Dzwiek jednoczesnie przez sluchawki i speaker

siemano
Cos sie popsulo mam jednoczesnie dzwiek w sluchawkach i w glosniku laptopa.
Nie udaje mi sie ustawic tylko w sluchawkach. Albo w sluchawkach i glosnik lub wcale ;/
Czy mozna wywalic to pipwire i pulse i miec tylko czysta alse?
Kolejna sprawa to zeby w ogole miec dzwiek to po starcie odpalic musze mixer i wybrac karte bo inaczej tez nic z tego.
Problem po ktorejs aktualizacji powstal lub instalacji programiku jakiegos ;/

$ inxi --admin --verbosity=7 --filter --no-host --width
System:
 Kernel: 5.19.1-3-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.1.1
  parameters: initrd=\intel-ucode.img initrd=\initramfs-5.19-x86_64.img
  root=UUID=f7100c39-8f36-4856-8ad5-4180bd83bbfa rw
 Desktop: Xfce v: 4.16.0 tk: Gtk v: 3.24.29 info: xfce4-panel wm: xfwm
  v: 4.16.1 vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Machine:
 Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP EliteBook 8470p
  v: A1029D1102 serial: <superuser required> Chassis: type: 10
  serial: <superuser required>
 Mobo: Hewlett-Packard model: 179B v: KBC Version 42.36
  serial: <superuser required> UEFI: Hewlett-Packard v: 68ICF Ver. F.43
  date: 07/16/2013
Battery:
 Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse M185
  serial: <filter> charge: 55% (should be ignored) rechargeable: yes
  status: discharging
Memory:
 RAM: total: 9.59 GiB used: 4.53 GiB (47.2%)
 RAM Report: permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges
  required.
CPU:
 Info: model: Intel Core i5-3340M bits: 64 type: MT MCP arch: Ivy Bridge
  gen: core 3 level: v3 built: 2012-15 process: Intel 22nm family: 6
  model-id: 0x3A (58) stepping: 9 microcode: 0x21
 Topology: cpus: 1x cores: 2 tpc: 2 threads: 4 smt: enabled cache:
  L1: 128 KiB desc: d-2x32 KiB; i-2x32 KiB L2: 512 KiB desc: 2x256 KiB
  L3: 3 MiB desc: 1x3 MiB
 Speed (MHz): avg: 1325 high: 1700 min/max: 1200/3400 scaling:
  driver: intel_cpufreq governor: schedutil cores: 1: 1200 2: 1700 3: 1200
  4: 1200 bogomips: 21556
 Flags: acpi aes aperfmperf apic arat arch_perfmon avx bts clflush cmov
  constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb
  ept erms est f16c flexpriority flush_l1d fpu fsgsbase fxsr ht ibpb ibrs
  ida lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor msr mtrr nonstop_tsc nopl nx
  pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts
  rdrand rdtscp rep_good sep smep smx ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3
  stibp syscall tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_deadline_timer vme vmx vnmi vpid
  x2apic xsave xsaveopt xtopology xtpr
 Vulnerabilities:
 Type: itlb_multihit status: KVM: VMX disabled
 Type: l1tf mitigation: PTE Inversion; VMX: conditional cache flushes, SMT
  vulnerable
 Type: mds mitigation: Clear CPU buffers; SMT vulnerable
 Type: meltdown mitigation: PTI
 Type: mmio_stale_data status: Not affected
 Type: retbleed status: Not affected
 Type: spec_store_bypass mitigation: Speculative Store Bypass disabled via
  prctl
 Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer
  sanitization
 Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, IBPB: conditional, IBRS_FW,
  STIBP: conditional, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
 Type: srbds status: Vulnerable: No microcode
 Type: tsx_async_abort status: Not affected
Graphics:
 Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Hewlett-Packard
  driver: i915 v: kernel arch: Gen-7 process: Intel 22nm built: 2012-13 ports:
  active: LVDS-1 empty: DP-1, DP-2, DP-3, HDMI-A-1, HDMI-A-2, HDMI-A-3,
  VGA-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0166 class-ID: 0300
 Display: x11 server: X.Org v: 21.1.4 compositor: xfwm v: 4.16.1 driver: X:
  loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa gpu: i915 display-ID: :0.0
  screens: 1
 Screen-1: 0 s-res: 1366x768 s-dpi: 96 s-size: 361x203mm (14.21x7.99")
  s-diag: 414mm (16.31")
 Monitor-1: LVDS-1 model: AU Optronics 0x253c built: 2012 res: 1366x768
  hz: 60 dpi: 112 gamma: 1.2 size: 309x173mm (12.17x6.81") diag: 354mm (13.9")
  ratio: 16:9 modes: 1366x768
 OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 4000 (IVB GT2) v: 4.2 Mesa 22.1.6
  direct render: Yes
Audio:
 Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio
  vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
  chip-ID: 8086:1e20 class-ID: 0403
 Sound Server-1: ALSA v: k5.19.1-3-MANJARO running: yes
 Sound Server-2: PulseAudio v: 16.1 running: no
 Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.56 running: yes
Network:
 Device-1: Intel 82579LM Gigabit Network vendor: Hewlett-Packard
