Problem z aktualizacją – niepoprawny lub uszkodzony pakiet

Mam problem z aktualizacją, który objawia się takim komunikatem:

sudo pacman -Syyuu
[sudo] hasło użytkownika jakub: 
:: Synchronizowanie baz danych z pakietami…
 core         150,3 KiB  592 KiB/s 00:00 [######################] 100%
 extra        1780,8 KiB 1948 KiB/s 00:01 [######################] 100%
 community        5,2 MiB 1706 KiB/s 00:03 [######################] 100%
 multilib       176,6 KiB 1201 KiB/s 00:00 [######################] 100%
:: Rozpoczynanie pełnej aktualizacji systemu…
ostrzeżenie: fontconfig: dezaktualizowanie z wersji 2:2.13.1+12+g5f5ec56-2 do wersji 2:2.13.1+12+g5f5ec56-1
:: Zastąpić pygobject2-devel przez extra/python2-gobject2? [T/n] t
błąd: nie udało się otworzyć pliku /var/lib/pacman/local/python-dbus-common-1.2.10-1/desc: Nie ma takiego pliku ani katalogu
rozwiązywanie zależności…
szukanie sprzecznych pakietów...
ostrzeżenie: nie można w pełni załadować metadanych dla pakietu python-dbus-common-1.2.10-1
błąd: nie udało się przygotować transakcji (Niepoprawny lub uszkodzony pakiet)

Będę wdzięczny za pomoc.

Trzeba usunąć stare klucze i załadować nowe. Więc bierzemy się za naprawianie.

Na początek synchronizujemy repozytoria:

sudo pacman -Syy

Usuwamy starą bazę kluczy:

sudo rm -r /etc/pacman.d/gnupg

Instalujemy klucze:

sudo pacman -Sy gnupg archlinux-keyring manjaro-keyring

Inicjujemy je:

sudo pacman-key --init

Ładujemy je:

sudo pacman-key --populate archlinux manjaro

Odświeżamy:

sudo pacman-key --refresh-keys

I aktualizujemy system:

sudo pacman -Syyu

Z mojej praktyki wynika, że ten błąd się pojawia, gdy nie aktualizujesz systemu na bieżąco, więc moja rada: aktualizuj na bieżąco.

Nie mogę dodać tego, co wyświetla mi się w terminalu, bo pojawia się komunikat na forum:
Przepraszamy, nowi użytkownicy mogą dodawać tylko 2 linków do posta.

1 polubienie

Aby wyświetlić to co w terminalu nie trzeba dodawać żadnych linków.

 1. Wklejasz jako “zrzut z ekranu” Ikona dodaj
  Terminal
  lub wklejasz tekst z terminala, i następnie przed tekstem piszesz a na koniec
  Code
  a wygląda to tak: christophe@christophe-Lenovo-G585:~$ net mkdir failed on directory /var/run/samba/msg.lock: Brak dostępu Invalid command: net Usage: net rpc Run functions using RPC transport net rap Run functions using RAP transport net ads Run functions using ADS transport net file Functions on remote opened files net share Functions on shares net session Manage sessions net server List servers in workgroup net domain List domains/workgroups on network net printq Modify printer queue net user Manage users

Aktualizuję system regularnie, więc w tym nie thwi problem.
Poniżej lista komunikatów, które się pojawiły po wpisaniu powyższych poleceń:

[..........................]$   sudo pacman -Syy
[sudo] hasło użytkownika jakub: 
:: Synchronizowanie baz danych z pakietami…
 core         150,3 KiB 1405 KiB/s 00:00 [######################] 100%
 extra        1780,8 KiB 2,02 MiB/s 00:01 [######################] 100%
 community        5,2 MiB 1802 KiB/s 00:03 [######################] 100%
 multilib       176,6 KiB 2,61 MiB/s 00:00 [######################] 100%
[....................]$   sudo rm -r /etc/pacman.d/gnupg
rm: nie można usunąć '/etc/pacman.d/gnupg': Nie ma takiego pliku ani katalogu
[....................]$   sudo pacman -Sy gnupg archlinux-keyring manjaro-keyring
:: Synchronizowanie baz danych z pakietami…
 core jest aktualne
 extra jest aktualne
 community jest aktualne
 multilib jest aktualne
ostrzeżenie: archlinux-keyring-20191018-2 jest w najnowszej wersji -- ponowne instalowanie
ostrzeżenie: manjaro-keyring-20190608-1 jest w najnowszej wersji -- ponowne instalowanie
rozwiązywanie zależności…
błąd: nie udało się otworzyć pliku /var/lib/pacman/local/python-dbus-common-1.2.10-1/desc: Nie ma takiego pliku ani katalogu
szukanie sprzecznych pakietów...

Pakiety (3) archlinux-keyring-20191018-2 gnupg-2.2.18-2
      manjaro-keyring-20190608-1

Do pobrania:       2,12 MiB
Do zainstalowania:    11,15 MiB
Zmiana po aktualizacji:  0,00 MiB

