Błędy podczas aktualizacji bazy kluczy - Prośba o rzucenie okiem

Witajcie! Podczas wykonywania update’u z poziomu GUI, zwróciłem uwagę na błędy pojawiające się, odnośnie kluczy gpg. Ponowiłem instalację z konsoli i, takowych błędów nie zobaczyłem. Jednak odświeżając listę, otrzymałem kilka komunikatów o błędach. Byłby ktoś tak dobry i rzucił lekko okiem?

gpg: klucz BA1DFB64FFF979E7: ,,Allan McRae (Arch Linux Master Key) <allan@master-key.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  rsa4096 2011-11-29 [SC]
   AB19265E5D7D20687D303246BA1DFB64FFF979E7
uid  [   pełne   ] Allan McRae (Arch Linux Master Key) <allan@master-key.archlinux.org>

gpg: klucz D6D055F927843F1C: ,,Levente Polyak (Arch Linux Master Key) <anthraxx@master-key.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  rsa4096 2018-11-08 [SC]
   D8AFDDA07A5B6EDFA7D8CCDAD6D055F927843F1C
uid  [   pełne   ] Levente Polyak (Arch Linux Master Key) <anthraxx@master-key.archlinux.org>
sub  rsa4096 2018-11-08 [E]
sub  rsa4096 2018-11-08 [A]

gpg: klucz 9B729B06A680C281: ,,Bartłomiej Piotrowski (Arch Linux Master Key) <bpiotrowski@master-key.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  rsa4096 2017-05-15 [SC]
   DDB867B92AA789C165EEFA799B729B06A680C281
uid  [   pełne   ] Bartłomiej Piotrowski (Arch Linux Master Key) <bpiotrowski@master-key.archlinux.org>
sub  rsa4096 2017-05-15 [E]

gpg: klucz 4DC95B6D7BE9892E: ,,David Runge (Arch Linux Master Key) <dvzrv@master-key.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  ed25519 2021-04-26 [SC]
   2AC0A42EFB0B5CBC7A0402ED4DC95B6D7BE9892E
uid  [   pełne   ] David Runge (Arch Linux Master Key) <dvzrv@master-key.archlinux.org>
sub  cv25519 2021-04-26 [E]

gpg: klucz A88E23E377514E00: ,,Florian Pritz (Arch Linux Master Key) <florian@master-key.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  rsa4096 2015-12-17 [SC]
   91FFE0700E80619CEB73235CA88E23E377514E00
uid  [   pełne   ] Florian Pritz (Arch Linux Master Key) <florian@master-key.archlinux.org>
sub  rsa4096 2015-12-17 [E]

gpg: klucz 3348882F6AC6A4C2: ,,Pierre Schmitz (Arch Linux Master Key) <pierre@master-key.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  rsa3072 2011-11-18 [SC]
   0E8B644079F599DFC1DDC3973348882F6AC6A4C2
uid  [   pełne   ] Pierre Schmitz (Arch Linux Master Key) <pierre@master-key.archlinux.org>
sub  rsa1024 2011-11-18 [E]
sub  rsa3072 2011-11-18 [A]

