Instalacja spyder

Witam. Próbuję w mabox zainstalować spyder. Wyrzuca mi jakieś błedy.

pasta20@pasta20-hppavilion15notebookpc ~ $ yay -Syyu spyder
:: Synchronizowanie baz danych z pakietami…
 maboxlinux                          10,1 KiB 2,47 MiB/s 00:00 [####################################################] 100%
 core                            168,3 KiB 58,8 KiB/s 00:03 [####################################################] 100%
 extra                           1921,5 KiB 37,4 KiB/s 00:51 [####################################################] 100%
 community                           6,6 MiB 48,9 KiB/s 02:18 [####################################################] 100%
 multilib                          179,3 KiB 38,6 KiB/s 00:05 [####################################################] 100%
 DEB_Arch_Extra                        3,1 KiB 0,00  B/s 00:00 [####################################################] 100%
 DEB_Arch_Extra.sig                     181,0  B 0,00  B/s 00:00 [####################################################] 100%
:: Rozpoczynanie pełnej aktualizacji systemu…
rozwiązywanie zależności…
szukanie sprzecznych pakietów...
ostrzeżenie: wykryto cykl zależności:
ostrzeżenie: python-jupyter_client zostanie zainstalowane przed zależnościami python-ipykernel
ostrzeżenie: wykryto cykl zależności:
ostrzeżenie: jupyter-notebook zostanie zainstalowane przed zależnościami jupyter-nbconvert

Pakiet (80)               Nowa wersja Zmiana  

community/autopep8           1:1.5.7-1   0,36 MiB
community/flake8            1:3.9.2-1   0,57 MiB
community/jupyter            4.6.3-2    0,00 MiB
community/jupyter-nbclient       0.5.3-1    0,27 MiB
community/jupyter-nbconvert       6.0.7-3    2,23 MiB
community/jupyter-nbformat       5.1.3-1    0,63 MiB
community/jupyter-notebook       6.3.0-1   23,59 MiB
community/jupyter-widgetsnbextension  1:3.5.1-3   8,80 MiB
community/jupyter_console        6.4.0-1    0,10 MiB
community/jupyterlab_pygments      0.1.2-2    0,01 MiB
community/mathjax2           2.7.9-1   28,23 MiB
community/python-abydos         0.5.0-1    6,63 MiB
community/python-argon2_cffi      20.1.0-3   0,13 MiB
community/python-arrow         1.1.0-1    0,53 MiB
community/python-async_generator    1.10-5    0,16 MiB
community/python-atomicwrites      1.4.0-3    0,03 MiB
extra/python-attrs           21.2.0-1   0,40 MiB
community/python-binaryornot      0.4.4-4    0,03 MiB
community/python-black         21.5b1-1   1,01 MiB
community/python-bleach         3.3.0-1    1,35 MiB
community/python-cloudpickle      1.6.0-1    0,15 MiB
community/python-cookiecutter      1.7.3-1    0,21 MiB
community/python-diff-match-patch    20200713-3  0,16 MiB
community/python-entrypoints      0.3-6     0,01 MiB
community/python-helpdev        0.7.1-3    0,09 MiB
community/python-importlib-metadata   4.0.1-1    0,13 MiB
community/python-inflection       0.5.1-3    0,04 MiB
community/python-intervaltree      3.1.0-3    0,19 MiB
community/python-ipykernel       5.5.3-1    0,89 MiB
community/python-ipywidgets       7.6.3-1    0,57 MiB
community/python-jeepney        0.6.0-4    0,36 MiB
community/python-jellyfish       0.8.3-1    0,12 MiB
community/python-jinja-time       0.2.0-5    0,02 MiB
community/python-jsonrpc-server     0.4.0-3    0,05 MiB
community/python-jsonschema       3.2.0-4    0,57 MiB
community/python-jupyter_client     6.1.12-1   0,68 MiB
community/python-jupyter_core      4.7.1-1    0,32 MiB
community/python-keyring        23.0.1-1   0,22 MiB
community/python-language-server    0.36.2-5   0,34 MiB
community/python-levenshtein      0.12.2-1   0,29 MiB
community/python-mistune        0.8.4-6    0,08 MiB
community/python-mypy_extensions    0.4.3-3    0,02 MiB
community/python-nest_asyncio      1.5.1-1    0,02 MiB
community/python-numpydoc        1.1.0-3    0,45 MiB
community/python-pandocfilters     1.4.3-3    0,03 MiB
community/python-pathspec        0.8.1-4    0,20 MiB
community/python-pluggy         0.13.1-4   0,12 MiB
community/python-poyo          0.5.0-4    0,07 MiB
extra/python-prometheus_client     0.10.1-1   0,39 MiB
community/python-pycodestyle      2.7.0-2    0,28 MiB
community/python-pydocstyle       6.1.1-1    0,31 MiB
community/python-pyflakes        2.3.1-1    0,91 MiB
community/python-pyls-black       0.4.6-1    0,01 MiB
community/python-pyls-spyder      0.3.2-1    0,03 MiB
community/python-pyrsistent       0.17.3-3   0,48 MiB
community/python-pyxdameraulevenshtein 1.6.1-1    0,06 MiB
community/python-pyzmq         22.0.3-1   1,76 MiB
community/python-qdarkstyle       3.0.2-1    2,32 MiB
community/python-qstylizer       0.1.10-1   0,12 MiB
community/python-qtawesome       1.0.2-1    1,83 MiB
community/python-qtconsole       5.0.3-1    0,71 MiB
community/python-regex         2021.4.4-1  1,64 MiB
community/python-rope          0.19.0-1   1,96 MiB
community/python-secretstorage     3.3.1-1    0,09 MiB
community/python-send2trash       1.5.0-6    0,04 MiB
community/python-slugify        5.0.1-1    0,03 MiB
community/python-sortedcontainers    2.4.0-1    0,33 MiB
community/python-spyder-kernels     2.0.1-1    0,48 MiB
community/python-terminado       0.9.4-1    0,06 MiB
community/python-testpath        0.4.4-3    0,02 MiB
community/python-text-unidecode     1.3-6     0,30 MiB
community/python-textdistance      4.2.0-1    0,24 MiB
community/python-three-merge      0.1.1-1    0,02 MiB
community/python-tinycss        0.4-5     0,51 MiB
community/python-tornado        6.1.0-3    4,06 MiB
community/python-ujson         4.0.2-1    0,11 MiB
community/python-wurlitzer       2.0.0-3    0,03 MiB
community/python-zipp          3.4.1-1    0,03 MiB
community/yapf             0.31.0-1   1,91 MiB
community/spyder            5.0.1-1   38,43 MiB

