LMMS crashuje się za każdym razem!


#1

Zainstalowałem LMMS z oficjalnego repozytorium LMMS (lmms) 1.2.0rc7-3 i nie mogę kopiować patternu za pomocą ctrl bo program wiesza się i crashuje.

'> lmms

qt5ct: using qt5ct plugin
Notice: could not set realtime priority.
qt5ct: palette support is disabled
qt5ct: custom style sheet is disabled
Cannot load library /usr/lib/lmms/libcarlarack.so: (libcarlabase.so: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu)
Cannot load library /usr/lib/lmms/libcarlapatchbay.so: (libcarlabase.so: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu)
Cannot load library /usr/lib/lmms/libcarlabase.so: (libcarla_native-plugin.so: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu)
qt5ct: D-Bus global menu: no
QtXmlWrapper::loadXMLfile(): empty data
000b:fixme:winediag:start_process Wine Staging 4.2 is a testing version containing experimental patches.
000b:fixme:winediag:start_process Please mention your exact version when filing bug reports on winehq.org.
0026:err:winediag:xrandr12_init_modes Broken NVIDIA RandR detected, falling back to RandR 1.0. Please consider using the Nouveau driver instead.
0027:err:winediag:xrandr12_init_modes Broken NVIDIA RandR detected, falling back to RandR 1.0. Please consider using the Nouveau driver instead.
000d:err:winediag:xrandr12_init_modes Broken NVIDIA RandR detected, falling back to RandR 1.0. Please consider using the Nouveau driver instead.
000b:err:winediag:xrandr12_init_modes Broken NVIDIA RandR detected, falling back to RandR 1.0. Please consider using the Nouveau driver instead.
0009:err:winediag:xrandr12_init_modes Broken NVIDIA RandR detected, falling back to RandR 1.0. Please consider using the Nouveau driver instead.
Starting using X11Embed protocol.
unique ID: GION
RemotePlugin::DebugMessage: inputs: 2  output: 2
RemotePlugin::DebugMessage: creating editor
RemotePlugin::DebugMessage: editor successfully created
0030:err:winediag:xrandr12_init_modes Broken NVIDIA RandR detected, falling back to RandR 1.0. Please consider using the Nouveau driver instead.
Starting using X11Embed protocol.
unique ID: LCB2
RemotePlugin::DebugMessage: inputs: 2  output: 2
RemotePlugin::DebugMessage: creating editor
RemotePlugin::DebugMessage: editor successfully created
0034:err:winediag:xrandr12_init_modes Broken NVIDIA RandR detected, falling back to RandR 1.0. Please consider using the Nouveau driver instead.
Starting using X11Embed protocol.
unique ID: dpc3
RemotePlugin::DebugMessage: inputs: 0  output: 2
RemotePlugin::DebugMessage: creating editor
RemotePlugin::DebugMessage: editor successfully created
0037:err:winediag:xrandr12_init_modes Broken NVIDIA RandR detected, falling back to RandR 1.0. Please consider using the Nouveau driver instead.
Starting using X11Embed protocol.
unique ID: dpc3
RemotePlugin::DebugMessage: inputs: 0  output: 2
RemotePlugin::DebugMessage: creating editor
RemotePlugin::DebugMessage: editor successfully created
QIODevice::read (QFile, "samples/empty.wav"): device not open
QIODevice::read (QFile, "samples/empty.wav"): device not open
QIODevice::read (QFile, "samples/empty.wav"): device not open
QPixmap::grabWidget is deprecated, use QWidget::grab() instead
Naruszenie ochrony pamięci (zrzut pamięci)i'

#2

Co znaczy ‘oficjalnego repozytorium LMMS’? - repozytorium Manjaro, czy projektu?
Widzę, że komunikat czepia się karty graficznej. Jakie masz sterowniki?


#3

No że nie z AUR.Może podam konfig mojego lapka.System:
> Host: HP Kernel: 4.19.24-1-MANJARO x86_64 bits: 64
> Desktop: Xfce 4.13.2git-UNKNOWN Distro: Manjaro Linux
> Machine:
> Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP EliteBook 8540p v: N/A
> serial:
> Mobo: Hewlett-Packard model: 1521 v: KBC Version 32.33
> serial: BIOS: Hewlett-Packard v: 68CVD Ver. F.0F
> date: 03/09/2011
> Battery:
> ID-1: BAT0 charge: 36.1 Wh condition: 38.2/38.2 Wh (100%)
> CPU:
> Topology: Dual Core model: Intel Core i5 M 520 bits: 64 type: MT MCP
> L2 cache: 3072 KiB
> Speed: 1204 MHz min/max: 1199/2400 MHz Core speeds (MHz): 1: 1228 2: 1299
> 3: 1447 4: 1226
> Graphics:
> Device-1: NVIDIA GT216M [NVS 5100M] driver: nvidia v: 340.107
> Display: x11 server: X.Org 1.20.3 driver: nvidia resolution: 1366x768~60Hz
> OpenGL: renderer: NVS 5100M/PCIe/SSE2 v: 3.3.0 NVIDIA 340.107
> Audio:
> Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
> driver: snd_hda_intel
> Device-2: NVIDIA GT216 HDMI Audio driver: snd_hda_intel
> Sound Server: ALSA v: k4.19.24-1-MANJARO
> Network:
> Device-1: Intel 82577LM Gigabit Network driver: e1000e
> IF: enp0s25 state: down mac: 68:b5:99:ef:d1:3a
> Device-2: Intel Centrino Advanced-N 6200 driver: iwlwifi
> IF: wlo1 state: down mac: d6:a1:c5:b7:0c:f6
> IF-ID-1: wwp69s0u1i1 state: unknown mac: 58:2c:80:13:2c:f7
> Drives:
> Local Storage: total: 232.89 GiB used: 63.66 GiB (27.3%)
> ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD2500BEKT-60A25T1
> size: 232.89 GiB
> Partition:
> ID-1: / size: 57.42 GiB used: 13.99 GiB (24.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
> ID-2: /home size: 166.61 GiB used: 49.67 GiB (29.8%) fs: ext4
> dev: /dev/sda3
> ID-3: swap-1 size: 4.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda1
> Sensors:
> System Temperatures: cpu: 42.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 45 C
> Fan Speeds (RPM): N/A
> Info:
> Processes: 198 Uptime: 3m Memory: 3.71 GiB used: 1.46 GiB (39.4%)
> Shell: bash inxi: 3.0.30


#4

No poradziłem sobie.Ściągnałem sobie lmms z oficjalnego strony i działa.


#5

Boszeee! Uprzejmie proszę zapoznać się z abecadłem:
https://manjaro.pl/category/podstawy/
oraz o precyzyjne wyrażanie swoich myśli.


#6

Wybacz nie bardzo rozumiem o co ci chodzi?Problem nie został rozwiązany bo program nadal crashuje.Dopiero jak pobrałem z lmms’a strony zaczął normalnie działać.