Jaki mamy system - linia poleceń

Pomijając graficzne programy informujące nas o systemie, które zazwyczaj są instalowane wraz z daną dystrybucją, czasami potrzebujemy szybkiej informacji co właściwie mamy zainstalowane.

Przykłady.

inxi -Sxx

System:
 Host: manjaro32 Kernel: 4.19.78-1-MANJARO i686 bits: 32 compiler: gcc 
 v: 9.2.0 Desktop: LXDE 0.10.0 wm: Openbox dm: LXDM Distro: Manjaro Linux 
lsb_release -a

LSB Version:	n/a
Distributor ID:	ManjaroLinux
Description:	Manjaro Linux
Release:	18.1.0
Codename:	Juhraya
cat /etc/*-release

Manjaro Linux
DISTRIB_ID=ManjaroLinux
DISTRIB_RELEASE=18.1.0
DISTRIB_CODENAME=Juhraya
DISTRIB_DESCRIPTION="Manjaro Linux"
Manjaro Linux
NAME="Manjaro Linux"
ID=manjaro
ID_LIKE=arch
PRETTY_NAME="Manjaro Linux"
ANSI_COLOR="1;32"
HOME_URL="https://www.manjaro.org/"
SUPPORT_URL="https://www.manjaro.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.manjaro.org/"
cat /proc/version

Linux version 4.19.78-1-MANJARO (builder@7f18e9a8cc03) (gcc version 9.2.0 (GCC))
uname -a

Linux manjaro32 4.19.78-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Mon Oct 7 18:53:49 UTC 2019 i686 GNU/Linux
cat /etc/issue

Manjaro Linux \r (\n) (\l)
hostnamectl

 Static hostname: manjaro32
     Icon name: computer-laptop
      Chassis: laptop
    Machine ID: 5cd54ffbe76044588e89c25f532937b4
      Boot ID: e1a5fc30e12a428f9ae5b10cf09e0d28
 Operating System: Manjaro Linux
      Kernel: Linux 4.19.78-1-MANJARO
   Architecture: x86

Ostatnio modne :stuck_out_tongue: :

screenfetch - chyba jest instalowany wraz z systemem, jeśli nie, jest w repo.

neofetch - jest w repo.

alsi - zakłamujący trochę dane na Manjaro, jest w AUR


Jakie mamy środowisko.

Jw., na początku inxi podaje nam środowisko graficzne. Możemy je wyszczególnić.

inxi -Sxxx | grep dm

 v: 9.2.0 Desktop: LXDE 0.10.0 info: lxpanel wm: Openbox 3.6.1 dm: LXDM
echo $DESKTOP_SESSION

LXDE

I na koniec " hadcorowo", trzeba zainstalować wmctrl.

 echo -e "Session: $DESKTOP_SESSION\nDesktop: $XDG_CURRENT_DESKTOP \nWindow Manager: $(wmctrl -m | awk '/Name:/{print $2}')"

Session: LXDE
Desktop: LXDE 
Window Manager: Openbox

Jaką mamy gałąż:

cat /etc/pacman-mirrors.conf | grep Branch


## Branch Pacman should use (stable, testing, unstable)
Branch = x32-unstable
5lajków