  driver: e1000e v: kernel port: 2060 bus-ID: 00:19.0 chip-ID: 8086:1502
  class-ID: 0200
 IF: enp0s25 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
 IP v4: <filter> type: dynamic noprefixroute scope: global
  broadcast: <filter>
 IP v6: <filter> type: noprefixroute scope: link
 Device-2: Intel Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] driver: iwlwifi
  v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 03:00.0
  chip-ID: 8086:0082 class-ID: 0280
 IF: wlo1 state: down mac: <filter>
 WAN IP: <filter>
Bluetooth:
 Device-1: Broadcom HP Portable SoftSailing type: USB driver: btusb v: 0.8
  bus-ID: 2-1.6:3 chip-ID: 0a5c:21e1 class-ID: fe01 serial: <filter>
 Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 1 state: down bt-service: enabled,running
  rfk-block: hardware: no software: yes address: see --recommends
Logical:
 Message: No logical block device data found.
RAID:
 Message: No RAID data found.
Drives:
 Local Storage: total: 223.57 GiB used: 160.76 GiB (71.9%)
 SMART Message: Required tool smartctl not installed. Check --recommends
 ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Kingston model: SA400S37240G
  size: 223.57 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
  type: SSD serial: <filter> rev: B1D2 scheme: GPT
 Optical-1: /dev/sr0 vendor: hp model: DVD A DS8A9SH rev: EH61
  dev-links: cdrom
 Features: speed: 24 multisession: yes audio: yes dvd: yes
  rw: cd-r,cd-rw,dvd-r,dvd-ram state: running
Partition:
 ID-1: / raw-size: 195.36 GiB size: 191.24 GiB (97.89%) used: 160.66 GiB
  (84.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2 label: N/A
  uuid: f7100c39-8f36-4856-8ad5-4180bd83bbfa
 ID-2: /boot raw-size: 300 MiB size: 299.4 MiB (99.80%) used: 108.5 MiB
  (36.2%) fs: vfat dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1 label: N/A uuid: 024B-975D
Swap:
 Alert: No swap data was found.
Unmounted:
 Message: No unmounted partitions found.
USB:
 Hub-1: 1-0:1 info: Full speed or root hub ports: 3 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
  chip-ID: 1d6b:0002 class-ID: 0900
 Hub-2: 1-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 6 rev: 2.0
  speed: 480 Mb/s chip-ID: 8087:0024 class-ID: 0900
 Hub-3: 2-0:1 info: Full speed or root hub ports: 3 rev: 2.0
  speed: 480 Mb/s chip-ID: 1d6b:0002 class-ID: 0900
 Hub-4: 2-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 8 rev: 2.0
  speed: 480 Mb/s chip-ID: 8087:0024 class-ID: 0900
 Device-1: 2-1.6:3 info: Broadcom HP Portable SoftSailing type: Bluetooth
  driver: btusb interfaces: 4 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s chip-ID: 0a5c:21e1
  class-ID: fe01 serial: <filter>
 Hub-5: 3-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0
  speed: 480 Mb/s chip-ID: 1d6b:0002 class-ID: 0900
 Device-1: 3-4:2 info: Logitech Unifying Receiver type: Mouse,HID
  driver: logitech-djreceiver,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s
  power: 98mA chip-ID: 046d:c52f class-ID: 0300
 Hub-6: 4-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
  chip-ID: 1d6b:0003 class-ID: 0900
Sensors:
 System Temperatures: cpu: 54.0 C mobo: N/A
 Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
 Processes: 225 Uptime: 4h 24m wakeups: 19 Init: systemd v: 251
 default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 12.1.1 clang: 14.0.6
 Packages: pm: pacman pkgs: 1618 libs: 454 tools: pacaur,pamac,trizen,yay
 pm: flatpak pkgs: 0 Shell: Bash v: 5.1.16 running-in: xfce4-terminal
 inxi: 3.3.21
````Tekst sformatowany`

> Cytat

Nie wiem jakiego środowiska graficznego używasz, ja jadę na Plasmie. U siebie wchodzę w Ustawienia systemowe w zakładkę Dźwięk i mam następujące ustawienia do wyboru:

xfce
zas mikser xfce-mixer

System:
 Host: hp Kernel: 5.10.136-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce
  Distro: Manjaro Linux
Machine:
 Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP EliteBook 2170p
  v: A1029D1102 serial: <superuser required>
 Mobo: Hewlett-Packard model: 1815 v: KBC Version 63.18
  serial: <superuser required> UEFI: Hewlett-Packard v: 68IMT Ver. F.31
  date: 12/05/2012
Audio:
 Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio
  driver: s_hda_intel
 Sound Server-1: ALSA v: k5.10.136-1-MANJARO running: yes
 Sound Server-2: PulseAudio v: 16.1 running: yes

U mnie maszyna trochę mniejsza, ale audio to samo i wszystko działa prawidłowo. Spróbuj na innym kernelu, może na tym co ja 5.10 lub ewentualnie wg. tego przepisu wyłączyć PipeWire:
https://forum.manjaro.org/t/pipewire-wont-let-uninstalling-itself/113912

Jeśli chodzi o xfce-mixer to w Google znalazłem taki zrzut ekranu:
xfce4mixer
Być może powinieneś coś poklikać w tych kratkach.