gpg: błąd pobierania ,,dan@master-key.archlinux.org'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: odświeżanie 1 klucza z hkps://keyserver.ubuntu.com
gpg: klucz A04F9397CDFD6BB0: ,,Dan McGee (Arch Linux Master Key) <dan@master-key.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
gpg: błąd pobierania ,,ionut@master-key.archlinux.org'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: odświeżanie 1 klucza z hkps://keyserver.ubuntu.com
gpg: klucz 7EFD567D4C7EA887: 1 podpis nie został sprawdzony z powodu braku klucza
gpg: klucz 7EFD567D4C7EA887: ,,Ionut Biru (Arch Linux Master Key) <ionut@master-key.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
gpg: błąd pobierania ,,thomas@master-key.archlinux.org'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: odświeżanie 1 klucza z hkps://keyserver.ubuntu.com
gpg: klucz 5184252D824B18E8: 4 podpisy nie zostały sprawdzone z powodu braku klucza
gpg: klucz 5184252D824B18E8: ,,Thomas Bächler (Arch Linux Master Key) <thomas@master-key.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
gpg: błąd pobierania ,,gginiu@gmail.com'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: odświeżanie 1 klucza z hkps://keyserver.ubuntu.com
gpg: klucz 40F557B731496106: ,,Andrzej Giniewicz (giniu) <gginiu@gmail.com>'' 1 podpis wyczyszczony
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:   podpisów wyczyszczonych: 1
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 1EB2638FF56C0C53: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 1EB2638FF56C0C53: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: poziom: 0 poprawnych:  1 podpisanych: 28 zaufanie: 0-,0q,0n,0m,0f,1u
gpg: poziom: 1 poprawnych: 28 podpisanych: 84 zaufanie: 0-,0q,0n,28m,0f,0u
gpg: poziom: 2 poprawnych: 79 podpisanych: 25 zaufanie: 79-,0q,0n,0m,0f,0u
gpg: następne sprawdzanie bazy odbędzie się 2021-12-01
gpg: klucz A06B49470F8E620A: ,,Brett Cornwall <brett@i--b.com>'' 4 nowych podpisów
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:       nowych podpisów: 4
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 1EB2638FF56C0C53: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 1EB2638FF56C0C53: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: poziom: 0 poprawnych:  1 podpisanych: 28 zaufanie: 0-,0q,0n,0m,0f,1u
gpg: poziom: 1 poprawnych: 28 podpisanych: 84 zaufanie: 0-,0q,0n,28m,0f,0u
gpg: poziom: 2 poprawnych: 79 podpisanych: 25 zaufanie: 79-,0q,0n,0m,0f,0u
gpg: następne sprawdzanie bazy odbędzie się 2021-12-01
pub  ed25519 2018-10-03 [SC] [wygasa: 2022-07-18]
   BE2DBCF2B1E3E588AC325AEAA06B49470F8E620A
uid  [   pełne   ] Brett Cornwall <brett@i--b.com>
sub  ed25519 2018-10-03 [S] [wygasa: 2022-07-18]
sub  ed25519 2018-10-03 [A] [wygasa: 2022-07-18]
sub  cv25519 2018-10-03 [E] [wygasa: 2022-07-18]

gpg: błąd pobierania ,,alad@archlinux.org'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: odświeżanie 1 klucza z hkps://keyserver.ubuntu.com
gpg: key 6BC26A17B9B7018A: no user ID for key signature packet of class 13
gpg: key 6BC26A17B9B7018A: no user ID for key signature packet of class 13
gpg: key 6BC26A17B9B7018A: no user ID for key signature packet of class 13
gpg: key 6BC26A17B9B7018A: no user ID for key signature packet of class 13
gpg: key 6BC26A17B9B7018A: no user ID for key signature packet of class 13
gpg: key 6BC26A17B9B7018A: no user ID for key signature packet of class 30
gpg: key 6BC26A17B9B7018A: no user ID for key signature packet of class 13
gpg: key 6BC26A17B9B7018A: no user ID for key signature packet of class 30
gpg: key 6BC26A17B9B7018A: no user ID for key signature packet of class 13
gpg: key 6BC26A17B9B7018A: no user ID for key signature packet of class 13
gpg: key 6BC26A17B9B7018A: no user ID for key signature packet of class 13
gpg: key 6BC26A17B9B7018A: no user ID for key signature packet of class 13
gpg: klucz 6BC26A17B9B7018A: 3 powtórzone podpisy usunięte
gpg: klucz 6BC26A17B9B7018A: 6 niepoprawnych podpisów
gpg: klucz 6BC26A17B9B7018A: 9 podpisów uporządkowanych
gpg: key 6BC26A17B9B7018A: no user ID for key signature packet of class 13
gpg: klucz 6BC26A17B9B7018A: brak identyfikatora użytkownika do podpisu
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
==> BŁĄD: Could not update key: 6BC26A17B9B7018A
gpg: błąd pobierania ,,me@allanmcrae.com'' poprzez WKD: Błąd ogólny
gpg: error reading key: Błąd ogólny
gpg: klucz F99FFE0FEAE999BD: ,,Allan McRae <me@allanmcrae.com>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  rsa2048 2011-06-03 [SC]
   6645B0A8C7005E78DB1D7864F99FFE0FEAE999BD
uid  [   pełne   ] Allan McRae <me@allanmcrae.com>
uid  [   pełne   ] Allan McRae (Developer) <allan@archlinux.org>
sub  rsa2048 2011-06-03 [E]

gpg: błąd pobierania ,,alucryd@alucryd.xyz'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: błąd pobierania ,,alucryd@gmail.com'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: klucz AFF5D95098BC6FF5: ,,Maxime Gauduin <alucryd@alucryd.xyz>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  rsa2048 2013-01-21 [SC]
   9437DD3815A7A9169E3D3946AFF5D95098BC6FF5
uid  [  marginalne ] Maxime Gauduin <alucryd@alucryd.xyz>
uid  [   pełne   ] Maxime Gauduin <alucryd@gmail.com>
uid  [  marginalne ] Maxime Gauduin <alucryd@archlinux.org>
sub  rsa2048 2013-01-21 [E]