Do zainstalowania: 140,98 MiB

:: Kontynuować instalację? [T/n] t
(80/80) sprawdzanie kluczy w bazie                            [####################################################] 100%
(80/80) sprawdzanie spójności pakietów                          [####################################################] 100%
(80/80) wczytywanie listy plików                             [####################################################] 100%
(80/80) sprawdzanie konfliktów plików                          [####################################################] 100%
błąd: nie udało się dokonać transakcji (konfliktujące pliki)
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/__init__.py znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/__init__.pyi znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/__pycache__/__init__.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/__pycache__/_cmp.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/__pycache__/_compat.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/__pycache__/_config.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/__pycache__/_funcs.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/__pycache__/_make.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/__pycache__/_next_gen.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/__pycache__/_version_info.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/__pycache__/converters.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/__pycache__/exceptions.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/__pycache__/filters.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/__pycache__/setters.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/__pycache__/validators.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/_cmp.py znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/_cmp.pyi znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/_compat.py znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/_config.py znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/_funcs.py znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/_make.py znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/_next_gen.py znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/_version_info.py znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/_version_info.pyi znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/converters.py znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/converters.pyi znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/exceptions.py znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/exceptions.pyi znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/filters.py znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/filters.pyi znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/py.typed znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/setters.py znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/setters.pyi znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/validators.py znajduje się w systemie plików
python-attrs: /usr/lib/python3.9/site-packages/attr/validators.pyi znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__init__.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/__init__.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/_locale_data.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/auth.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/autoreload.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/concurrent.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/curl_httpclient.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/escape.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/gen.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/http1connection.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/httpclient.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/httpserver.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/httputil.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/ioloop.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/iostream.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/locale.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/locks.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/log.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/netutil.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/options.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/process.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/queues.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/routing.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/simple_httpclient.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/tcpclient.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/tcpserver.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/template.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/testing.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/util.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/web.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/websocket.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/__pycache__/wsgi.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/_locale_data.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/auth.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/autoreload.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/concurrent.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/curl_httpclient.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/escape.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/gen.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/http1connection.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/httpclient.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/httpserver.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/httputil.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/ioloop.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/iostream.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/locale.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/locks.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/log.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/netutil.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/options.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/platform/__init__.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/platform/__pycache__/__init__.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/platform/__pycache__/asyncio.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/platform/__pycache__/caresresolver.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/platform/__pycache__/twisted.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/platform/asyncio.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/platform/caresresolver.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/platform/twisted.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/process.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/py.typed znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/queues.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/routing.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/simple_httpclient.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/speedups.cpython-39-x86_64-linux-gnu.so znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/tcpclient.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/tcpserver.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/template.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__main__.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/__main__.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/asyncio_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/auth_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/autoreload_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/concurrent_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/curl_httpclient_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/escape_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/gen_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/http1connection_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/httpclient_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/httpserver_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/httputil_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/import_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/ioloop_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/iostream_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/locale_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/locks_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/log_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/netutil_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/options_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/process_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/queues_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/resolve_test_helper.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/routing_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/runtests.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/simple_httpclient_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/tcpclient_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/tcpserver_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/template_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/testing_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/twisted_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/util.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/util_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/web_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/websocket_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/__pycache__/wsgi_test.cpython-39.pyc znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/asyncio_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/auth_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/autoreload_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/concurrent_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/csv_translations/fr_FR.csv znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/curl_httpclient_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/escape_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/gen_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/gettext_translations/fr_FR/LC_MESSAGES/tornado_test.mo znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/gettext_translations/fr_FR/LC_MESSAGES/tornado_test.po znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/http1connection_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/httpclient_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/httpserver_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/httputil_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/import_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/ioloop_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/iostream_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/locale_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/locks_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/log_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/netutil_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/options_test.cfg znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/options_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/options_test_types.cfg znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/options_test_types_str.cfg znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/process_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/queues_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/resolve_test_helper.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/routing_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/runtests.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/simple_httpclient_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/static/dir/index.html znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/static/robots.txt znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/static/sample.xml znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/static/sample.xml.bz2 znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/static/sample.xml.gz znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/static_foo.txt znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/tcpclient_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/tcpserver_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/template_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/templates/utf8.html znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/test.crt znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/test.key znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/testing_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/twisted_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/util.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/util_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/web_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/websocket_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/test/wsgi_test.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/testing.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/util.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/web.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/websocket.py znajduje się w systemie plików
python-tornado: /usr/lib/python3.9/site-packages/tornado/wsgi.py znajduje się w systemie plików
Wystąpiły błędy, nie zaktualizowano żadnego pakietu.
błąd podczas instalowania paczek z repozytorium