wiini proboje wylaczyc pipewire z tego linka
systemctl --user disable --now pipewire.socket pipewire.service
dostaje:
Unit /home/sgas/.config/systemd/user/pipewire.socket is masked, ignoring.

Odpalam alsamixer po tym poleceniu i:

$ alsamixer 
cannot open mixer: Urządzenie jest wyłączone

czyli np puszczenie muzy w vlc konczy sie komunikatem typu domyslne urzadzenie wyjsciowe nie jest dostepne

Coś masz pomieszane.

Po pierwsze: z jakiegoś powodu pipewire.socket był zamaskowany, a więc pipewire nie było w stanie poprawnie działać. Odmaskuj ten socket:

systemctl --user unmask pipewire.socket

Po drugie:

to zdecydowanie nie jest domyślna ścieżka, gdzie ten socket powinien się znajdować (/usr/lib/systemd/user/pipewire.socket). Nie wiem jakie zmiany tam wprowadzałeś, ale rekomendowałbym usunięcie tego pliku i przeładowanie demona systemd (ewentualnie restart komputera)

Po trzecie:

Jeśli po prostu wyłączysz pipewire to skończysz z brakiem dźwięku. Musisz uruchomić inny serwer dźwięku np. pulseaudio.

Dobra odmaskowałem czyli klepnalem ta pierwsza komende.
I jak to zrobilem to pokazuje mi ze nie ma pliku zadnego w /home/sgas/.config/systemd/user
I jest juz w /usr/lib itd

ls pipewire*
pipewire-media-session.service pipewire-pulse.socket pipewire.socket
pipewire-pulse.service     pipewire.service

dalej bez zmian czyli suwak speaker+low musze odmutowac i zglosnic zeby miec dzwiek.
Niestety dziala on dalej rownoczesnie na sluchawki glosnik laptopa :frowning:
Jest ewidentnie cos nie tak, ale ja nie wiem co.

A może powinieneś właśnie wyciszyć Speaker+LO i Headphone, a podgłosić tylko Line.
Jeśli z jakiegoś powodu nie będziesz mógł czegoś całkowicie wyciszyć lub podgłosić, to znaczy że masz coś narąbane w jakimś pliku konfiguracyjnym (pytanie tylko w którym).

calkowita cisza jak zrobie jak piszesz.
Niewazne czy wyciszone na maxa czy zmutowane speak czy head.

A takie pytanie poza problemem chyba. Czy nie mozna uzywac tylko czystej alsy?
Po co te serwery dzwieku pulse, pipeware itd? Kiedys chyba byla tylko alsa / oss i tez bylo ok :slight_smile:

Tak jak @Tomek napisał, najpierw wyłącz PipeWire i włącz Pulseaudio, coś więcej będzie wiadomo.
systemctl --user disable --now pipewire.socket pipewire.service
systemctl --user enable --now pulseaudio

pierwsze przeszlo drugie:

$ systemctl --user enable --now pulseaudio

Failed to enable unit: Unit file pulseaudio.service does not exist.

