Czym stworzyć log procesów w tle?

Manjaro x64 Xfce

Czym stworzyć log wszystkiego, co uruchamia się wraz z systemem?
Chcę poznać listę “zabawek”, które potrzebne są do działania systemu oraz na bazie tego, stworzyć listę “zabawek” nieużywanych, tak aby je ręcznie żywcem z dysku wykopać i dowiedzieć się, czy system padnie czy nadal będzie działał…

Wiem, wiem, sepuku harakiri :slight_smile: no ale linux jest też do zabawy.

$ journalctl --help
journalctl [OPTIONS...] [MATCHES...]

Query the journal.

Options:
   --system        Show the system journal
   --user         Show the user journal for the current user
 -M --machine=CONTAINER   Operate on local container
 -S --since=DATE      Show entries not older than the specified date
 -U --until=DATE      Show entries not newer than the specified date
 -c --cursor=CURSOR     Show entries starting at the specified cursor
   --after-cursor=CURSOR  Show entries after the specified cursor
   --show-cursor      Print the cursor after all the entries
   --cursor-file=FILE   Show entries after cursor in FILE and update FILE
 -b --boot[=ID]       Show current boot or the specified boot
   --list-boots      Show terse information about recorded boots
 -k --dmesg         Show kernel message log from the current boot
 -u --unit=UNIT       Show logs from the specified unit
   --user-unit=UNIT    Show logs from the specified user unit
 -t --identifier=STRING   Show entries with the specified syslog identifier
 -p --priority=RANGE    Show entries with the specified priority
   --facility=FACILITY... Show entries with the specified facilities
 -g --grep=PATTERN     Show entries with MESSAGE matching PATTERN
   --case-sensitive[=BOOL] Force case sensitive or insensitive matching
 -e --pager-end       Immediately jump to the end in the pager
 -f --follow        Follow the journal
 -n --lines[=INTEGER]    Number of journal entries to show
   --no-tail        Show all lines, even in follow mode
 -r --reverse        Show the newest entries first
 -o --output=STRING     Change journal output mode (short, short-precise,
                short-iso, short-iso-precise, short-full,
                short-monotonic, short-unix, verbose, export,
                json, json-pretty, json-sse, json-seq, cat,
                with-unit)
   --output-fields=LIST  Select fields to print in verbose/export/json modes
   --utc          Express time in Coordinated Universal Time (UTC)
 -x --catalog        Add message explanations where available
   --no-full        Ellipsize fields
 -a --all          Show all fields, including long and unprintable
 -q --quiet         Do not show info messages and privilege warning
   --no-pager       Do not pipe output into a pager
   --no-hostname      Suppress output of hostname field
 -m --merge         Show entries from all available journals
 -D --directory=PATH    Show journal files from directory
   --file=PATH       Show journal file
   --root=ROOT       Operate on files below a root directory
   --namespace=NAMESPACE  Show journal data from specified namespace
   --interval=TIME     Time interval for changing the FSS sealing key
   --verify-key=KEY    Specify FSS verification key
   --force         Override of the FSS key pair with --setup-keys

Commands:
 -h --help         Show this help text
   --version        Show package version
 -N --fields        List all field names currently used
 -F --field=FIELD      List all values that a specified field takes
   --disk-usage      Show total disk usage of all journal files
   --vacuum-size=BYTES   Reduce disk usage below specified size
   --vacuum-files=INT   Leave only the specified number of journal files
   --vacuum-time=TIME   Remove journal files older than specified time
   --verify        Verify journal file consistency
   --sync         Synchronize unwritten journal messages to disk
   --relinquish-var    Stop logging to disk, log to temporary file system
   --smart-relinquish-var Similar, but NOP if log directory is on root mount
   --flush         Flush all journal data from /run into /var
   --rotate        Request immediate rotation of the journal files
   --header        Show journal header information
   --list-catalog     Show all message IDs in the catalog
   --dump-catalog     Show entries in the message catalog
   --update-catalog    Update the message catalog database
   --setup-keys      Generate a new FSS key pair

See the journalctl(1) man page for details.

Powiem tylko zależności od zależności…
a stricte jak chcesz uszyć coś na miarę dla siebie to jedynie budowa własnych kerneli z custom config pod dany sprzęt u mnie ta opcja nie wypaliła bo Manjaro-i3 nie chciało wstać na custom kernelu ( dlatego przeszedłem na Arch’a )

Co masz na myśli listę zabawek?
jest fajny program który pokazuje co siedzi w kompie co pomaga przy kastrowaniu configu w kernelu…

jest bodaj w AUR


Mój sprzęt:

Należy z konsoli użyc poleceń aby zainstalować możliwość przetestowania naszego sprzętu na https://linux-hardware.org
z repozytoriów AUR
yay hw-probe -all -upload
następnie (też poleceniem z konsoli) sprawdzamy nasz sprzęt
sudo -E hw-probe -all -upload

a to mój wynik (mojego laptopa):

Dzięki za odpowiedzi, mam mało czasu w tym tyg., zajmę się wszystkim od weekendu.

forum.manjaro.pl - polskie wsparcie Manjaro. Hostowane przez: vpsadmin - hosting Discourse