:: Kontynuować instalację? [T/n] t
:: Pobieranie pakietów…
 gnupg-2.2.18-2-x...   2,1 MiB 2,16 MiB/s 00:01 [######################] 100%
(3/3) sprawdzanie kluczy w bazie          [######################] 100%
ostrzeżenie: Publiczny zestaw kluczy nie został odnaleziony; czy uruchomiłeś 'pacman-key --init'?
pobieranie potrzebnych kluczy…
błąd: zestaw kluczy jest niezapisywalny
błąd: zestaw kluczy jest niezapisywalny
błąd: zestaw kluczy jest niezapisywalny
błąd: brak wymaganego klucza w pęku kluczy
błąd: nie udało się dokonać transakcji (niespodziewany błąd)
Wystąpiły błędy, nie zaktualizowano żadnego pakietu.
[..................]$   sudo pacman-key --init
gpg: /etc/pacman.d/gnupg/trustdb.gpg: baza zaufania utworzona
gpg: brak absolutnie zaufanych kluczy
gpg: starting migration from earlier GnuPG versions
gpg: porting secret keys from '/etc/pacman.d/gnupg/secring.gpg' to gpg-agent
gpg: migration succeeded
gpg: Generating pacman keyring master key...
gpg: klucz 127F10CA23BC9A4C został oznaczony jako obdarzony absolutnym zaufaniem.
gpg: katalog ,,/etc/pacman.d/gnupg/openpgp-revocs.d'' utworzony
gpg: certyfikat unieważnienia został zapisany jako ,,/etc/pacman.d/gnupg/openpgp-revocs.d/7E57027F0CA41CB397C5F063127F10CA23BC9A4C.rev''
gpg: Done
==> Aktualizacja zaufanej bazy danych...
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: poziom: 0 poprawnych:  1 podpisanych:  0 zaufanie: 0-,0q,0n,0m,0f,1u
[......................]$   sudo pacman-key --populate archlinux manjaro
==> Dodawanie kluczy z archlinux.gpg...
==> Dodawanie kluczy z manjaro.gpg...
==> Lokalne podpisywanie zaufanych kluczy w bazie...
 -> Lokalne podpisywanie klucza B4663188A692DB1E45A98EE95BD96CC4247B52CC...
 -> Lokalne podpisywanie klucza D8AFDDA07A5B6EDFA7D8CCDAD6D055F927843F1C...
 -> Lokalne podpisywanie klucza 76C6E477042BFE985CC220BD9C08A255442FAFF0...
 -> Lokalne podpisywanie klucza 7C89F4D439B2BFACF425107B62443D89B35859F8...
 -> Lokalne podpisywanie klucza 1E7908935AAB9A00D6B47503363DFFFD59152F77...
 -> Lokalne podpisywanie klucza 04BB537F5BC2D399BFA72F8F17C752B61B2F2E90...
 -> Lokalne podpisywanie klucza DDB867B92AA789C165EEFA799B729B06A680C281...
 -> Lokalne podpisywanie klucza 5A97ED6B72418199F0C22B23137C934B5DCB998E...
 -> Lokalne podpisywanie klucza 75C1B95A4D9514A57EB2DAE71817DC63CD3B5DF5...
 -> Lokalne podpisywanie klucza 39F0EC1AE50B37E5F3196F09DAD3B211663CA268...
 -> Lokalne podpisywanie klucza 2D14560CDCE6A75BB186DB758238651DDF5E0594...
 -> Lokalne podpisywanie klucza 7A443CEE69B6B3777740E258084A7FC0035B1D49...
 -> Lokalne podpisywanie klucza F66AD0FF0E57C561615A0901CEE477135C5872B0...
 -> Lokalne podpisywanie klucza 35B4FF23EA9477582C2A0AF12B80869C5C0102A6...
 -> Lokalne podpisywanie klucza E4CDFE50A2DA85D58C8A8C70CAA6A59611C7F07E...
 -> Lokalne podpisywanie klucza 74C2F2CC05A0AB7D859839938934292D604F8BA2...
 -> Lokalne podpisywanie klucza 77DC01C9971AC3C39A0626F72C089F09AC97B894...
 -> Lokalne podpisywanie klucza 16DC688DF3EECC72323954237EC47C82A42D53A2...
 -> Lokalne podpisywanie klucza 2C688B52E3FC0144B7484BABE3B3F44AC45EE0AA...
 -> Lokalne podpisywanie klucza 91FFE0700E80619CEB73235CA88E23E377514E00...
 -> Lokalne podpisywanie klucza 22C903DE964E6FE321656E318DB9F8C18DF53602...
 -> Lokalne podpisywanie klucza 0E8B644079F599DFC1DDC3973348882F6AC6A4C2...
 -> Lokalne podpisywanie klucza AB19265E5D7D20687D303246BA1DFB64FFF979E7...
==> Importowanie zaufanych wartości właściciela...
gpg: inserting ownertrust of 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
gpg: setting ownertrust to 4
==> Wyłączanie unieważnionych kluczy w bazie...
 -> Wyłączanie klucza 8F76BEEA0289F9E1D3E229C05F946DED983D4366...
 -> Wyłączanie klucza 63F395DE2D6398BBE458F281F2DBB4931985A992...
 -> Wyłączanie klucza 50F33E2E5B0C3D900424ABE89BDCF497A4BBCC7F...
 -> Wyłączanie klucza 27FFC4769E19F096D41D9265A04F9397CDFD6BB0...
 -> Wyłączanie klucza 39F880E50E49A4D11341E8F939E4F17F295AFBF4...
 -> Wyłączanie klucza 8840BD07FC24CB7CE394A07CCF7037A4F27FB7DA...
 -> Wyłączanie klucza 5559BC1A32B8F76B3FCCD9555FA5E5544F010D48...
 -> Wyłączanie klucza 0B20CA1931F5DA3A70D0F8D2EA6836E1AB441196...
 -> Wyłączanie klucza 07DFD3A0BC213FA12EDC217559B3122E2FA915EC...
 -> Wyłączanie klucza 4FCF887689C41B09506BE8D5F3E1D5C5D30DB0AD...
 -> Wyłączanie klucza 5A2257D19FF7E1E0E415968CE62F853100F0D0F0...
 -> Wyłączanie klucza 540DE7083B89314CF70EA6F0C1B1AD0DA80EBF3E...
 -> Wyłączanie klucza D921CABED130A5690EF1896E81AF739EC0711BF1...
 -> Wyłączanie klucza 7FA647CD89891DEDC060287BB9113D1ED21E1A55...
 -> Wyłączanie klucza BC1FBE4D2826A0B51E47ED62E2539214C6C11350...
 -> Wyłączanie klucza 4A8B17E20B88ACA61860009B5CED81B7C2E5C0D2...
 -> Wyłączanie klucza 5696C003B0854206450C8E5BE613C09CB4440678...
 -> Wyłączanie klucza 684148BB25B49E986A4944C55184252D824B18E8...
 -> Wyłączanie klucza 8CF934E339CAD8ABF342E822E711306E3C4F88BC...
 -> Wyłączanie klucza F5A361A3A13554B85E57DDDAAF7EF7873CFD4BB6...
 -> Wyłączanie klucza 5E7585ADFF106BFFBBA319DC654B877A0864983E...
 -> Wyłączanie klucza FAA6840E8C3FC7F89BEE0DC8AC7AB10BCB6CDD17...
 -> Wyłączanie klucza 65EEFE022108E2B708CBFCF7F9E712E59AF5F22A...
 -> Wyłączanie klucza 40440DC037C05620984379A6761FAD69BA06C6A9...
 -> Wyłączanie klucza 34C5D94FE7E7913E86DC427E7FB1A3800C84C0A5...
 -> Wyłączanie klucza 81D7F8241DB38BC759C80FCE3A726C6170E80477...
 -> Wyłączanie klucza E7210A59715F6940CF9A4E36A001876699AD6E84...
 -> Wyłączanie klucza 5357F3B111688D88C1D88119FCF2CB179205AC90...
 -> Wyłączanie klucza FB871F0131FEA4FB5A9192B4C8880A6406361833...
 -> Wyłączanie klucza 66BD74A036D522F51DD70A3C7F2A16726521E06D...
 -> Wyłączanie klucza B1F2C889CB2CCB2ADA36D963097D629E437520BD...
 -> Wyłączanie klucza 9515D8A8EAB88E49BB65EDBCE6B456CAF15447D5...
 -> Wyłączanie klucza 76B4192E902C0A52642C63C273B8ED52F1D357C1...
 -> Wyłączanie klucza 40776A5221EF5AD468A4906D42A1DB15EC133BAD...
 -> Wyłączanie klucza D4DE5ABDE2A7287644EAC7E36D1A9E70E19DAA50...
 -> Wyłączanie klucza 44D4A033AC140143927397D47EFD567D4C7EA887...
==> Aktualizacja zaufanej bazy danych...
gpg: key 1EB2638FF56C0C53: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 1EB2638FF56C0C53: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: poziom: 0 poprawnych:  1 podpisanych: 23 zaufanie: 0-,0q,0n,0m,0f,1u
gpg: poziom: 1 poprawnych: 23 podpisanych: 79 zaufanie: 0-,0q,0n,23m,0f,0u
gpg: poziom: 2 poprawnych: 74 podpisanych: 24 zaufanie: 74-,0q,0n,0m,0f,0u
gpg: następne sprawdzanie bazy odbędzie się 2020-01-22
[.........]$   sudo pacman-key --refresh-keys
gpg: odświeżanie 134 kluczy z hkps://hkps.pool.sks-keyservers.net
gpg: klucz FCF3C8CB5CF9C8D4: ,,Alexander Rødseth <rodseth@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz 9D893EC4DAAF9129: ,,Bruno Pagani <bruno.pagani@ens-lyon.org>'' bez zmian
gpg: klucz 2E89012331361F01: ,,Evgeniy Alekseev <arcanis@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz FC1B547C8D8172C8: ,,Levente Polyak (anthraxx) <levente@leventepolyak.net>'' bez zmian
gpg: klucz 94657AB20F2A092B: ,,Andreas Radke <andyrtr@archlinux.org>'' 1 nowy identyfikator użytkownika
gpg: klucz 94657AB20F2A092B: ,,Andreas Radke <andyrtr@archlinux.org>'' 4 nowych podpisów
gpg: klucz F6B1610B3ECDBC9F: ,,Andrew Crerar <andrew@crerar.io>'' bez zmian
gpg: klucz B02854ED753E0F1F: ,,Anatol Pomozov <anatol.pomozov@gmail.com>'' bez zmian
gpg: key AFF5D95098BC6FF5: 5 podpisów nie zostało sprawdzonych z powodu braku klucza
gpg: klucz AFF5D95098BC6FF5: ,,Maxime Gauduin <alucryd@alucryd.xyz>'' bez zmian
gpg: klucz F99FFE0FEAE999BD: ,,Allan McRae <me@allanmcrae.com>'' bez zmian
gpg: key 6BC26A17B9B7018A: 2 podpisy nie zostały sprawdzone z powodu braku klucza
gpg: klucz 6BC26A17B9B7018A: ,,Alad Wenter <alad@archlinux.org>'' 1 nowy identyfikator użytkownika
gpg: klucz 6BC26A17B9B7018A: ,,Alad Wenter <alad@archlinux.org>'' 7 nowych podpisów
gpg: klucz 6BC26A17B9B7018A: ,,Alad Wenter <alad@archlinux.org>'' 1 podpis wyczyszczony
gpg: key A06B49470F8E620A: 12 duplicate signatures removed
gpg: key A06B49470F8E620A: 12 signatures reordered
gpg: klucz A06B49470F8E620A: ,,Brett Cornwall <brett@i--b.com>'' bez zmian
gpg: klucz 40F557B731496106: ,,Andrzej Giniewicz (giniu) <gginiu@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz 5184252D824B18E8: ,,Thomas Bächler (Arch Linux Master Key) <thomas@master-key.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz 7EFD567D4C7EA887: ,,Ionut Biru (Arch Linux Master Key) <ionut@master-key.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz A04F9397CDFD6BB0: ,,Dan McGee (Arch Linux Master Key) <dan@master-key.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz 3348882F6AC6A4C2: ,,Pierre Schmitz (Arch Linux Master Key) <pierre@master-key.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz A88E23E377514E00: ,,Florian Pritz (Arch Linux Master Key) <florian@master-key.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz 9B729B06A680C281: ,,Bartłomiej Piotrowski (Arch Linux Master Key) <bpiotrowski@master-key.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz D6D055F927843F1C: ,,Levente Polyak (Arch Linux Master Key) <anthraxx@master-key.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz BA1DFB64FFF979E7: ,,Allan McRae (Arch Linux Master Key) <allan@master-key.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz 46F633CBB0EB4BF2: ,,Filipe Laíns (FFY00) <lains@archlinux.org>'' 5 nowych podpisów
gpg: klucz 90CB3D62C13D4796: ,,farseerfc <farseerfc@archlinuxcn.org>'' bez zmian
gpg: key A6234074498E9CEE: 1 duplicate signature removed
gpg: key A6234074498E9CEE: 1 signature reordered
gpg: klucz A6234074498E9CEE: ,,Christian Hesse (Arch Linux Package Signing) <arch@eworm.de>'' bez zmian
gpg: key FCAC9CF5A6EE1209: 1 duplicate signature removed
gpg: key FCAC9CF5A6EE1209: 1 signature reordered
gpg: klucz FCAC9CF5A6EE1209: ,,Ivy Foster <i@iff.ink>'' 7 nowych identyfikatorów użytkownika
gpg: klucz FCAC9CF5A6EE1209: ,,Ivy Foster <i@iff.ink>'' 8 nowych podpisów
gpg: klucz FCAC9CF5A6EE1209: ,,Ivy Foster <i@iff.ink>'' 1 podpis wyczyszczony
gpg: klucz 84818A6819AF4A9B: ,,Eli Schwartz <eschwartz@archlinux.org>'' 1 nowy identyfikator użytkownika
gpg: klucz 84818A6819AF4A9B: ,,Eli Schwartz <eschwartz@archlinux.org>'' 1 nowy podpis
gpg: key 7258734B41C31549: 1 podpis nie został sprawdzony z powodu braku klucza
gpg: klucz 7258734B41C31549: ,,David Runge <dvzrv@archlinux.org>'' 2 nowych podpisów
gpg: klucz 54C28F4FF5A1A949: ,,David Runge <dave@sleepmap.de>'' bez zmian
gpg: key 1EB2638FF56C0C53: 2 duplicate signatures removed
gpg: key 1EB2638FF56C0C53: 2 podpisy nie zostały sprawdzone z powodu braku klucza
gpg: key 1EB2638FF56C0C53: 2 signatures reordered
gpg: klucz 1EB2638FF56C0C53: ,,Dave Reisner <d@falconindy.com>'' bez zmian
gpg: klucz 5ED514A45BD5C938: ,,Gerardo Exequiel Pozzi <vmlinuz386@gmail.com>'' bez zmian
gpg: key 6E80CA1446879D04: 1 podpis nie został sprawdzony z powodu braku klucza
gpg: klucz 6E80CA1446879D04: ,,Jonas Witschel <diabonas@gmx.de>'' 4 nowych podpisów
gpg: klucz 019A7474297D8577: ,,Daniel Bermond <danielbermond@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz C91A9911192C187A: ,,Daurnimator <quae@daurnimator.com>'' bez zmian
gpg: klucz 5C2E46A0F53A76ED: ,,Dan McGee <dpmcgee@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz ED84945B35B2555C: ,,Robin Broda <robin@broda.me>'' bez zmian
gpg: klucz 81A402D4F382BBBD: ,,Brad Fanella <cesura@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz D53A0445B47A0DAB: ,,Connor Behan <connor.behan@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz BBE43771487328A9: ,,Bartlomiej Piotrowski <b@bpiotrowski.pl>'' bez zmian
gpg: klucz 6D1655C14CE1C13E: ,,Florian Pritz <bluewind@xinu.at>'' bez zmian
gpg: klucz EEEEE2EEEE2EEEEE: ,,Gaetan Bisson <gaetan@fenua.org>'' bez zmian
gpg: klucz B61DBCE10901C163: ,,Balló György <ballogyor@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz 4AC5588F941C2A25: ,,Antonio Rojas <arojas@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz 06096A6AD1CEDDAC: ,,Laurent Carlier <lordheavym@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz 50FB9B273A9D0BB5: ,,Johannes Löthberg <johannes@kyriasis.com>'' bez zmian
gpg: klucz FE763A64F5E54FD6: ,,kpcyrd <git@rxv.cc>'' 1 nowy podpis
gpg: klucz 396E3E25BAB142C1: ,,Kyle Keen <keenerd@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz 89AA27231C530226: ,,Konstantin Gizdov <arch@kge.pw>'' 4 nowych podpisów
gpg: klucz A3D9562A589874AB: ,,Jürgen Hötzel <juergen@hoetzel.info>'' bez zmian
gpg: klucz 332C9C40F40D2072: ,,Jonathan Steel <mail@jsteel.org>'' bez zmian
gpg: klucz 24E4CDB0013C2580: ,,Jaroslav Lichtblau <svetlemodry@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz 37E0AF1FDA48F373: ,,Jerome Leclanche <jerome@leclan.ch>'' bez zmian
gpg: klucz 976AC6FA3B94FA10: ,,Jan de Groot <info@jandegrootict.nl>'' bez zmian
gpg: klucz C06086337C50773E: ,,Jelle van der Waa <jelle@vdwaa.nl>'' bez zmian
gpg: key DB323392796CA067: 1 podpis nie został sprawdzony z powodu braku klucza
gpg: klucz DB323392796CA067: ,,Ike Devolder <ike.devolder@gmail.com>'' 1 nowy podpis
gpg: klucz E8F18BA1615137BC: ,,Ionut Biru <ibiru@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz A5E9288C4FA415FA: ,,Jan Alexander Steffens (heftig) <jan.steffens@gmail.com>'' 2 nowych identyfikatorów użytkownika
gpg: klucz A5E9288C4FA415FA: ,,Jan Alexander Steffens (heftig) <jan.steffens@gmail.com>'' 14 nowych podpisów
gpg: klucz DA6426DD215B37AD: ,,Guillaume ALAUX <guillaume@archlinux.org>'' 3 nowych podpisów
gpg: klucz DA6426DD215B37AD: ,,Guillaume ALAUX <guillaume@archlinux.org>'' 3 podpisów wyczyszczonych
gpg: klucz F22FB1D78A77AEAB: ,,Giancarlo Razzolini (grazzolini) <grazzolini@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz B7310AE5F04569AE: ,,Giovanni Scafora <giovanni@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: key 786C63F330D7CB92: 28 podpisów nie zostało sprawdzonych z powodu braku klucza
gpg: klucz 786C63F330D7CB92: ,,Felix Yan <felixonmars@archlinux.org>'' 55 nowych podpisów
gpg: klucz EB763B4E9DB887A6: ,,Thore Bödecker <foxxx0@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz 9C02FF419FECBE16: ,,Morten Linderud <morten@linderud.pw>'' bez zmian
gpg: klucz 51E8B148A9999C34: ,,Evangelos Foutras <evangelos@foutrelis.com>'' bez zmian
gpg: klucz 3FDDD575826C5C30: ,,Chih-Hsuan Yen <yan12125@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz 1D1F0DC78F173680: ,,Xyne. (key #3) <xyne@archlinux.ca>'' bez zmian
gpg: klucz 22E3B67B4A86FDE7: ,,Dan Printzell <me@vild.io>'' 1 nowy identyfikator użytkownika
gpg: klucz 22E3B67B4A86FDE7: ,,Dan Printzell <me@vild.io>'' 3 nowych podpisów
gpg: klucz 771DF6627EDF681F: ,,Tobias Powalowski <tobias.powalowski@googlemail.com>'' bez zmian
gpg: klucz 284FC34C8E4B1A25: ,,Thomas Bächler <thomas@bchlr.de>'' bez zmian