Wyzej gdzies w inxi jest ze pulse jest wylaczone
Sound Server-2: PulseAudio v: 16.1 running: no

No to zainstaluj pulseaudio -

sudo pamac install pulseaudio

A jak chcesz, żeby automatycznie Ci zmieniał dźwięk ze speakera na słuchawki i odwrotnie, to do pliku /etc/pulse/default.pa dopisz linię:

load-module module-switch-on-connect

zainstalowanie pulseaudio nic nowego nie wnioslo :frowning:

a po zainstalowaniu włączyłeś je za pomocą systemctl ?

tak
Z ciekawosci w pavucontrol
jak wyjsciowe daje sluchawki cisza wszedzie, jak lineout gra na sluchawkach i glosniku, jak spekeras to samo sluchawki i glosnik.
Jak chce wlaczyc alsamixer to pisze mi ze nie moze otworzyc, urzadzenie wylaczone

Widzę tu jedno wielkie pomieszanie z poplątaniem.

Pulseaudio zainstalujesz przez pakiet manjaro-pulse, pipewire natomiast z pakietu manjaro-pipewire. Następnie włączasz wybraną usługę:

systemctl --user enable --now pulseaudio
systemctl --user enable --now pipewire

Nic więcej nie powinno być konieczne, chyba że grzebałeś w plikach konfiguracyjnych tych usług. W takim razie będziesz musiał również przywrócić je do domyślnego stanu (katalogi ~/.config/pulse, ~/.config/pipewire oraz analogiczne w /etc).

Z tych komend dowiesz się, czy pipewire/pulseaudio działa:

systemctl status --user pipewire pipewire-pulse
systemctl status --user pulseaudio
pactl info

zrobione jesli chodzi o pulse (dzwiek dalej tak samo dziala
nie wiem jak domyslne pliki przywrocic w /etc/pulse (nie pamietam zebym cos grzebal tam)

$ systemctl status --user pulseaudio
● pulseaudio.service - Sound Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/user/pulseaudio.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2022-09-14 07:54:49 CEST; 36min ago
TriggeredBy: ● pulseaudio.socket
  Main PID: 706 (pulseaudio)
   Tasks: 7 (limit: 11754)
   Memory: 38.1M
    CPU: 24.261s
   CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/session.slice/pulseaudio.service
       ├─706 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal
       └─746 /usr/lib/pulse/gsettings-helper

wrz 14 07:54:48 sgas-hpelitebook8470p systemd[698]: Starting Sound Service...
wrz 14 07:54:49 sgas-hpelitebook8470p pulseaudio[706]: stat('/etc/pulse/default.pa.d'): Nie ma takiego pliku ani katalogu
wrz 14 07:54:49 sgas-hpelitebook8470p systemd[698]: Started Sound Service.
wrz 14 07:54:49 sgas-hpelitebook8470p pulseaudio[706]: Could not find org.bluez.BatteryProviderManager1.RegisterBatteryPr>
wrz 14 07:58:14 sgas-hpelitebook8470p pulseaudio[706]: Invalid non-ASCII character: 0xffffffc5
wrz 14 07:58:37 sgas-hpelitebook8470p pulseaudio[706]: Invalid non-ASCII character: 0xffffffc5
wrz 14 07:58:40 sgas-hpelitebook8470p pulseaudio[706]: Invalid non-ASCII character: 0xffffffc5
wrz 14 07:59:16 sgas-hpelitebook8470p pulseaudio[706]: Invalid non-ASCII character: 0xffffffc5
wrz 14 08:12:31 sgas-hpelitebook8470p pulseaudio[706]: Invalid non-ASCII character: 0xffffffc5
lines 1-21/21 (END)
$ pactl info
Ciąg serwera: /run/user/1000/pulse/native
Wersja protokołu biblioteki: 35
Wersja protokołu serwera: 35
Czy jest lokalny: tak
Indeks klienta: 15
Rozmiar kafla: 65472
Nazwa użytkownika: sgas
Nazwa komputera: sgas-hpelitebook8470p
Nazwa serwera: pulseaudio
Wersja serwera: 16.1
Domyślne określenie próbki: s16le 2 k 44100 Hz
Domyślna mapa kanałów: front-left,front-right
Domyślny odpływ: alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo
Domyślne źródło: alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo.monitor
Ciasteczko: fab2:2022

Pliki konfiguracyjne w podkatalogach katalogu /home są tworzone na nowo po usunięciu danego podkatalogu i ponownym uruchomieniu systemu. Nie wiem jak to działa w przypadku katalogu /etc i jego podkatalogów.

Tak sobie myślę, że może uruchomić z live manjaro (lub innej) i zobaczyć czy działa prawidłowo. Może to awaria sprzętu nie systemu.