Laptop poziom ładowania baterii

Mam pewien problem z crontab’em. W Debianie w pliku /etc/crontab wystarczyło dopisać na końcu pliku linijkę:

@reboot root echo 40 >  /sys/class/power_supply/BAT0/charge_control_end_threshold

żeby sterownik odpowiadający za ładowanie akumulatora w lapku przestał to robić po osiągnięciu 40%.
W Arch’u nie było tego pliku, ale można było doinstalować paczkę cronie i utworzyć plik crontab, problem rozwiązany i świetnie działało.

Natomiast w Manjaro jest ten plik crontab, ale dopisanie w nim powyższej linijki nic nie daje. No i nie wiem dlaczego. Czy coś jeszcze trzeba zrobić w Manjaro? Być może czegoś brakuje w moim systemie - świeżo zainstalowanym wczoraj.

Moglibyście mi podpowiedzieć jak to uskutecznić?

Nie ma powodu aby to nie działało, niezależnie od systemu przynajmniej dopóki masz kernel 5.4+. Usługa crona jest włączona?

systemctl status cronie.service

Aaaa, racja, racja. Widzisz, nawet nie sprawdziłem. Oczywiście, że było wyłączone.
Dziękuję za odpowiedź, niby tak oczywiste, a jednak. Serwis uruchomiony, wszystko powinno działać.

Dziękuję.

Z kronikarskiego obowiązku dodam, że wszystko działa tak jak się tego spodziewałem i oczekiwałem. Poniżej status usługi:

cronie.service - Command Scheduler
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cronie.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Wed 2024-04-10 18:04:09 CEST; 2min 46s ago
Main PID: 695 (crond)
Tasks: 1 (limit: 18414)
Memory: 992.0K (peak: 2.1M)
CPU: 10ms
CGroup: /system.slice/cronie.service
└─695 /usr/sbin/crond -n
kwi 10 18:04:09 asus systemd[1]: Started Command Scheduler.
kwi 10 18:04:09 asus crond[695]: (CRON) STARTUP (1.7.1)
kwi 10 18:04:09 asus crond[695]: (CRON) INFO (Syslog will be used instead of sendmail.)
kwi 10 18:04:09 asus crond[695]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 48% if used.)
kwi 10 18:04:09 asus crond[695]: (CRON) INFO (running with inotify support)
kwi 10 18:04:09 asus CROND[699]: (root) CMD (echo 40 > /sys/class/power_supply/BAT0/charge_control_end_threshold)
kwi 10 18:04:09 asus CROND[698]: (root) CMDEND (echo 40 > /sys/class/power_supply/BAT0/charge_control_end_threshold)