Jak dodać Ghostbsd do Gruba manjaro?

Korzystając z programu Boxes na najnowszym manjaro , utworzyłem nową maszynę wirtualną z pliku .iso systemu Ghostbsd .
Mając uruchomiony live Ghostbsd w Boxes - uruchomiłem jergo instalator na dysk twardy . Instalacja tego b sd poszła , ale nie mam go na bootloaderze .
Wydałem w konsoli polecenia ;

   ~  sudo os-prober  :heavy_check_mark:
[sudo] hasło użytkownika darek:
/dev/nvme0n1p1@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi:Windows Boot Manager:Windows:efi
   ~  sudo update-grub  :heavy_check_mark:  10s 
Generowanie pliku konfiguracyjnego gruba…
Znaleziono motyw: /usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt
Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-6.1-x86_64
Znaleziono obraz initrd: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-6.1-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-6.1-x86_64-fallback.img
Uwaga: os-prober zostanie uruchomiony w celu wykrycia innych uruchamialnych partycji.
Wyjście zostanie wykorzystane do wykrycia na nich uruchamialnych binariów i utworzenia nowych wpisów rozruchowych.
Znaleziono Windows Boot Manager na /dev/nvme0n1p1@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Dodawanie wpisu menu rozruchowego dla ustawień firmware’u UEFI…
Root filesystem isn’t btrfs
If you think an error has occurred, please file a bug report at “GitHub - Antynea/grub-btrfs: Include btrfs snapshots at boot options. (Grub menu)
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+/memtest.bin
/usr/bin/grub-probe: uwaga: nieznany typ urządzenia nvme0n1.

Found memtest86+ EFI image: /boot/memtest86+/memtest.efi
/usr/bin/grub-probe: uwaga: nieznany typ urządzenia
Jak więc dodać to bsd do Gruba utworzonego przez manjaro ?

Jeśli dobrze rozumiem – utworzyłeś w Boxes maszynę wirtualną i na niej zainstalowałeś Ghostbsd i teraz oczekujesz, że Manjaro, macierzysty system, go wykryje i doda do Grub? Sorry, ale to tak nie działa. System musi być zainstalowany na metalu, nie w maszynie wirtualnej.

1 polubienie