Whiskermenu - po awarii zasilania zniknęły "Ulubione" i ikonka Manjaro

Po awarii zasilania zniknęły “Ulubione” i ikonka Manjaro w whiskermenu.

Czy gdzieś jest kopia zapasowa moich ustawień whiskermenu?

Gdzie system zapisuje “Ulubione” z whiskermenu ? (mam zarchiwizowane moje ustawienia, więc może je odnajdę)

(Ikonkę Menu Manjaro mogę bez problemów przywrócić.)

Nie używam whiskermenu, ale w przypadku Xfce szukałbym w:

~/.config/xfce4/panel/
~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/

Chyba znalazłem - plik: ~/.config/xfce4/panel/whiskermenu-8.rc

Po podmienieniu tego pliku z mojego archiwum, a następnie Ctrl+Alt+F4 i uruchomieniu startx wszystko wygląda, jak poprzednio.
Zweryfikuję to jeszcze po ponownym restarcie systemu i dam znać.

Jesteś pewien, że masz, to w:

~/xfce4/panel/

a nie w:

~/.config/xfce4/panel/

@azja
Dzięki - pomyłkę poprawiłem.

Udało się przywrócić poprzednie “Ulubione” i ikonkę Manjaro w następujący sposób:

  • podmienienie pliku ~/.config/xfce4/panel/whiskermenu-8.rc z posiadanego własnego archiwum;
  • Ctrl+Alt+F4 ;
  • zalogowanie się;
  • uruchomienie startx (konkluzja “po fakcie”: być może bez tego kroku też by działało);
  • restart systemu z tego poziomu.

(Wylogowywanie użytkownika czy robienie restartu zaraz po podmienieniu tego pliku nie przywraca pożądanego stanu “Ulubionych”.)

Przy podmianie plików konfiguracyjnych środowiska graficznego (aplikacji) należałoby robić, to z czystej konsoli lub po zalogowaniu na innego user’a, np. root [*] (zamknięciu aplikacji), bo:

  • podmieniamy pliki;
  • wylogowujemy się (zamykamy aplikację);
  • podczas wylogowania (zamknięcia aplikacji) lub wcześniej, w trakcie pracy, konfiguracja jest zapisywana do pliku - z pamięci, a więc w starej wersji;
  • logujemy się ponownie (uruchamiamy aplikację) i mamy nadal starą konfigurację.

[*] Trzeba pamiętać w takiej sytuacji, aby sprawdzić, po kopiowaniu/przenoszeniu plików, czy własność i prawa dostępu do nich, są prawidłowe.

forum.manjaro.pl - polskie wsparcie Manjaro. Hostowane przez: