Dwie karty sieciowe - zablokowanie jednej

Podłączyłem drugą kartę sieciową: RTL-8100/8101L/8139, a tą na płycie głównej: RTL8111/8168/8411 chcę zablokować.

Internet mi działa. Tylko nie wiem dlaczego polecenie:

mhwd -li
> Installed PCI configs:
--------------------------------------------------------------------------------
         NAME        VERSION     FREEDRIVER      TYPE
--------------------------------------------------------------------------------
     network-r8168      2016.04.20        true      PCI
  video-nvidia-340xx      2019.10.25        false      PCI

pokazuje mi tylko tą starą.

Znalazłem gdzieś takie polecenie:

sudo echo "blacklist r8168" > /etc/modprobe.d/blacklist.conf

Czy ono załatwi sprawę?

W sumie chcę się upewnić, że mam zainstalowane właściwe sterowniki do tej nowej i chcę mieć porządek w systemie.

Szczegółowe dane o kartach:

lspci | grep Ethernet
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 01)
04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter (rev 10)mhwd -lh -d
07: PCI 300.0: 0200 Ethernet controller
 SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:03:00.0
 SysFS BusID: 0000:03:00.0
 Hardware Class: network
 Model: "Gigabyte Onboard Ethernet"
 Vendor: pci 0x10ec "Realtek Semiconductor Co., Ltd."
 Device: pci 0x8168 "RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller"
 SubVendor: pci 0x1458 "Gigabyte Technology Co., Ltd"
 SubDevice: pci 0xe000 "Onboard Ethernet"
 Revision: 0x01
 Driver: "r8168"
 Driver Modules: "r8168"
 Device File: enp3s0
 I/O Ports: 0x9000-0x90ff (rw)
 Memory Range: 0xe4000000-0xe4000fff (rw,non-prefetchable)
 Memory Range: 0xe3000000-0xe300ffff (ro,non-prefetchable,disabled)
 IRQ: 19 (no events)
 HW Address: 00:16:e6:de:66:a2
 Permanent HW Address: 00:16:e6:de:66:a2
 Link detected: no
 Module Alias: "pci:v000010ECd00008168sv00001458sd0000E000bc02sc00i00"
 Driver Info #0:
  Driver Status: r8169 is not active
  Driver Activation Cmd: "modprobe r8169"
 Driver Info #1:
  Driver Status: r8168 is active
  Driver Activation Cmd: "modprobe r8168"
 Attached to: #16 (PCI bridge)
 

---------------------------------------
23: PCI 400.0: 0200 Ethernet controller
 SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:04:00.0
 SysFS BusID: 0000:04:00.0
 Hardware Class: network
 Model: "Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter"
 Vendor: pci 0x10ec "Realtek Semiconductor Co., Ltd."
 Device: pci 0x8139 "RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter"
 SubVendor: pci 0x10ec "Realtek Semiconductor Co., Ltd."
 SubDevice: pci 0x8139 "RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter"
 Revision: 0x10
 Driver: "8139too"
 Driver Modules: "8139too"
 Device File: enp4s0
 I/O Ports: 0xa000-0xa0ff (rw)
 Memory Range: 0xe5000000-0xe50000ff (rw,non-prefetchable)
 IRQ: 20 (3647 events)
 HW Address: 00:0e:2e:69:59:82
 Permanent HW Address: 00:0e:2e:69:59:82
 Link detected: yes
 Module Alias: "pci:v000010ECd00008139sv000010ECsd00008139bc02sc00i00"
 Driver Info #0:
  Driver Status: 8139too is active
  Driver Activation Cmd: "modprobe 8139too"
 Driver Info #1:
  Driver Status: 8139cp is active
  Driver Activation Cmd: "modprobe 8139cp"
 Attached to: #17 (PCI bridge)

lspci -k
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 01)
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Onboard Ethernet
    Kernel driver in use: r8168
    Kernel modules: r8169, r8168
04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter (rev 10)
    Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
    Kernel driver in use: 8139too
    Kernel modules: 8139cp, 8139too

Przy okazji pytanie: na tej starej, po każdym starcie systemu co najmniej dwukrotnie rozłączało mi internet. Jakie logi powinienem sprawdzać żeby wiedzieć, że to wina karty, a nie modemu. Internet mam na kablu UPC, bez wi-fi.

To nie wystarczy, musisz dodać do blacklisty również r8169 – polecenie jest to samo, zmieniasz tylko sterownik.

mhwd -li pokazuje wszystkie zewnętrzne moduły i sterowniki, nie pokazuje ci sterowników r8169, 8139too ani 8139cp – pierwszy jest do starej karty, pozostałe dwa do nowej – ponieważ są to moduły wbudowane w kernel i nie da się ich usunąć (pomijając samodzielną kompilację kernela), można je jedynie wyłączyć poprzez dodanie do blacklisty. r8168 alternatywnie możesz usunąć, w tym przypadku to zadziała.

1polubienie

A sprawdzałeś w BIOS/UEFI, czy można wyłączyć wbudowaną kartę? To powinien być pierwszy ruch, wtedy gdy chcesz wyłączyć jakiekolwiek urządzenie na płycie (kartę sieciową, graficzną, dźwiękową, port, …).

forum.manjaro.pl - polskie wsparcie Manjaro. Hostowane przez: vpsadmin - hosting Discourse