gpg: błąd pobierania ,,anatol.pomozov@gmail.com'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: odświeżanie 1 klucza z hkps://keyserver.ubuntu.com
gpg: klucz B02854ED753E0F1F: ,,Anatol Pomozov <anatol.pomozov@gmail.com>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
gpg: błąd pobierania ,,andrew@crerar.io'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: klucz F6B1610B3ECDBC9F: ,,Andrew Crerar <andrew@crerar.io>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  rsa2048 2017-11-17 [SC] [wygasa: 2025-11-16]
   601F20F1D1BBBF4A78CF5B6DF6B1610B3ECDBC9F
uid  [   pełne   ] Andrew Crerar <andrew@crerar.io>
uid  [  marginalne ] Andrew Crerar <crerar@archlinux.org>
sub  rsa2048 2017-11-17 [E] [wygasa: 2025-11-16]

gpg: klucz 94657AB20F2A092B: ,,Andreas Radke <andyrtr@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  rsa2048 2011-05-14 [SC]
   ADC8A1FCC15E01D45310419E94657AB20F2A092B
uid  [   pełne   ] Andreas Radke <andyrtr@archlinux.org>
uid  [  marginalne ] Andreas Radke <andyrtr@mailbox.org>
uid  [  marginalne ] Andreas Radke <andreas.radke@mailbox.org>
sub  rsa2048 2011-05-14 [E]

gpg: nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 0
gpg: błąd pobierania ,,levente@leventepolyak.net'' poprzez WKD: Brak odcisku
gpg: błąd pobierania ,,z3r0.0x00@gmail.com'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: klucz FC1B547C8D8172C8: ,,Levente Polyak (anthraxx) <levente@leventepolyak.net>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  rsa4096 2011-11-07 [SC] [wygasa: 2021-12-30]
   E240B57E2C4630BA768E2F26FC1B547C8D8172C8
uid  [   pełne   ] Levente Polyak (anthraxx) <levente@leventepolyak.net>
uid  [   pełne   ] Levente Polyak <Z3r0.0x00@gmail.com>
uid  [   pełne   ] Levente Polyak <anthraxx@archlinux.org>
uid  [   pełne   ] Levente Polyak <anthraxx@hamburg.ccc.de>
uid  [   pełne   ] Levente Polyak <levente@leventepolyak.de>
uid  [  marginalne ] Levente Polyak (Jabber/XMPP only) <anthraxx@jabber.ccc.de>
sub  rsa4096 2011-11-07 [E] [wygasa: 2021-12-30]

gpg: błąd pobierania ,,bruno.pagani@ens-lyon.org'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: błąd pobierania ,,pagani@iap.fr'' poprzez WKD: Brak nazwy
gpg: error reading key: Brak nazwy
gpg: OSTRZEŻENIE: niedopuszczalne przekierowanie HTTP z serwera zostało wyczyszczone
gpg: błąd pobierania ,,bruno.pagani@obspm.fr'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: błąd pobierania ,,bruno.pagani@ens-lyon.fr'' poprzez WKD: Błąd ogólny
gpg: error reading key: Błąd ogólny
gpg: błąd pobierania ,,bruno.n.pagani@gmail.com'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: odświeżanie 1 klucza z hkps://keyserver.ubuntu.com
gpg: klucz 9D893EC4DAAF9129: ,,Bruno Pagani <bruno.pagani@ens-lyon.org>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
gpg: błąd pobierania ,,rodseth@gmail.com'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: odświeżanie 1 klucza z hkps://keyserver.ubuntu.com
gpg: klucz FCF3C8CB5CF9C8D4: ,,Alexander Rødseth <rodseth@gmail.com>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
gpg: klucz 4AC5588F941C2A25: ,,Antonio Rojas <arojas@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  rsa4096 2014-10-21 [SC]
   9D74DF6F91B7BDABD5815CA84AC5588F941C2A25
uid  [   pełne   ] Antonio Rojas <arojas@archlinux.org>
uid  [   pełne   ] Antonio Rojas <arojas@us.es>
uid  [   pełne   ] Antonio Rojas <nqn1976@gmail.com>
uid  [   pełne   ] Antonio Rojas <nqn76sw@gmail.com>
sub  rsa2048 2014-11-07 [S]
sub  rsa2048 2014-11-07 [E]

