Instalacja edimax EW-7811UTC problem

Witajcie, mam problem z instalacją karty sieciowej EDIMAX EW-7811UTC. Jestem początkującym użytkownikiem tego systemu i Linuxa. Mógłbym prosić o poprowadzenie krok po kroku aby ją zainstalować, czy lepiej kupić nową?

W twoim przypadku będą to sterowniki rtl8821au-dkms-git z AUR – zainstaluj je wraz z dkms i odpowiednimi headersami dla twojego kernela.

coś źle robię

    ~  sudo pacman -Syu                                                   ✔ 
[sudo] hasło użytkownika xxxxx: 
:: Synchronizowanie baz danych z pakietami…
 core is up to date
 extra is up to date
 community is up to date
 multilib is up to date
:: Rozpoczynanie pełnej aktualizacji systemu…
 nie ma nic do zrobienia
    ~  sudo pacman -S --noconfirm linux-headers dkms git                               ✔  7s  
ostrzeżenie: linux414-headers-4.14.247-1 jest w najnowszej wersji -- ponowne instalowanie
ostrzeżenie: dkms-2.8.6-2 jest w najnowszej wersji -- ponowne instalowanie
ostrzeżenie: git-2.33.0-1 jest w najnowszej wersji -- ponowne instalowanie
rozwiązywanie zależności…
szukanie sprzecznych pakietów...

Pakiety (3) dkms-2.8.6-2 git-2.33.0-1 linux414-headers-4.14.247-1

Do zainstalowania:    117,73 MiB
Zmiana po aktualizacji:  0,00 MiB

:: Kontynuować instalację? [T/n] 
(3/3) sprawdzanie kluczy w bazie                        [#############################################] 100%
(3/3) sprawdzanie spójności pakietów                      [#############################################] 100%
(3/3) wczytywanie listy plików                         [#############################################] 100%
(3/3) sprawdzanie konfliktów plików                       [#############################################] 100%
(3/3) sprawdzanie dostępnego miejsca na dysku                  [#############################################] 100%
:: Uruchamianie przed-transakcji...

(1/3) Creating Timeshift snapshot before upgrade...
==> skipping timeshift-autosnap due skipRsyncAutosnap in /etc/timeshift-autosnap.conf set to TRUE.
(2/3) Remove upgraded DKMS modules
==> Unable to remove module rtl8822bu/20180723 for kernel 4.14.247-1-MANJARO: Not found in dkms status output.
(3/3) Save Linux kernel modules
:: Przetwarzanie zmian pakietu... 
(1/3) przeinstalowywanie linux414-headers                    [#############################################] 100%
(2/3) przeinstalowywanie dkms                          [#############################################] 100%
(3/3) przeinstalowywanie git                          [#############################################] 100%
:: Uruchamianie po-transakcji...
(1/7) Creating system user accounts...
(2/7) Reloading system manager configuration...
(3/7) Arming ConditionNeedsUpdate...
(4/7) Updating module dependencies...
(5/7) Install DKMS modules
==> dkms install --no-depmod -m rtl8822bu -v 20180723 -k 4.14.247-1-MANJARO
==> depmod 4.14.247-1-MANJARO
(6/7) Refreshing PackageKit...
(7/7) Restore Linux kernel modules

==> Warning:
     -> Kernel has been updated. Modules of the current kernel
     -> have been backed up so you can continue to use your
     -> computer. However, the new kernel will only work 
     -> at next boot.


    ~  git clone https://github.com/morrownr/8821au.git                              ✔  2m 58s  
Klonowanie do „8821au”...
remote: Enumerating objects: 953, done.
remote: Counting objects: 100% (953/953), done.
remote: Compressing objects: 100% (620/620), done.
remote: Total 953 (delta 440), reused 825 (delta 325), pack-reused 0
Pobieranie obiektów: 100% (953/953), 2.89 MiB | 7.67 MiB/s, gotowe.
Rozwiązywanie delt: 100% (440/440), gotowe.
    ~  ls                                                          ✔ 
8821au Dokumenty Muzyka Obrazy Pobrane Publiczny Pulpit rtl8812AU_8821AU_linux Szablony Wideo
    ~  cd rtl8812AU_8821AU_linux                                               ✔ 
    ~/rtl8812AU_8821AU_linux    master  sudo ./install-driver.sh                             ✔ 
[sudo] hasło użytkownika xxxxxx: 
sudo: ./install-driver.sh: nie znaleziono polecenia
    ~/rtl8812AU_8821AU_linux    master  cd contrib                                1 ✘  5s  
    ~/rtl8812AU_8821AU_linux/contrib    master  sudo ./auto-install.sh                          ✔ 
sudo: ./auto-install.sh: nie znaleziono polecenia
    ~/rtl8812AU_8821AU_linux/contrib    master  

Nie kombinuj z pobieraniem z gita i tamtejszymi skryptami – małe szanse że się uda, duże że coś pójdzie nie tak. Po prostu wpisz:

pamac build rtl8821au-dkms-git

Tylko przed tym zrestartuj komputer, żeby dkms się załadowało do kernela.

No i warto wymienić kernel na nowszy 4.14 choć wciąż wspierany to już jednak prehistoria :wink:

super:) dzieki, działa:)