Jak dodać GHOST BSD do Gruba Manjaro?

Pomiędzy manjaro a windows 11 udało mi się wcisnąć najnowsze GHOST BSD .
wyniki kilku poleceń w konsoli manjaro ;

   ~  sudo fdisk -l  :heavy_check_mark:
[sudo] hasło użytkownika darek:
Dysk /dev/nvme0n1: 476,94 GiB, bajtów: 512110190592, sektorów: 1000215216
Model dysku: SAMSUNG MZVLQ512HALU-000H1
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Typ etykiety dysku: gpt
Identyfikator dysku: A24EC230-B98A-4A0E-9F32-8420E18F9681

Urządzenie Początek Koniec Sektory Rozmiar Typ
/dev/nvme0n1p1 2048 206847 204800 100M System EFI
/dev/nvme0n1p2 206848 239615 32768 16M Microsoft - zarezerwowana
/dev/nvme0n1p3 239616 681431039 681191424 324,8G Microsoft - dane podstawowe
/dev/nvme0n1p4 681431040 682665983 1234944 603M Środowisko odtworzeniowe Windows
/dev/nvme0n1p5 682665984 795414527 112748544 53,8G FreeBSD ZFS
/dev/nvme0n1p6 795414528 1000215182 204800655 97,7G Linux - system plików
   ~  sudo os-prober  :heavy_check_mark:  4s 
/dev/nvme0n1p1@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi:Windows Boot Manager:Windows:efi
   ~  sudo update-grub  :heavy_check_mark:  4s 
Generowanie pliku konfiguracyjnego gruba…
Znaleziono motyw: /usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt
Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-5.15-x86_64
Znaleziono obraz initrd: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-5.15-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.15-x86_64-fallback.img
Uwaga: os-prober zostanie uruchomiony w celu wykrycia innych uruchamialnych partycji.
Wyjście zostanie wykorzystane do wykrycia na nich uruchamialnych binariów i utworzenia nowych wpisów rozruchowych.
Znaleziono Windows Boot Manager na /dev/nvme0n1p1@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Dodawanie wpisu menu rozruchowego dla ustawień firmware’u UEFI…
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+/memtest.bin
/usr/bin/grub-probe: uwaga: nieznany typ urządzenia nvme0n1.
gotowe
Czyli jak widać BSD z systgemam plików ZFS na partycji

/dev/nvme0n1p5 682665984 795414527 112748544 53,8G FreeBSD ZFS

  • nie chce się umieścić w Grubie .
    Jak to bsd dodać do gruba manjaro ?
    Proszę o pomoc .

Najprawdopodobniej musisz dodać ręcznie odpowiedni wpis, sugeruj się tym oraz tym tekstem. Tylko pamiętaj, że własne wpisy do menu grub dodajesz w pliku /etc/grub.d/40_custom.

Tomku , a możesz mi podesłać jakiś link z opisem po polsku ?

Nie znam takowych, a nawet gdyby to aż tak trudno skorzystać z jakiegoś translatora?

1 polubienie

Tu masz już przetłumaczone
link1
link2