gpg: klucz E074B83653CBB7BA: ,,Tim Meusel <bastelfreak@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  ed25519 2020-11-15 [SC] [wygasa: 2025-11-14]
   FE5AFA6D5DE0070ADFA21BC5E074B83653CBB7BA
uid  [   pełne   ] Tim Meusel <bastelfreak@archlinux.org>
sub  cv25519 2020-11-15 [E] [wygasa: 2025-11-14]
sub  rsa4096 2020-11-16 [S] [wygasa: 2025-11-15]

gpg: błąd pobierania ,,ballogyor@gmail.com'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: odświeżanie 1 klucza z hkps://keyserver.ubuntu.com
gpg: klucz B61DBCE10901C163: ,,Balló György <ballogyor@gmail.com>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
gpg: błąd pobierania ,,bluewind@xinu.at'' poprzez WKD: Błąd ogólny
gpg: error reading key: Błąd ogólny
gpg: błąd pobierania ,,flo@xinu.at'' poprzez WKD: Błąd ogólny
gpg: error reading key: Błąd ogólny
gpg: klucz 6D1655C14CE1C13E: ,,Florian Pritz <bluewind@xinu.at>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  rsa4096 2008-08-01 [SCA]
   CFA6AF15E5C74149FC1D8C086D1655C14CE1C13E
uid  [   pełne   ] Florian Pritz <bluewind@xinu.at>
uid  [   pełne   ] Florian Pritz <flo@xinu.at>
uid  [  marginalne ] Florian Pritz <bluewind@archlinux.org>
uid  [   pełne   ] Florian Pritz <bluewind@jabber.ccc.de>
sub  rsa4096 2008-08-01 [E]

gpg: błąd pobierania ,,connor.behan@gmail.com'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: odświeżanie 1 klucza z hkps://keyserver.ubuntu.com
gpg: klucz D53A0445B47A0DAB: ,,Connor Behan <connor.behan@gmail.com>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
gpg: klucz 81A402D4F382BBBD: ,,Brad Fanella <cesura@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  rsa2048 2018-03-02 [SC]
   CC5967D4095B4F3B42D45FA081A402D4F382BBBD
uid  [   pełne   ] Brad Fanella <cesura@archlinux.org>
uid  [   pełne   ] Brad Fanella <bradfanella@gmail.com>
uid  [  marginalne ] Brad Fanella <cesura@aur.archlinux.org>
sub  rsa2048 2018-03-02 [E]

gpg: błąd pobierania ,,robin@broda.me'' poprzez WKD: Błąd sieci
gpg: error reading key: Błąd sieci
gpg: błąd pobierania ,,rob@coderobe.net'' poprzez WKD: Błąd sieci
gpg: error reading key: Błąd sieci
gpg: klucz ED84945B35B2555C: ,,Robin Broda <robin@broda.me>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  rsa4096 2015-12-29 [SC]
   54EB4D6DB209862C8945CACCED84945B35B2555C
uid  [   pełne   ] Robin Broda <robin@broda.me>
uid  [   pełne   ] Robin Broda <rob@coderobe.net>
uid  [ nieokreślone ] Robin Broda (Arch Linux) <coderobe@archlinux.org>
uid  [ nieokreślone ] Robin Broda (Milliways) <coderobe@milliways.info>
sub  rsa2048 2015-12-29 [E] [wygasa: 2023-12-27]
sub  rsa2048 2015-12-29 [SA] [wygasa: 2023-12-27]

gpg: klucz C91A9911192C187A: ,,Daurnimator <daurnimator@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  rsa4096 2015-01-25 [SC] [wygasa: 2023-08-02]
   954A3772D62EF90E4B31FBC6C91A9911192C187A
uid  [   pełne   ] Daurnimator <daurnimator@archlinux.org>
uid  [   pełne   ] Daurnimator <quae@daurnimator.com>
sub  rsa4096 2015-01-25 [E] [wygasa: 2023-08-02]
sub  rsa4096 2016-04-06 [A] [wygasa: 2023-08-02]
sub  rsa4096 2016-04-06 [S] [wygasa: 2023-08-02]