gpg: klucz C847B6AEB0544167: ,,Nicola Squartini <tensor5@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz 39E4B877E62EB915: ,,Sven-Hendrik Haase <svenstaro@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz 65C110C1EA433FC7: ,,Sergej Pupykin <arch@sergej.pp.ru>'' bez zmian
gpg: klucz D21461E3DFE2060D: ,,Christian Rebischke (Arch Linux Security Team-Member) <Chris.Rebischke@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: key 8DBD63B82072D77A: 1 podpis nie został sprawdzony z powodu braku klucza
gpg: klucz 8DBD63B82072D77A: ,,Sébastien Luttringer <seblu@seblu.net>'' 6 nowych podpisów
gpg: klucz 456C7A9B91B842AE: ,,Jakob Gruber <jakob.gruber@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz 468F122CE8162295: ,,Santiago Torres-Arias <santiago@archlinux.org>'' 3 nowych podpisów
gpg: klucz 468F122CE8162295: ,,Santiago Torres-Arias <santiago@archlinux.org>'' 3 podpisów wyczyszczonych
gpg: klucz 426991CD8406FFF3: ,,Ronald van Haren <ronald@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz 206CBC892D1493D2: ,,Rémy Oudompheng <remy@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz EA4F7B321A906AD9: ,,Daniel M. Capella <polyzen@archlinux.org>'' 2 nowych podpisów
gpg: klucz EA4F7B321A906AD9: ,,Daniel M. Capella <polyzen@archlinux.org>'' 1 podpis wyczyszczony
gpg: klucz 7F2D434B9741E8AC: ,,Pierre Schmitz <pierre@archlinux.de>'' 1 nowy podpis
gpg: klucz 51DAE9B7C1AE9161: ,,NicoHood <pgp@nicohood.de>'' bez zmian
gpg: klucz B4360204B250F0D3: ,,Fabio Castelli <muflone@vbsimple.net>'' bez zmian
gpg: klucz 94DD2393DA2EE423: ,,Massimiliano Torromeo (Personal non-work identity) <massimiliano.torromeo@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz 12C87A28FEAC6B20: ,,Maxim Baz <pgp@maximbaz.com>'' 1 nowy identyfikator użytkownika
gpg: klucz 12C87A28FEAC6B20: ,,Maxim Baz <pgp@maximbaz.com>'' 12 nowych podpisów
gpg: klucz A91764759326B440: ,,Lukas Fleischer <lfleischer@lfos.de>'' bez zmian
gpg: klucz 3A726C6170E80477: ,,Роман Кирилич (Roman Kyrylych) <roman@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: key 6D1A9E70E19DAA50: 1 duplicate signature removed
gpg: key 6D1A9E70E19DAA50: 1 signature reordered
gpg: klucz 6D1A9E70E19DAA50: ,,Peter Richard Lewis <pete@muddygoat.org>'' bez zmian
gpg: klucz B9113D1ED21E1A55: ,,Kaiting Chen <kaitocracy@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz 5F946DED983D4366: ,,Justin Davis (juster) <jrcd83@gmail.com>'' 1 nowy podpis
gpg: klucz 5F946DED983D4366: ,,Justin Davis (juster) <jrcd83@gmail.com>'' 1 nowy podklucz
gpg: klucz AF7EF7873CFD4BB6: ,,Jonathan Conder <jonno.conder@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz 654B877A0864983E: ,,Martin Wimpress (http://www.flexion.org) <martin@flexion.org>'' 2 nowych identyfikatorów użytkownika
gpg: klucz 654B877A0864983E: ,,Martin Wimpress (http://www.flexion.org) <martin@flexion.org>'' 2 nowych podpisów
gpg: klucz 59B3122E2FA915EC: ,,Alexandre Filgueira <alexfilgueira@cinnarch.com>'' bez zmian
gpg: klucz FCF2CB179205AC90: ,,Eric Belanger <eric@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz 5FA5E5544F010D48: ,,Daniel Wallace (AutoDesk) <daniel.wallace@autodesk.com>'' bez zmian
gpg: klucz F2DBB4931985A992: ,,Dieter Plaetinck <dieter@plaetinck.be>'' bez zmian
gpg: klucz 761FAD69BA06C6A9: ,,Dicebot <public@dicebot.lv>'' bez zmian
gpg: klucz E613C09CB4440678: ,,Daniel Isenmann <daniel@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz A001876699AD6E84: ,,Gavin Marciniak-Bisesi <Daenyth@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz E2539214C6C11350: ,,Federico Cinelli <cinelli.federico@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz E6B456CAF15447D5: ,,Federico Cinelli <cinelli@aur.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz 7F2A16726521E06D: ,,Christopher Brannon <chris@the-brannons.com>'' bez zmian
gpg: klucz E62F853100F0D0F0: ,,Gaetan Bisson <gaetan@fenua.org>'' bez zmian
gpg: 100 kluczy przetworzonych do tej chwili
gpg: klucz 42A1DB15EC133BAD: ,,Angel Velásquez <angvp@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz F3E1D5C5D30DB0AD: ,,Andrea Scarpino <me@andreascarpino.it>'' 1 nowy identyfikator użytkownika
gpg: klucz F3E1D5C5D30DB0AD: ,,Andrea Scarpino <me@andreascarpino.it>'' 2 nowych podpisów
gpg: klucz F3E1D5C5D30DB0AD: ,,Andrea Scarpino <me@andreascarpino.it>'' 1 nowy podklucz
gpg: klucz 9BDCF497A4BBCC7F: ,,Pierre Neidhardt <mail@ambrevar.xyz>'' bez zmian
gpg: klucz 1F0CD4921ECAA030: ,,Baptiste Jonglez <baptiste@bitsofnetworks.org>'' bez zmian
gpg: klucz 8DB9F8C18DF53602: ,,Stefano Capitani <stefano@manjaro.org>'' 1 podpis wyczyszczony
gpg: klucz DAD3B211663CA268: ,,Bernhard Landauer <oberon@manjaro.org>'' 1 nowy identyfikator użytkownika
gpg: klucz DAD3B211663CA268: ,,Bernhard Landauer <oberon@manjaro.org>'' 3 nowych podpisów
gpg: klucz DAD3B211663CA268: ,,Bernhard Landauer <oberon@manjaro.org>'' 18 podpisów wyczyszczonych
gpg: klucz 62443D89B35859F8: ,,artoo (manjaro.org) <flower_of_life@gmx.net>'' 1 podpis wyczyszczony
gpg: klucz 137C934B5DCB998E: ,,artoo <flower_of_life@gmx.net>'' 1 podpis wyczyszczony
gpg: klucz 2C089F09AC97B894: ,,Ramon Buldó <ramon@manjaro.org>'' 1 podpis wyczyszczony
gpg: klucz 8934292D604F8BA2: ,,Alexandru Ianu <alexandru@manjaro.org>'' 1 podpis wyczyszczony
gpg: klucz 2B80869C5C0102A6: ,,Rob McCathie <korrode@gmail.com>'' 3 podpisów wyczyszczonych
gpg: klucz 363DFFFD59152F77: ,,Roland Singer (Manjaro Linux) <roland@manjaro.org>'' 1 podpis wyczyszczony
gpg: klucz CAA6A59611C7F07E: ,,Philip Müller (Called Little) <philm@manjaro.org>'' 1 nowy podpis
gpg: klucz CAA6A59611C7F07E: ,,Philip Müller (Called Little) <philm@manjaro.org>'' 3 podpisów wyczyszczonych
gpg: klucz 5BD96CC4247B52CC: ,,Guillaume Benoit (Guinux) <guillaume@manjaro.org>'' 1 podpis wyczyszczony
gpg: klucz 5CED81B7C2E5C0D2: ,,Xyne. <xyne@archlinux.ca>'' bez zmian
gpg: klucz 097D629E437520BD: ,,Vesa Kaihlavirta <vegai@iki.fi>'' bez zmian
gpg: klucz 39E4F17F295AFBF4: ,,Thorsten Töpper <atsutane@freethoughts.de>'' bez zmian
gpg: klucz E711306E3C4F88BC: ,,Timothy Redaelli <timothy.redaelli@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz C8880A6406361833: ,,Tom Gundersen <teg@jklm.no>'' bez zmian
gpg: klucz F9E712E59AF5F22A: ,,Daniel Micay <danielmicay@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz 7FB1A3800C84C0A5: ,,Thomas Dziedzic <gostrc@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz EA6836E1AB441196: ,,Stéphane Gaudreault <stephane@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz 73B8ED52F1D357C1: ,,Lukas Jirkovsky <l.jirkovsky@gmail.com>'' bez zmian
gpg: klucz CF7037A4F27FB7DA: ,,speps <speps@aur.archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz 81AF739EC0711BF1: ,,Rashif Rahman (Ray) <schiv@archlinux.org>'' bez zmian
gpg: klucz 084A7FC0035B1D49: ,,Dan Johansen (Manjaro) <strit@manjaro.org>'' 10 podpisów wyczyszczonych
gpg: klucz 084A7FC0035B1D49: ,,Dan Johansen (Manjaro) <strit@manjaro.org>'' 1 identyfikator użytkownika wyczyszczony
gpg: klucz CEE477135C5872B0: ,,Helmut Stult (schinfo) <helmut.stult@schinfo.de>'' 23 podpisów wyczyszczonych
gpg: klucz 1817DC63CD3B5DF5: ,,Thanos Apostolou (manjaro maintainer) <thanos@manjaro.org>'' bez zmian
gpg: klucz 8238651DDF5E0594: ,,Matti Hyttinen <matti@manjaro.org>'' 2 nowych podpisów
gpg: klucz 8238651DDF5E0594: ,,Matti Hyttinen <matti@manjaro.org>'' 3 podpisów wyczyszczonych
gpg: klucz 17C752B61B2F2E90: ,,Frede Hundewadt <fh@manjaro.org>'' bez zmian
gpg: klucz 9C08A255442FAFF0: ,,Jonathon Fernyhough <jonathon@manjaro.org>'' 1 nowy podpis
gpg: klucz E3B3F44AC45EE0AA: ,,artoo-manjaro <artoo@manjaro.org>'' bez zmian
gpg: klucz 7EC47C82A42D53A2: ,,kendell clark <kendell@manjaro.org>'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 133
gpg:          bez zmian: 97
gpg:    nowych identyfikatorów: 18
gpg:       nowych podkluczy: 2
gpg:       nowych podpisów: 148
gpg:   podpisów wyczyszczonych: 76
gpg: ID użytkownika wyczyszczonych: 1
gpg: key 1EB2638FF56C0C53: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 1EB2638FF56C0C53: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: key 786C63F330D7CB92: no user ID for key signature packet of class 10
gpg: klucz publiczny DB323392796CA067 jest o 3037 dni młodszy od podpisu
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: poziom: 0 poprawnych:  1 podpisanych: 23 zaufanie: 0-,0q,0n,0m,0f,1u
gpg: poziom: 1 poprawnych: 23 podpisanych: 80 zaufanie: 0-,0q,0n,23m,0f,0u
gpg: poziom: 2 poprawnych: 74 podpisanych: 25 zaufanie: 74-,0q,0n,0m,0f,0u
gpg: następne sprawdzanie bazy odbędzie się 2020-02-03
[...................]$   sudo pacman -Syyu
[sudo] hasło użytkownika jakub: 
Niestety, proszę spróbować ponownie.
[sudo] hasło użytkownika jakub: 
sudo: przekroczony limit czasu przy czytaniu hasła
sudo: 1 błędna próba wprowadzenia hasła
[.........]$   sudo pacman -Syyu
[sudo] hasło użytkownika jakub: 
:: Synchronizowanie baz danych z pakietami…
 core         150,3 KiB 1460 KiB/s 00:00 [######################] 100%
 extra        1780,8 KiB 2,04 MiB/s 00:01 [######################] 100%
 community        5,2 MiB 2,20 MiB/s 00:02 [######################] 100%
 multilib       176,6 KiB 1899 KiB/s 00:00 [######################] 100%
:: Rozpoczynanie pełnej aktualizacji systemu…
ostrzeżenie: fontconfig: local (2:2.13.1+12+g5f5ec56-2) jest nowsze niż extra (2:2.13.1+12+g5f5ec56-1)
:: Zastąpić pygobject2-devel przez extra/python2-gobject2? [T/n] t
błąd: nie udało się otworzyć pliku /var/lib/pacman/local/python-dbus-common-1.2.10-1/desc: Nie ma takiego pliku ani katalogu
rozwiązywanie zależności…
szukanie sprzecznych pakietów...
ostrzeżenie: nie można w pełni załadować metadanych dla pakietu python-dbus-common-1.2.10-1
błąd: nie udało się przygotować transakcji (Niepoprawny lub uszkodzony pakiet)

Zwiększyłem twoje uprawnienia, teraz już powinieneś być w stanie dodać więcej linków. Jednak jeśli komunikat z terminala nie jest bardzo długi to lepiej wstawić go w znaczniki kodu. Tu masz do wyboru otoczenie komunikatu z obu stron ``` albo zaczęcie znakiem >

EDIT: @Jakub problem u ciebie jest z usunięciem starej bazy. Trzeba powiedzieć komputerowi, żeby zignorował nieistniejące pliki. Spróbuj z poniższym zestawem komend.

sudo rm -fr /etc/pacman.d/gnupg
sudo pacman-key --init
sudo pacman-key --populate archlinux manjaro
sudo pacman-key --refresh-keys
sudo pacman -Syyu

Wprowadziłem pierwsze cztery komendy i wszystko było OK.
Po wpisaniu sudo pacman -Syyu pojawia się to (bez względu, czy podczas wykonywania tej komendy wybiorę yes/no):

[jakub@jakub-pc ~]$ sudo pacman -Syyu
:: Synchronizowanie baz danych z pakietami…
 core                   150,3 KiB 1728 KiB/s 00:00 [########################################] 100%
 extra                  1780,8 KiB 2,57 MiB/s 00:01 [########################################] 100%
 community                  5,2 MiB 2,53 MiB/s 00:02 [########################################] 100%
 multilib                 176,6 KiB 2,74 MiB/s 00:00 [########################################] 100%
:: Rozpoczynanie pełnej aktualizacji systemu…
ostrzeżenie: fontconfig: local (2:2.13.1+12+g5f5ec56-2) jest nowsze niż extra (2:2.13.1+12+g5f5ec56-1)
:: Zastąpić pygobject2-devel przez extra/python2-gobject2? [T/n] t
błąd: nie udało się otworzyć pliku /var/lib/pacman/local/python-dbus-common-1.2.10-1/desc: Nie ma takiego pliku ani katalogu
rozwiązywanie zależności…
szukanie sprzecznych pakietów...
ostrzeżenie: nie można w pełni załadować metadanych dla pakietu python-dbus-common-1.2.10-1
błąd: nie udało się przygotować transakcji (Niepoprawny lub uszkodzony pakiet)
[jakub@jakub-pc ~]$ sudo pacman -Syyu
:: Synchronizowanie baz danych z pakietami…
 core                   150,3 KiB 1503 KiB/s 00:00 [########################################] 100%
 extra                  1780,8 KiB 2,56 MiB/s 00:01 [########################################] 100%
 community                  5,2 MiB 2,32 MiB/s 00:02 [########################################] 100%
 multilib                 176,6 KiB 2,69 MiB/s 00:00 [########################################] 100%
:: Rozpoczynanie pełnej aktualizacji systemu…
ostrzeżenie: fontconfig: local (2:2.13.1+12+g5f5ec56-2) jest nowsze niż extra (2:2.13.1+12+g5f5ec56-1)
:: Zastąpić pygobject2-devel przez extra/python2-gobject2? [T/n] n
błąd: nie udało się otworzyć pliku /var/lib/pacman/local/python-dbus-common-1.2.10-1/desc: Nie ma takiego pliku ani katalogu
rozwiązywanie zależności…
szukanie sprzecznych pakietów...
:: python2-gobject2 konfliktuje z pygobject2-devel. Usunąć pygobject2-devel? [t/N] t
ostrzeżenie: nie można w pełni załadować metadanych dla pakietu python-dbus-common-1.2.10-1
błąd: nie udało się przygotować transakcji (Niepoprawny lub uszkodzony pakiet)
[jakub@jakub-pc ~]$ sudo pacman -Syyu
:: Synchronizowanie baz danych z pakietami…
 core                   150,3 KiB 1811 KiB/s 00:00 [########################################] 100%
 extra                  1780,8 KiB 1915 KiB/s 00:01 [########################################] 100%
 community                  5,2 MiB 1312 KiB/s 00:04 [########################################] 100%
 multilib                 176,6 KiB 1962 KiB/s 00:00 [########################################] 100%
:: Rozpoczynanie pełnej aktualizacji systemu…
ostrzeżenie: fontconfig: local (2:2.13.1+12+g5f5ec56-2) jest nowsze niż extra (2:2.13.1+12+g5f5ec56-1)
:: Zastąpić pygobject2-devel przez extra/python2-gobject2? [T/n] n
błąd: nie udało się otworzyć pliku /var/lib/pacman/local/python-dbus-common-1.2.10-1/desc: Nie ma takiego pliku ani katalogu
rozwiązywanie zależności…
szukanie sprzecznych pakietów...
:: python2-gobject2 konfliktuje z pygobject2-devel. Usunąć pygobject2-devel? [t/N] n
błąd: odkryto nierozwiązywalne konflikty pakietów
błąd: nie udało się przygotować transakcji (konfliktujące zależności)
:: python2-gobject2 i pygobject2-devel są w konflikcie

Zastosuj się do wskazówek z tego poradnika. Wszystkie dane, które musisz podstawić w odpowiednie miejsca masz w zacytowanym fragmencie.

Dostałem taki komunikat:

python-dbus-common
bash: python-dbus-common: nie znaleziono polecenia
[jakub@jakub-pc ~]$ sudo touch /var/lib/pacman/local/python-dbus-common-1.2.10-1/desc
[sudo] hasło użytkownika jakub: 
[jakub@jakub-pc ~]$ sudo pacman -S python-dbus-common
rozwiązywanie zależności…
szukanie sprzecznych pakietów...
błąd: nie udało się otworzyć pliku /var/lib/pacman/local/python-dbus-common-1.2.10-1/files: Nie ma takiego pliku ani katalogu
ostrzeżenie: nie można w pełni załadować metadanych dla pakietu python-dbus-common-1.2.10-1
błąd: nie udało się przygotować transakcji (Niepoprawny lub uszkodzony pakiet)

Hmm, może faktycznie ten pakiet jest na tyle uszkodzony, że nie da się go naprawić. W takim razie jedyne wyjście jakie widzę to wyczyszczenie cache pacmana i ponowna aktualizacja:

sudo pacman -Sc
sudo pacman -Syyu

Po wykonaniu poleceń jest ciąglę ten sam komunikat:

sudo pacman -Sc
Pakiety do zachowania:
 Lokalnie zainstalowane pakiety

Katalog pamięci podręcznej : /var/cache/pacman/pkg/
:: Czy chcesz usunąć odinstalowane pakiety z pamięci podręcznej? [T/n] t
usuwanie starych pakietów z pamięci podręcznej…

Katalog bazy danych: /var/lib/pacman/
:: Czy chcesz usunąć nieużywane repozytoria? [T/n] t
usuwanie nieużywanych repozytoriów…
[jakub@jakub-pc ~]$ sudo pacman -Syyu
:: Synchronizowanie baz danych z pakietami…
 core         150,3 KiB 1566 KiB/s 00:00 [######################] 100%
 extra        1780,8 KiB 2,72 MiB/s 00:01 [######################] 100%
 community        5,2 MiB 2,35 MiB/s 00:02 [######################] 100%
 multilib       176,6 KiB 2,46 MiB/s 00:00 [######################] 100%
:: Rozpoczynanie pełnej aktualizacji systemu…
ostrzeżenie: fontconfig: local (2:2.13.1+12+g5f5ec56-2) jest nowsze niż extra (2:2.13.1+12+g5f5ec56-1)
:: Zastąpić pygobject2-devel przez extra/python2-gobject2? [T/n] t
rozwiązywanie zależności…
szukanie sprzecznych pakietów...
błąd: nie udało się otworzyć pliku /var/lib/pacman/local/python-dbus-common-1.2.10-1/files: Nie ma takiego pliku ani katalogu
ostrzeżenie: nie można w pełni załadować metadanych dla pakietu python-dbus-common-1.2.10-1
błąd: nie udało się przygotować transakcji (Niepoprawny lub uszkodzony pakiet)

A kiedy ostatnio odświeżałeś mirrory? Jeśli dawno albo nigdy, to może w tym tkwi problem.

sudo pacman -Sc
sudo pacman-mirrors -f
sudo pacman -Syyu

Wczoraj to robiłem. Zrobiłem to jeszcze raz i bez zmian.

Poddaję się, nie wiem jak to naprawić :frowning:

1 polubienie

Czyli jak rozumiem reinstalka? Tak, czy tak dziękuję za chęci i wiele się nauczyłem.

Skoro system buntuje się bo brak mu zbioru “desc” to go utwórz!
Np z konsoli poleceniem:

sudo >/var/lib/pacman/local/python-dbus-common-1.2.10-1/desc

Kilka miesięcy temu miałem ten sam problem i pomogło.

Pojawiło się to:
sudo >/var/lib/pacman/local/python-dbus-common-1.2.10-1/desc
bash: /var/lib/pacman/local/python-dbus-common-1.2.10-1/desc: Brak dostępu

Przepraszam, tak rzeczywiście nie utworzysz zbioru.
Zrób tak: z konsoli

su
###tu podaj hasło root
cd /var/lib/pacman/local/python-dbus-common-1.2.10-1
touch desc
exit

Nb. u mnie po aktualizacji jest /var/lib/pacman/local/python-dbus-common-1.2.14-1
Jeśli potrafisz posłużyć się mc wygodne jest jego używanie w takich sytuacjach.

Niestety …:

[jakub@jakub-pc ~]$ su
Hasło: 
[jakub-pc jakub]# cd /var/lib/pacman/local/python-dbus-common-1.2.10-1
[jakub-pc python-dbus-common-1.2.10-1]# touch desc
[jakub-pc python-dbus-common-1.2.10-1]# exit
exit
[jakub@jakub-pc ~]$ sudo pacman -Syyu
[sudo] hasło użytkownika jakub: 
:: Synchronizowanie baz danych z pakietami…
 core         150,3 KiB 1670 KiB/s 00:00 [######################] 100%
 extra        1780,8 KiB 2,37 MiB/s 00:01 [######################] 100%
 community        5,2 MiB 1564 KiB/s 00:03 [######################] 100%
 multilib       176,6 KiB  424 KiB/s 00:00 [######################] 100%
:: Rozpoczynanie pełnej aktualizacji systemu…
ostrzeżenie: fontconfig: local (2:2.13.1+12+g5f5ec56-2) jest nowsze niż extra (2:2.13.1+12+g5f5ec56-1)
:: Zastąpić pygobject2-devel przez extra/python2-gobject2? [T/n] t
rozwiązywanie zależności…
szukanie sprzecznych pakietów...
błąd: nie udało się otworzyć pliku /var/lib/pacman/local/python-dbus-common-1.2.10-1/files: Nie ma takiego pliku ani katalogu
ostrzeżenie: nie można w pełni załadować metadanych dla pakietu python-dbus-common-1.2.10-1
błąd: nie udało się przygotować transakcji (Niepoprawny lub uszkodzony pakiet)

Wygląda na to że zbiór “desc” nie utworzył się. Sprawdź to poleceniem ls z konsoli.
Bez względu na to czy zbiór jest czy nie, dalszych wskazówek musi udzielić ci ktoś lepiej znający pacman’a niż ja.
Powodzenia!