pacman-key --init

To nie są jakieś błędy, to są konfliktujące pliki :stuck_out_tongue:

Rozwiązanie jest bardzo proste, dodaj flagę --overwrite '*' do polecenia.

tzn do czego mam dopisać

yay -Syyu spyder --overwrite '*'

Dzięki. Pomogło zainstalować.
Tylko nie chce się uruchomić.

pasta20@pasta20-hppavilion15notebookpc ~ $ spyder 
Traceback (most recent call last):
 File "/home/pasta20/.local/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 568, in _build_master
  ws.require(__requires__)
 File "/home/pasta20/.local/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 886, in require
  needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))
 File "/home/pasta20/.local/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 777, in resolve
  raise VersionConflict(dist, req).with_context(dependent_req)
pkg_resources.ContextualVersionConflict: (decorator 5.0.9 (/usr/lib/python3.9/site-packages), Requirement.parse('decorator<5'), {'spyder-kernels'})

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
 File "/usr/bin/spyder", line 33, in <module>
  sys.exit(load_entry_point('spyder==5.0.1', 'gui_scripts', 'spyder')())
 File "/usr/bin/spyder", line 25, in importlib_load_entry_point
  return next(matches).load()
 File "/usr/lib/python3.9/importlib/metadata.py", line 77, in load
  module = import_module(match.group('module'))
 File "/usr/lib/python3.9/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
  return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1030, in _gcd_import
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1007, in _find_and_load
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _find_and_load_unlocked
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 680, in _load_unlocked
 File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 855, in exec_module
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 228, in _call_with_frames_removed
 File "/usr/lib/python3.9/site-packages/spyder/app/start.py", line 34, in <module>
  from spyder.utils.external import lockfile
 File "/usr/lib/python3.9/site-packages/spyder/utils/external/lockfile.py", line 31, in <module>
  from spyder.utils.programs import is_spyder_process
 File "/usr/lib/python3.9/site-packages/spyder/utils/programs.py", line 28, in <module>
  import pkg_resources
 File "/home/pasta20/.local/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3243, in <module>
  def _initialize_master_working_set():
 File "/home/pasta20/.local/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3226, in _call_aside
  f(*args, **kwargs)
 File "/home/pasta20/.local/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3255, in _initialize_master_working_set
  working_set = WorkingSet._build_master()
 File "/home/pasta20/.local/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 570, in _build_master
  return cls._build_from_requirements(__requires__)
 File "/home/pasta20/.local/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 583, in _build_from_requirements
  dists = ws.resolve(reqs, Environment())
 File "/home/pasta20/.local/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 772, in resolve
  raise DistributionNotFound(req, requirers)
pkg_resources.DistributionNotFound: The 'decorator<5' distribution was not found and is required by spyder-kernels

To bug, trzeba czekać, aż naprawią:

https://bugs.archlinux.org/task/70689