXER=${=current-demuxer:${=demuxer}}

INFO_SEEKABLE=${=seekable}

INFO_TITLES=${=disc-titles}

INFO_CHAPTERS=${=chapters}

INFO_TRACKS_COUNT=${=track-list/count}

METADATA_TITLE=${metadata/by-key/title:}

METADATA_ARTIST=${metadata/by-key/artist:}

METADATA_ALBUM=${metadata/by-key/album:}

METADATA_GENRE=${metadata/by-key/genre:}

METADATA_DATE=${metadata/by-key/date:}

METADATA_TRACK=${metadata/by-key/track:}

METADATA_COPYRIGHT=${metadata/by-key/copyright:}

INFO_MEDIA_TITLE=${=media-title:}

INFO_STREAM_PATH=${stream-path}

--audio-client-name=SMPlayer --term-status-msg=STATUS: ${=time-pos} / ${=duration:${=length:0}} P: ${=pause} B: ${=paused-for-cache} I: ${=core-idle} VB: ${=video-bitrate:0} AB: ${=audio-bitrate:0} cdda://1

Playing: cdda://1

++ WARN: Can't get file status for 1:

No such file or directory

++ WARN: could not retrieve file info for `1': No such file or directory

++ WARN: can't open nrg image file 1 for reading

[cdda] Can't open CDDA device.

Failed to open cdda://1.

Exiting... (Errors when loading file)

Jak to naprawić?

osobiście wieki nie korzystałem z CD ostatni raz ok. 4 lata temu ( potem w to miejsce poszedł drugi dysk )
ale widać że czegoś brakuje w Manjaro co jest w Arch ( może coś z zależnościami )
możliwe że Manjaro czegoś nie dociąga co robi Arch ( może być coś z krernelem brak jakiegoś modułu ) bo kernele bardzo się różnią :wink:

Ja także już całe lata nie korzystałem z płyt CD, ale dla tej zrobiłem wyjątek. Jedyna na Allegro, a kilka utworów z niej usłyszałem na YT.
Jak się nie da w Manjaro tego naprawić, to wrócę do Archa.

@NoRobot
Przecież ja już o tym pisałem jak sprawdzać brakujące zależności w pamac-u.

Wróciłem na razie do Manjaro i nie mam Pamac-a. Zaraz go zainstaluję i … brakowało pakietu phonon-qt5-vlc. Wszystko jest OK.

forum.manjaro.pl - polskie wsparcie Manjaro. Hostowane przez: vpsadmin - hosting Discourse