Ne wpisywanie hasła po sudo plik "/etc/sudoers"

Cześć!
Kiedy w Ubunciaku, czy Fedorze dodam w pliku “/etc/sudoers” poprzez komendę visudo taki wpis %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL to użytkownicy należący do grupy wheel nie muszą podawać hasła po sudo, niestety w Manjaro to nie działa.
Czy można rozwiązać jakoś ten problem?

Da się, wpis jest poprawny, tylko domyślny wpis ci go nadpisuje :wink: Domyślnie podczas instalowania systemu tworzony jest plik /etc/sudoers.d/10-installer, który nadpisuje twoje ustawienie dla grupy wheel z pliku /etc/sudoers. Rozwiązania są dwa – modyfikacja /etc/sudoers.d/10-installer albo utworzenie pliku z wyższym numerkiem, który nadpisze ustawienie z tego pliku.

2 polubienia

Zadziałało z modyfikacją pliku `/etc/sudoers.d/10-installer
Dzięki :beers: :+1: