GUFW - domyślne ustawienie?

GUFW - domyślne ustawienie?
Jakie jest domyślne ustawienie w GUFW profilu Dom?

Pytam, bo wydaje mi się, że było, tak jak to widzę podane w sieci:

Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)

Natomiast na potrzeby Waydroid zmieniłem roboczo ustawienia, w tym:
sudo ufw default allow FORWARD
i teraz nie mogę tego “odkręcić” i mam:

sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), allow (routed)
New profiles: skip

Zatem jak to “odkręcić”, aby było (o ile tak powinno być) domyślne ustawienie: deny (routed) ?

allow (routed)

To jedyna różnica względem domyślnych ustawień. Domyślnie jest

disabled (routed)

Ok. Ale jak to zrobić?
Zwykłe usunięcie dadanej wcześniej reguły ( sudo ufw default allow FORWARD ) generuje błąd:

sudo ufw delete default allow FORWARD
ERROR: Invalid syntax

Choć analogiczne usuwanie innych reguł było bezproblemowe. Np.:
sudo ufw delete allow 67

Edit:
Udało się (metodą prób i błędów):

sudo ufw default deny FORWARD
Default routed policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)

Teraz jest tak, jak to znalazłem w sieci, tj.:

sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

Czy przypadkiem disabled (routed) nie jest tym samym co deny (routed)?

Deny i disable to w sumie to samo. Co do resetu to po prostu:

sudo ufw reset

tylko to usunie ci wszystkie reguły, jakie masz skonfigurowane i przywróci ufw do domyślnego stanu. Jak nie chcesz tracić innych reguł to robisz dokładnie tak jak zrobiłeś :wink:

Tej komendy nie używałem, jednak robiłem, jak mi się wydawało, to samo z poziomu GUI ( Edycja > Resetuj bieżący profil ). Takie działanie usuwało wszystkie wprowadzone reguły, jednak nie zmieniało ustawienia deny (routed) - przynajmniej wczoraj.
To dopiero zmieniło się dziś, po restarcie systemu i teraz jest już standardowe disabled (routed) .

Czat-GPT4 daje, następujące wyjaśnienie na pytanie:
Jaka jest różnica w ustawieniach UWF pomiędzy “disabled (routed)” a “deny (routed)”?

W ustawieniach UFW (Uncomplicated Firewall) różnica między trybami “disabled (routed)” a “deny (routed)” jest istotna. Pozwól, że to wyjaśnię:

 1. Disabled (routed):

  • W trybie “disabled (routed)”, UFW jest wyłączony, co oznacza, że nie ma żadnych reguł blokujących ani przepuszczających ruch.
  • Nie ma kontroli nad ruchem sieciowym, a UFW nie wpływa na przekierowywanie pakietów.
  • Jeśli UFW jest wyłączone, ruch między interfejsami sieciowymi (np. między maszynami wirtualnymi a hostem) nie jest ograniczany.
 2. Deny (routed):

  • W trybie “deny (routed)”, UFW jest włączony, ale domyślnie blokuje ruch przychodzący (incoming).
  • Jednak ruch przekierowywany (routed) między interfejsami sieciowymi jest dozwolony.
  • To oznacza, że możesz kontrolować ruch między różnymi sieciami, ale nadal blokować ruch przychodzący na hosta.

Aby skonfigurować UFW w trybie “deny (routed)”, upewnij się, że masz włączone przekierowywanie IP (IP forwarding). W pliku /etc/ufw/sysctl.conf ustaw odpowiednie wartości dla net/ipv4/ip_forward i net/ipv6/conf/default/forwarding, a następnie zrestartuj UFW ¹.

Źródło: Konwersacja za pomocą usługi Bing, 15.02.2024
(1) How to configure UFW to allow IP Forwarding? - Ask Ubuntu. firewall - How to configure UFW to allow IP Forwarding? - Ask Ubuntu.
(2) Ubuntu 18.04: Konfiguracja zapory sieciowej UFW - Hostovita.pl. Ubuntu 18.04: Konfiguracja zapory sieciowej UFW.
(3) ufw blocking ssh until “allow outgoing” - Stack Overflow. ubuntu 20.04 - ufw blocking ssh until "allow outgoing" - Stack Overflow.

Natomiast dodatkowe pytanie (Czy to oznacza, że tryb Deny (routed) jest bardziej bezpieczny?), zadane w kontekście powyższej odpowiedzi, sugerowałoby, że “Deny (routed)” jest lepszym wyborem.

Hmm. Ciekawe…Ale czy na pewno zgodne z prawdą?

Tak, tryb Deny (routed) jest bardziej bezpieczny w pewnych kontekstach. Pozwól mi wyjaśnić dlaczego:

 1. Tryb “Disabled (routed)”:
 • W tym trybie UFW jest całkowicie wyłączone, co oznacza, że nie ma żadnych reguł blokujących ani przepuszczających ruch.
 • Nie ma kontroli nad ruchem sieciowym, a UFW nie wpływa na przekierowywanie pakietów.
 • Jeśli UFW jest wyłączone, ruch między interfejsami sieciowymi (np. między maszynami wirtualnymi a hostem) nie jest ograniczany.
 1. Tryb “Deny (routed)”:
 • W trybie “deny (routed)”, UFW jest włączony, ale domyślnie blokuje ruch przychodzący (incoming).
 • Jednak ruch przekierowywany (routed) między interfejsami sieciowymi jest dozwolony.
 • To oznacza, że możesz kontrolować ruch między różnymi sieciami, ale nadal blokować ruch przychodzący na hosta.

W skrócie, jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie hosta, tryb “Deny (routed)” jest lepszym wyborem, ponieważ blokuje ruch przychodzący, ale pozwala na przekierowywanie ruchu między interfejsami.

Postanowiłem zmienić domyślną regułę na tryb “deny (routed)” i pojawił się niezrozumiały problem.
O ile wcześniej skuteczna zmiana miała miejsce w wyniku komendy:
sudo ufw default deny FORWARD , to w obecnie ta komenda mi nie działa! (?)
Niby wyskakuje komunikat, że zmiana została dokonana:

sudo ufw default deny FORWARD
Default routed policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)

Ale po sprawdzeniu ciągle jest jak poniżej:

sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

Nic także nie zmienia:

 • komenda sudo ufw default deny routed
 • komenda sudo ufw reload
 • przelogowanie użytkownika
 • restart systemu.

Jak skutecznie zmienić domyślną regułę na tryb “deny (routed)”?