gpg: błąd pobierania ,,danielbermond@gmail.com'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: odświeżanie 1 klucza z hkps://keyserver.ubuntu.com
gpg: klucz 019A7474297D8577: ,,Daniel Bermond <danielbermond@gmail.com>'' 1 nowy identyfikator użytkownika
gpg: klucz 019A7474297D8577: ,,Daniel Bermond <danielbermond@gmail.com>'' 1 nowy podpis
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:    nowych identyfikatorów: 1
gpg:       nowych podpisów: 1
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 1EB2638FF56C0C53: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 1EB2638FF56C0C53: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: poziom: 0 poprawnych:  1 podpisanych: 28 zaufanie: 0-,0q,0n,0m,0f,1u
gpg: poziom: 1 poprawnych: 28 podpisanych: 84 zaufanie: 0-,0q,0n,28m,0f,0u
gpg: poziom: 2 poprawnych: 79 podpisanych: 25 zaufanie: 79-,0q,0n,0m,0f,0u
gpg: następne sprawdzanie bazy odbędzie się 2021-12-01
gpg: błąd pobierania ,,jonas.witschel@diabonas.de'' poprzez WKD: Błąd ogólny
gpg: error reading key: Błąd ogólny
gpg: OSTRZEŻENIE: niedopuszczalne przekierowanie HTTP z serwera zostało wyczyszczone
gpg: błąd pobierania ,,diabonas@gmx.de'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: klucz 6E80CA1446879D04: ,,Jonas Witschel <jonas.witschel@diabonas.de>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  rsa4096 2019-09-04 [SC] [wygasa: 2023-01-28]
   FE2E6249201CA54A4FB90D066E80CA1446879D04
uid  [  nieznane  ] Jonas Witschel <jonas.witschel@diabonas.de>
uid  [  marginalne ] Jonas Witschel <diabonas@gmx.de>
uid  [   pełne   ] Jonas Witschel <diabonas@archlinux.org>
uid  [  nieznane  ] Jonas Witschel <git@diabonas.de>
sub  rsa4096 2019-09-04 [S] [wygasa: 2023-01-28]
sub  rsa4096 2019-09-04 [E] [wygasa: 2023-01-28]

gpg: błąd pobierania ,,vmlinuz386@gmail.com'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: klucz 5ED514A45BD5C938: ,,Gerardo Exequiel Pozzi <vmlinuz386@gmail.com>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  rsa2048 2012-10-26 [SC]
   0F334D8698881578F65D2AE55ED514A45BD5C938
uid  [  marginalne ] Gerardo Exequiel Pozzi <vmlinuz386@gmail.com>
uid  [   pełne   ] Gerardo Exequiel Pozzi <djgera@archlinux.org>
sub  rsa2048 2012-10-26 [E]

gpg: błąd pobierania ,,dave@sleepmap.de'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: błąd pobierania ,,dave@c-base.org'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych
gpg: błąd pobierania ,,runge@pool.math.tu-berlin.de'' poprzez WKD: Przekroczony czas oczekiwania na połączenie
gpg: error reading key: Przekroczony czas oczekiwania na połączenie
gpg: błąd pobierania ,,david.runge@campus.tu-berlin.de'' poprzez WKD: Brak nazwy
gpg: error reading key: Brak nazwy
gpg: odświeżanie 1 klucza z hkps://keyserver.ubuntu.com
gpg: klucz 54C28F4FF5A1A949: ,,David Runge <dave@sleepmap.de>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
gpg: klucz 7258734B41C31549: ,,David Runge <dvzrv@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  ed25519 2019-10-01 [SC] [wygasa: 2023-09-30]
   C7E7849466FE2358343588377258734B41C31549
uid  [   pełne   ] David Runge <dvzrv@archlinux.org>
sub  cv25519 2019-10-01 [E] [wygasa: 2023-09-30]

gpg: klucz 84818A6819AF4A9B: ,,Eli Schwartz <eschwartz@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
pub  rsa4096 2016-05-04 [SC] [wygasa: 2022-07-10]
   BD27B07A5EF45C2ADAF70E0484818A6819AF4A9B
uid  [   pełne   ] Eli Schwartz <eschwartz@archlinux.org>
uid  [   pełne   ] Eli Schwartz <eschwartz93@gmail.com>
sub  rsa4096 2016-05-04 [E] [wygasa: 2022-07-10]
sub  rsa4096 2017-01-09 [S] [wygasa: 2022-07-10]

gpg: błąd pobierania ,,i@iff.ink'' poprzez WKD: Brak danych
gpg: error reading key: Brak danych

Z góry dziękuję za zainteresowanie i poświęcony czas.

1 polubienie

Dziękuję Ci @robson75 za wskazanie mi mego niedorajstwa i lenistwa. No fakt, winnym znaleźć to na własną rękę. Zapominam wciąż, mimo iż jest to niejako priorytet, by zaglądać w opisy wydań. Wygląda więc na to, że ogarnę to. Ba z wielką przyjemnością, bo w końcu będę mieć okazję trochę poklepać w konsoli kodując w makówce co nieco.
@robson75 jeszcze gwoli uściślenia: wykonuję to, co jest zalecane czyli usuwam zawartość w /var/cache/pacman/pkg/ - pliki sygnatur i później wykonać pacman -Syvv ?

Jeżeli tak piszą, to tak.