Lua-json brak modułów

Mam problem z modułem lua-json, albo ja nie umiem znaleźć, albo takiego nie ma. Są inne w AUR, ale po zainstalowaniu nic się nie zmienia. Czy ktoś może mnie naprowadzić na właściwe tory?

lua: ./weather.lua:5: module 'json' not found:
	no field package.preload['json']
	no file '/usr/share/lua/5.4/json.lua'
	no file '/usr/share/lua/5.4/json/init.lua'
	no file '/usr/lib/lua/5.4/json.lua'
	no file '/usr/lib/lua/5.4/json/init.lua'
	no file './json.lua'
	no file './json/init.lua'
	no file '/usr/lib/lua/5.4/json.so'
	no file '/usr/lib/lua/5.4/loadall.so'
	no file './json.so'
stack traceback:
	[C]: in function 'require'
	./weather.lua:5: in main chunk
	[C]: in ?

lua-luajson z AUR :wink:

Dziękuję :slight_smile: